Verzuimanalyse

Als werkgever bent u gebaat bij duurzame inzetbaarheid van uw mensen en een stevige grip op verzuim. Een efficiënt verzuimbeleid helpt u hierbij en dat verzuimbeleid is het effectiefst, als het is gebaseerd op de actuele verzuimcijfers van uw bedrijf. Een analyse van die cijfers geeft inzicht in de oorzaken van verzuim. Op deze pagina leggen wij uit hoe ArboNed dat doet voor haar klanten.

Wat is een verzuimanalyse?

Als ArboNed uw verzuimanalyse uitvoert, koppelen wij het personeelsbestand en organogram aan de verzuimgegevens, zodat een analyse kan worden gemaakt op elk gewenst organisatieniveau. Afhankelijk van de wensen kunnen wij bijvoorbeeld verzuimgegevens over afdelingen, functiegroepen, leeftijd en diagnoses aan elkaar koppelen.

Ook kan ArboNed gegevens over een langere termijn naast elkaar leggen, zodat trends in de verzuiminformatie inzichtelijk worden. Bovendien beschikt ArboNed over een unieke historische database met verzuimgegevens van een groot aantal organisaties. Dit geeft ons de mogelijkheid de gegevens van uw bedrijf te vergelijken met organisaties uit de regio, sector of branche. Zo kunt u nagaan of uw organisatie in vergelijking met andere bedrijven goed presteert als het gaat om verzuim.

Verzuim voorspellen

ArboNed heeft een aantal verzuimnormeringsmodellen ontwikkeld om verzuim te voorspellen. Wij maken gebruik van de kennis en expertise die wij vanuit het verleden hebben verzameld in onze database. De verzuimdoelstellingen die uit deze reële verwachtingen voortkomen, bieden u een uitgangspunt voor uw verzuimbeleid.

Wat levert de verzuimanalyse u op?

Met de gegevens van de verzuimanalyse kunt u een verzuimbeleid ontwikkelen dat is aangepast aan de specifieke omstandigheden van bijvoorbeeld afdelingen of functiegroepen. Kortom, een verzuimbeleid dat past bij de organisatie en de basis vormt voor een gezonde organisatie met duurzaam inzetbare werknemers.

Verzuimrapportage op maat

De rapportage van de analyse is afgestemd op uw wensen. In deze rapportage worden de gegevens van uw organisatie in grafieken en tabellen uiteengezet. U krijgt de beschikking over een digitaal bestand waarmee u zelf grafieken kunt maken. De ideale manier om gedetailleerd inzicht te krijgen in het verzuim binnen uw organisatie. Desgewenst kan uw bedrijfsarts of een arbeids- en organisatieconsultant de statistische rapportage voor u analyseren en op basis hiervan adviseren over eventuele stappen.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten