Kort frequent verzuim

 • Leestijd
  2 minuten
 • 02 april 2019 aangemaakt
 • 15 december 2020 bijgewerkt

Gemiddeld zijn mkb'ers maar liefst 18% van hun totale verzuimkosten kwijt aan kort verzuim. En daar is over het algemeen vrij weinig aan te doen. Werknemers krijgen nu eenmaal wel eens griep, of bijvoorbeeld een migraineaanval.

Is een werknemer vaak voor korte periodes ziek, dan noemen we dat kort frequent verzuim. In zo'n geval is het belangrijk te achterhalen wat de oorzaak is. Langdurend verzuim wordt namelijk vaak vooraf gegaan door kort frequent verzuim. Ga op tijd in gesprek met uw werknemer, of stel hem voor het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken.

Oorzaken kort frequent verzuim

Oorzaken voor kort frequent verzuim zijn bijvoorbeeld:

ArboNed bedrijfsarts Giny Norder-Kuper: "Als een werknemer zich ziek meldt, ga dan in gesprek en stel vragen als: Spelen er andere dingen mee? of: Kan ik je ergens mee helpen? Wees niet bang dat je werknemer dit als een aanval ziet; je laat juist zien dat je een betrokken werkgever bent.”

Negen tips voor het verlagen van uw verzuim

Het bespreekbaar maken van kort frequent verzuim én het vergroten van werkplezier en bevlogenheid is cruciaal voor werknemers. Wij geven u negen tips voor het verlagen van verzuim:

 1. Bespreek het verzuim met een overzicht van de verzuimmeldingen erbij.
 2. Bespreek dat aanwezigheid en meedoen essentieel is voor het bedrijf.
 3. Ga niet in discussie over diagnoses en klachten, maar toon juist begrip. Ga op zoek naar oplossingen en maak afspraken over de opvolging.
 4. Bied ruimte voor aangepast doorwerken bij klachten en zoek oplossingen buiten de ziektewet bij privéproblemen.
 5. Evalueer bij frequent verzuim niet na elke verzuimmelding; dit leidt vaak tot een weinig zinvolle discussie over details van de laatste verzuimmelding. Beter is het om na een vooraf afgesproken periode te evalueren.
 6. Verzuimcultuur en werkproblemen (werkdruk, slecht georganiseerd werk) zijn bekende oorzaken van frequent verzuim. Check of deze spelen en pak de oorzaken aan.
 7. Bespreek frequent verzuim ook tijdens het werkoverleg (oorzaken, aanpak). Spreek uw waardering uit als het frequent verzuim daalt.
 8. Betrek de arbodienst versneld als medische oorzaken worden geclaimd en u daar geen zicht op heeft.
 9. Stuur op meer werkplezier en bevlogenheid door te focussen op wat uw werknemer energie geeft.

Professionele hulp

ArboNed heeft aandacht voor kort frequent verzuim en zorgt voor een actieve en daadkrachtige aanpak. Uw vaste contactpersoon neemt contact op met uw werknemer om te kijken of er misschien meer aan de hand is. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak? Dan maken we direct een afspraak voor uw werknemer bij de juiste professional om de oorzaak van dit fysieke of mentale verzuim te bespreken. Zo kunnen we snel en oplossingsgericht bepalen hoe frequent of langdurig verzuim voorkomen kan worden.

Alles over verzuim

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van groot belang voor uw bedrijfsvoering. Wat kunt u doen om verzuim binnen uw bedrijf te voorkomen of verlagen? Wat is verzuim eigenlijk precies en wie kunnen u helpen verzuim te voorkomen? Lees er hier alles over.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten