Verzuimanalyse

  • Leestijd
    2 minuten
  • 03 april 2019 aangemaakt
  • 22 december 2020 bijgewerkt

Als werkgever bent u gebaat bij duurzame inzetbaarheid van uw mensen en een stevige grip op verzuim. Een efficiënt verzuimbeleid helpt u hierbij. Zo'n verzuimbeleid is het effectiefst als het is gebaseerd op de actuele verzuimcijfers van uw bedrijf. Een analyse van die cijfers geeft inzicht in de oorzaken van verzuim. Op deze pagina leggen wij uit hoe ArboNed dat doet voor haar klanten.

Wat is een verzuimanalyse?

Met een verzuimanalyse krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de risicogroepen binnen mijn bedrijf?
  • Welke factoren beïnvloeden het verzuim? 
  • Wat is de kans dat kort verzuim uitmondt in lang verzuim bij ziekmelding? 
  • Hoe ziet het verzuim eruit als er niet wordt ingegrepen?

Koppelingen

Wanneer wij een verzuimanalyse voor u uitvoeren, koppelen wij het personeelsbestand en organogram aan de verzuimgegevens. Op die manier kunnen we een analyse maken op elk gewenst organisatieniveau. Afhankelijk van uw wensen koppelen wij bijvoorbeeld verzuimgegevens over afdelingen, functiegroepen, leeftijd en diagnoses aan elkaar.

Trends

Ook leggen we gegevens over een langere termijn naast elkaar, zodat trends in de verzuiminformatie inzichtelijk worden. Bovendien beschikt ArboNed over een unieke historische database met verzuimgegevens van een groot aantal organisaties. Dit geeft ons de mogelijkheid de gegevens van uw bedrijf te vergelijken met die van organisaties uit de regio, sector of branche. Zo kunt u nagaan of uw organisatie in vergelijking met andere bedrijven goed presteert als het gaat om verzuim.

Verzuim voorspellen

ArboNed heeft een aantal verzuimnormeringsmodellen ontwikkeld om verzuim te voorspellen. Wij maken gebruik van de kennis en expertise die we in het verleden hebben verzameld in onze database. De verzuimdoelstellingen die uit deze reële verwachtingen voortkomen, bieden u een uitgangspunt voor uw verzuimbeleid.

Wat levert de verzuimanalyse u op?

Met de gegevens van de verzuimanalyse ontwikkelt u een verzuimbeleid dat is aangepast aan de specifieke omstandigheden van bijvoorbeeld afdelingen of functiegroepen. Kortom, een verzuimbeleid dat past bij de organisatie en de basis vormt voor een gezonde organisatie met duurzaam inzetbare werknemers.

Verzuimrapportage op maat

De rapportage van de analyse is afgestemd op uw wensen. In deze rapportage worden de gegevens van uw organisatie in grafieken en tabellen uiteengezet. U krijgt de beschikking over een digitaal bestand waarmee u zelf grafieken kunt maken: de ideale manier om gedetailleerd inzicht te krijgen in het verzuim binnen uw organisatie. Desgewenst kan uw bedrijfsarts of een arbeids- en organisatieconsultant de statistische rapportage voor u analyseren en u op basis hiervan adviseren over eventuele stappen.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…
10 minuten