Waarom en wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

  • Leestijd
    2 minuten
  • 07 juni 2020 aangemaakt
  • 08 juni 2020 bijgewerkt

Valt uw werknemer voor langere tijd uit, is de kans groot dat u te maken krijgt met een arbeidsdeskundige. Hij voert onder andere een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Maar waarom en hoe? Wij geven antwoord op deze vragen.

Met een arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige over re-integratie mogelijkheden van een zieke werknemer

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige u over de re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer. Hij kijkt hoe de werknemer het best duurzaam herstelt. Om hierachter te komen, gaat hij in gesprek met de werkgever, de werknemer en bezoekt hij eventueel de werkplek. Het geeft u snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de zieke werknemer.

Vier vragen die worden beantwoord in dit onderzoek zijn:

  1. Kan de werknemer terug naar het eigen werk? Zo niet:
  2. Zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk zodat de werknemer alsnog terug kan? Is dat niet het geval:
  3. Is er ander werk bij de eigen werkgever? Is dat er niet:
  4. Wat is er mogelijk op het gebied van re-integratie tweede spoor; werk buiten de eigen werkgever?

Wanneer volgt een arbeidsdeskundig onderzoek?

De Arbowet noemt het arbeidsdeskundig onderzoek niet expliciet. U bent wel verplicht om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. In de praktijk schakelen werkgevers hier vaak een arbeidskundige voor in. Als u niet onderbouwt met een rapport wat u heeft gedaan aan de re-integratie van uw werknemer, kan dit consequenties hebben voor een eventuele beoordeling van UWV vanuit de WIA.

De arbeidsdeskundige voert het onderzoek meestal uit tussen de 42e en 52e week van ziekte. In de 42e week moet u vanuit de Wet verbetering poortwachter namelijk een ziekmelding doen bij UWV. Als het tweede verzuimjaar ingaat, moet u de voortgang in de re-integratie bovendien opnieuw beoordelen en is een arbeidsdeskundig onderzoek in die periode dus sterk raadzaam.

Kunt u ook eerder of later een arbeidsdeskundig onderzoek laten doen?

Ja, dat kan. Soms kan het slim zijn om eerder een onderzoek in te zetten. Bijvoorbeeld als de terugkeermogelijkheden moeten worden onderzocht of wanneer duidelijk is dat de werknemer niet zal kunnen terugkeren naar zijn eigen werk. Het besluit om een onderzoek uit te stellen komt minder vaak voor, maar kan ook. Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts aangeeft dat het geen toegevoegde waarde heeft, omdat de werknemer na het eerste jaar bijna hersteld is.

Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd?

Een arbeidsdeskundige werkt samen met de bedrijfsarts, met inachtneming van privacywetgeving en medische geheimhouding. Dan zal de arbeidsdeskundige altijd contact hebben met de werknemer, de werkgever en waar nodig de werkplek bezoeken. Dankzij zijn kennis van werk, wet- en regelgeving, het bedrijf en de informatie van de bedrijfsarts kan hij een gewogen advies uitbrengen. Hij schrijft een re-integratierapportage met de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen van de herintreding. U en uw werkgever ontvangen het rapport allebei.

Samengevat

In deze korte video leggen we de taken van de arbeidsdeskundige en het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek nog eens beknopt uit:

Benieuwd wat ArboNed voor u kan doen?

ArboNed voert zo’n 4.200 re-integratieonderzoeken per jaar uit. Daarbij kunnen wij een multidisciplinaire check inzetten. Hierbij beoordeelt een arbeidsdeskundige in teamverband met verschillende disciplines (zoals bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, re-integratie en preventieadviseur en eventueel psycholoog) aan de hand van het dossier of de re-integratiemogelijkheden voldoende worden benut. Verder geven onze arbeidsdeskundigen voorlichting en advies over organisatiebrede re-integratievraagstukken. Benieuwd wat een arbeidsdeskundige voor u kan doen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij ArboNed (u vindt de contactgegevens in verzuimportal Vandaag) of via 030 299 62 77 en salessupport@arboned.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten