Werkstress

 • Hoe gaat u als werkgever om met werkstress bij verschillende werknemers?

  Heeft u meerdere werknemers in dienst, dan lijkt het voorkomen van werkstress een onmogelijke opgave. Elk persoon is anders, heeft andere stressoren en andere energiebronnen en ervaart werkstress dus ook anders. En de business gaat door. Wat moet u als werkgever met die werkstress? Ga hier vooral over in gesprek met uw werknemers. Of lees meer over onze training: Voorkom uitval door ongezonde werktress.

 • Wat is een burn-out?

  Onder burn-out verstaan wij een langdurige negatieve, geestesgesteldheid die primair gekenmerkt wordt door uitputting en gepaard gaat met spanningsklachten, verminderd functioneren en een cynische werkhouding. De term burn-out (letterlijk vertaald: opbranden) is een metafoor die betrekking heeft op de mentale uitputting. Zoals een vuur kan doven door onvoldoende brandstof, zo kan iemand zijn werklust uitdoven door een gebrek aan mentale energie.  Het is de negatieve optelsom van stressoren en van wat iemand motiveert (energiebronnen) in met name het werk. 

 • Wat is het verschil tussen werkstress en een burn-out?

  Het ervaren van ongezonde werkstress over langere tijd leidt vaak tot overspannenheid. Een werknemer is moe, gespannen, prikkelbaar, emotioneel labiel, lijdt aan concentratieverlies en/of slaapt slecht. Degene valt uit en de duur van de problematiek loopt tot circa drie maanden. De ’chronische vorm’ van werkgerelateerde overspannenheid met een langduriger beloop wordt burn-out genoemd. Er is sprake van een relatief lange voorgeschiedenis van overbelasting (zes maanden tot een jaar) en een chronisch klachtenbeloop. Degene valt langdurig uit en arbeidsongeschiktheid dreigt. Er is een verstoorde relatie met het werk.

 • Wat is werkstress?

  Stress in, of door de werksituatie noemen we werkstress. Dat kan een gevolg zijn van de hoeveelheid werk, maar kan ‘m ook zitten in hoe iemand werkdruk ervaart. Een werknemer die te perfectionistisch is, kan bijvoorbeeld het gevoel hebben tekort te schieten of de controle te verliezen. Privéomstandigheden kunnen ook stress veroorzaken, bijvoorbeeld als iemand naast zijn baan mantelzorger is. Staan er te weinig herstelmogelijkheden en ‘opladers’ tegenover, dan kan stress leiden tot uitval met gezondheidsklachten. Lees hier alles over werkstress.

 • Wat zijn de signalen van werkstress?

  De symptomen van werkdruk zijn alertheid en concentratie. Iemand kan veel doen in beperkte tijd. Lichamelijk krijgt hij het misschien warm en een beetje zweten om de warmte kwijt te raken is niet ongewoon. Als het stressmoment voorbij is, zwakken deze symptomen af. Het lichaam heeft tijd om te herstellen. 

  Houd de stress langer aan en heeft de werknemer geen tijd om op te laden, dan kunnen er signalen op het werk ontstaan. Denk hierbij aan een lagere productiviteit, moeite hebben met veranderingen op de werkvloer of in de werkzaamheden. Cynischer over de werkdruk of het bedrijf, sneller geïrriteerd naar de collega’s en ontevredenheid zijn ook symptomen. De gestreste werknemer kan zich ziek melden. Even een dagje niet naar werk om bij te komen.

  Signalen die kunnen wijzen op stress kunnen geclusterd worden en zijn als volgt:

  Denken Emotie
  • besluiteloos/piekeren
  • concentratieproblemen
  • verstrooid/vergeetachtig
  • ongeïnteresseerd 
  • van hak op de tak/niets afmaken
  • afwezig/ prioriteiten verwarren
  • ontevreden/prikkelbaar
  • onzeker/ongemotiveerd
  • agressief/desinteresse
  • lusteloos
  • wisselende stemmingen
  • opgejaagd/schuldgevoel
  Fysiek Gedrag
  • hoofdpijn/nek- of rugpijn
  • zweten/ slecht slapen
  • maag- of darmklachten
  • onrust/moe
  • aankomen/afvallen
  • hartkloppingen/duizeligheid
  • snel geïrriteerd/agressief
  • meer roken/drinken/geremd
  • meer medicijngebruik
  • snel huilen/vaker ziekmelden
  • irriteren aan anderen
  • slecht presenteren/kleine ongelukjes