Digitale verzuimvoorspeller

Na ontvangst van een ziekmelding, start onze re-integratiedienstverlening met een intake met de medewerker via een gepersonaliseerde (digitale) vragenlijst. Dankzij ruim 25 jaar ervaring en onderzoek, een schat aan data, aangevuld met informatie van de medewerker en (medische) richtlijnen, kan ArboNed op basis van dit innovatieve hulpmiddel:

  • Voorspellen of een medewerker enkele dagen of langere tijd zal verzuimen.
  • Op maat adviseren welke vervolgstappen gericht op de inzetbaarheid, op welk moment het meest effectief zijn voor de betreffende medewerker.

Dit advies is een hulpmiddel voor onze professional om de juiste vervolgactie(s) te plannen. Als onze vaste contactpersoon nog vragen heeft na deze digitale intake, stuurt deze een gepersonaliseerde vervolgvragenlijst of neemt hij telefonisch contact op. Zowel de medewerker als de werkgever/leidinggevende spelen beiden een actieve rol bij de re-integratie. Ze ontvangen daarom ook beiden (uniform) advies van onze professional gericht op de specifieke situatie.

 

Duidelijkheid over begeleiding

Is er begeleiding nodig, dan wordt aangegeven waaruit deze bestaat, welke professional bij ArboNed deze uitvoert en wanneer deze wordt ingezet. De bedrijfsarts coördineert als eindverantwoordelijke de uitvoering van de begeleiding van de werknemer. Is de verwachting dat het verzuim langer gaat duren, dan ontvangt de medewerker een oproep voor het spreekuur en start de verzuimbegeleiding zoals vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.

Zo is de gepersonaliseerde verzuimbegeleiding vanaf het eerste moment gefocust op een snelle, verantwoorde en duurzame terugkeer naar werk of op het vinden van een andere passende oplossing.

*Indien u niet kiest voor onze digitale vragenlijst, dan wordt de vragenlijst uitgevoerd door onze medewerker. U profiteert dan niet van het data gedreven advies.

UW WERKNEMER SNEL

EN DUURZAAM WEER BETER

Onze bewezen effectieve verzuimbegeleiding versnelt
het re-integratieproces en verlaagt uw verzuimkosten.

sneller