Verzuimanalyse

Onze aanpak start met een analyse van het verzuim. Zo worden de problematieken per individu én organisatiebreed helder. De verzuimoorzaak, -frequentie en –duur van werknemers bepalen of een combinatie van individuele begeleiding en organisatiebrede verandering noodzakelijk is.

ArboNed helpt u bij het analyseren van die cijfers. We geven u inzicht in de oorzaken van verzuim. En ondersteunen u bij het ontwikkelen van een passend verzuimbeleid. 

Wat levert de verzuimanalyse u op?

Wij maken verzuimanalyses op elk gewenst organisatieniveau. Afhankelijk van uw wensen koppelen wij verzuimgegevens van afdelingen, functiegroepen, leeftijden en diagnoses aan elkaar. De verzuimanalyse geeft u inzicht in de cijfers per regio en sector. U kunt de cijfers vergelijken met uw streefcijfers. En wij leggen gegevens over een langere termijn naast elkaar om trends in uw verzuim te ontdekken.

Benchmarken en voorspellen

ArboNed heeft een aantal verzuim-normeringsmodellen ontwikkeld om verzuim te voorspellen. Wij maken gebruik van de kennis en expertise die wij vanuit het verleden hebben verzameld in onze database. De verzuimdoelstellingen die uit deze reële verwachtingen voortkomen, bieden u een uitgangspunt voor uw verzuimbeleid. Daarnaast kunt u ook uw gegevens vergelijken met andere organisaties uit uw regio, sector of branche.

Rapportage analyse

De rapportage van de analyse is afgestemd op uw wensen. In deze rapportage worden de gegevens van uw organisatie in grafieken en tabellen uiteengezet. U krijgt de beschikking over een digitaal bestand waarmee u zelf grafieken kunt maken. De ideale manier om gedetailleerd inzicht te krijgen in het verzuim binnen uw organisatie. Desgewenst kan uw bedrijfsarts of een arbeids-en organisatie consultant een uitgebreide analyse en advies geven over de statistische rapportage.

Leaflet

Verzuimanalyse

pdf, 93.6 kB
Wilt u een verzuimanalyse? Neem direct contact met ons op.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen