Hoge werkdruk zorgt voor een verstoorde balans

  • Leestijd
    5 minuten
  • 03 april 2019 aangemaakt
  • 28 mei 2019 bijgewerkt

Als iemand gemotiveerd en met plezier werkt, haalt iemand energie uit zijn werk. Ervaart de werknemer werkstress, bijvoorbeeld door een te hoge werkdruk, dan neemt de kans op verzuim toe door controleverlies en een gebrek aan energiebronnen. In meer dan 70% van de gevallen is psychisch verzuim gerelateerd aan stress op het werk, vaak met langdurig ziekteverzuim als gevolg. Het is daarom uitermate belangrijk om psychische klachten vanwege werkstress vroegtijdig te signaleren. Maar waar moet u als werkgever op letten en hoe kunt u verzuim door werkgerelateerde stress tegengaan, of juist langdurige uitval door aanhoudende stressklachten voorkomen.

werkstress

Stress op het werk: hoge werkdruk zorgt voor een verstoord balans

Werknemers staan onder druk, ervaren minder regelruimte en meer werk moet gedaan worden met minder personeel. De afgelopen jaren is het aandeel werknemers met stressklachten en burn-out klachten mede hierdoor toegenomen. Werkstress wordt een werknemer vaak teveel als de werkbelasting op verschillende gebieden oploopt, en hij door een hoge werkdruk en stress niet alleen de controle op het werk verliest, maar ook thuis en bijvoorbeeld op sociaal en financieel niveau. Deze psychische klachten zorgen voor een verstoord balans tussen werk en privé. Het is belangrijk om beide kanten van deze balans te analyseren en te zoeken naar een oplossing, om werkstress te verminderen en in de toekomst te voorkomen.

Aandacht voor stress vanuit Den Haag: aanpak van psychosociale arbeidsbelasting

Vanuit de Arbowet is elke werkgever in Nederland verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA), met het doel verzuim door stress op het werk te verminderen én tegen te gaan. De wet benoemt de volgende thema’s, waar de werkgever in zijn preventiebeleid op het gebied van werkstress en ziekteverzuim aandacht aan moet schenken: discriminatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. De Inspectie SZW controleert de komende jaren extra op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.

Werkstress voorkomen? Verminderen van werkdruk is niet de oplossing

Om werkstress te voorkomen richten veel werkgevers en werknemers zich voornamelijk op het verminderen van de werkdruk, door bijvoorbeeld het aantal taken te verlagen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangewezen dat deze aanpak op het gebied van stressreductie werkt als een werknemer al psychisch ziek is, maar dat dit niet de oplossing is om werkgerelateerde stressklachten zoals een burn-out te voorkomen. Om stress op het werk te verminderen, is het juist van belang dat de werknemer energiebronnen benut (zoals collega’s in te schakelen voor ondersteuning en op een efficiënte wijze invulling te geven aan het werk) en zichzelf hierdoor beschermt tegen psychische klachten, veroorzaakt door werkstress of een burn-out. Werknemers die hun energiebronnen ten alle tijde optimaal benutten, kunnen namelijk beter omgaan met de werkbelasting en stress op het werk.

Vaak krijgen mensen energie van iets wat klein lijkt. Een compliment, steun van collega’s of inspraak bij een beslissing. Of flexibele werktijden, zodat werk en privé beter op elkaar aansluiten. Deze energiebronnen zorgen ervoor dat de werknemer beter met de ervaren werkdruk en werkstress omgaat. De werknemer behoudt zijn energie en werkplezier.

Stress symptomen herkennen en de ervaren werkdruk verlagen

ArboNed kan samen met u de ervaren werkdruk onder uw werknemers verlagen:

  • Door een vroegtijdige signalering van mogelijke overbelasting en overmatige stress, snelle interventie en een daadkrachtige verzuimaanpak wordt langdurig verzuim als gevolg van werkstress voorkomen.
  • Vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA wordt veroorzaakt door stress op het werk en beschouwd als de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. De aanpak van werkdruk en werkstress zijn een van de thema’s die in dit beleid aan bod moeten komen. U kunt dit preventiebeleid zelf vormgeven, of u stelt dit samen op met een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed.
  • ArboNed kan uw leidinggevenden trainen in hoe zij kunnen omgaan met verzuim door stress op het werk, of uitval door bijvoorbeeld een burn-out. Wat mag u wel en niet vragen? Hoe gaat u om met privézaken die stressklachten en ziekteverzuim veroorzaken?
  • Met de Energiemeter krijgt u inzicht in de voorspellers van arbeidsprestaties én het maakt uw werknemers bewust hoe zij hun energie, betrokkenheid en werkplezier kunnen verhogen. Door actief de energiebronnen te stimuleren, voorkomt u uitval door psychische klachten en beroepsziekten als gevolg van werkstress of een burn-out. Met behulp van deze aanpak ervaren uw werknemers bovendien minder werkdruk.

Hoe ga je om met werkstress en houd je werk en privé in balans?

Tijdens het webinar ‘Omgaan met werkstress, energiek aan het werk’, krijg je - in de vorm van een online training - in drie kwartier inzicht en tips hoe je beter met werkstress kunt omgaan.

Terugkijken webinar

Training ‘Voorkom uitval door ongezonde werkstress’

Leidinggevenden leren verzuim door stress te voorkomen

De grens tussen werk en privé vervaagt en de (ervaren) werkdruk neemt toe. Een hoge werkdruk is niet erg en dat kunt u niet altijd veranderen. Wel heeft u invloed op hoe u ermee omgaat en hoe uw medewerkers ermee omgaan. Want als u weet dat een derde van het langdurende verzuim (> 6 weken) wordt veroorzaakt door psychische klachten, moet u voorkomen dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…
10 minuten