Waarom en wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

Leestijd
2 minuten
31 mei 2024 bijgewerkt

Valt uw werknemer voor langere tijd uit? Dan is de kans groot dat u te maken krijgt met een arbeidsdeskundige. Hij voert onder andere een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Maar waarom en hoe? Lees hier ons antwoord op deze vragen.

arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige u over de re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer. Om erachter te komen hoe de werknemer het best duurzaam herstelt, gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werknemer zelf en de werkgever. Ook bezoekt hij eventueel de werkplek. Verder maakt hij gebruik van de Lijst arbeidsmogelijkheden- en beperkingen (LAB). Hierin licht de bedrijfsarts zijn visie met betrekking tot de huidige belastbaarheid van de werknemer toe. Zo krijgt u snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de zieke werknemer.

Vier vragen die dit onderzoek beantwoordt:

  1. Kan de werknemer terug naar het eigen werk? Zo niet:
  2. Zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk, zodat de werknemer alsnog terug kan? Zo niet:
  3. Is er ander passend werk bij de eigen werkgever? Zo niet:
  4. Welke mogelijkheden zijn er om de werknemer naar ander werk te begeleiden (re-integratie tweede spoor)?

Wanneer volgt een arbeidsdeskundig onderzoek?

De Arbowet noemt het arbeidsdeskundig onderzoek niet expliciet. U moet wel onderzoeken hoe uw werknemer naar vermogen kan blijven werken. In de praktijk schakelen werkgevers hier vaak een arbeidskundige voor in. Als u niet met een rapport onderbouwt wat u heeft gedaan aan de re-integratie van uw werknemer, kan dit consequenties hebben voor een eventuele beoordeling van het UWV vanuit de WIA.

Op welk moment vraag ik het arbeidsdeskundig onderzoek aan?

Bij voorkeur schakelt u de arbeidsdeskundige zo vroeg mogelijk in, in ieder geval vóór het einde van het eerste ziektejaar. Zo is er voldoende tijd om alle mogelijkheden van de werknemer optimaal te onderzoeken. 

U bent het verplicht vanuit de Wet verbetering poortwachter om in de 42e week een ziekmelding te doen bij het UWV. Als het tweede verzuimjaar ingaat, moet u de voortgang in de re-integratie bovendien opnieuw beoordelen. Een arbeidsdeskundig onderzoek is in deze periode sterk raadzaam.

Kan ik ook eerder of later een arbeidsdeskundig onderzoek laten doen?

Ja, dat kan. Soms kan het slim zijn om eerder een onderzoek in gang te zetten. Bijvoorbeeld als de terugkeermogelijkheden moeten worden onderzocht of wanneer duidelijk is dat de werknemer niet zal kunnen terugkeren naar zijn eigen werk. Het besluit om een onderzoek uit te stellen komt minder vaak voor, maar kan ook. Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts aangeeft dat het geen toegevoegde waarde heeft, omdat de werknemer na het eerste jaar bijna hersteld is.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek in zijn werk?

Een arbeidsdeskundige werkt samen met de bedrijfsarts, met inachtneming van de privacywetgeving en de gedragscode Arbeidsdeskundigen. De arbeidsdeskundige heeft contact met zowel werknemer als werkgever en bezoekt waar nodig de werkplek. Met behulp van zijn kennis van werk, wet- en regelgeving, het bedrijf en de informatie van de bedrijfsarts brengt hij een gewogen advies uit. Hij schrijft een re-integratierapportage met daarin de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen van de herintreding. Zowel werkgever als werknemer ontvangen het rapport.

Samengevat

In deze korte video leggen we de taken van de arbeidsdeskundige en het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek nog eens beknopt uit:

 

Benieuwd wat ArboNed voor u kan doen?

ArboNed voert zo’n 4.200 re-integratieonderzoeken per jaar uit. Daarnaast kunnen wij een multidisciplinaire check inzetten. Hierbij beoordeelt een arbeidsdeskundige in teamverband met verschillende disciplines (zoals de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, re-integratie en preventieadviseur en eventueel de psycholoog) aan de hand van het dossier of de re-integratiemogelijkheden voldoende worden benut. ArboNed heeft alle disciplines in huis. Verder geven onze arbeidsdeskundigen voorlichting en advies over organisatiebrede re-integratievraagstukken. Benieuwd wat een arbeidsdeskundige voor u kan doen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij ArboNed. U vindt de contactgegevens in het online verzuimportaal Vandaag. Of neem contact op met de afdeling Salessupport via 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer