Kort frequent verzuim

Leestijd
2 minuten
02 december 2022 bijgewerkt

Ongeveer een vijfde van de totale verzuimkosten wordt veroorzaakt door kort verzuim. En daar is over het algemeen vrij weinig aan te doen. Werknemers krijgen nu eenmaal wel eens griep, of bijvoorbeeld een migraineaanval.

Is een werknemer vaak voor korte periodes ziek, dan noemen we dat kort frequent verzuim. In zo'n geval is het belangrijk te achterhalen wat de oorzaak is. Langdurend verzuim wordt namelijk vaak vooraf gegaan door kort frequent verzuim. Ga op tijd in gesprek met uw werknemer, of stel hem voor het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken.

kort frequent verzuim

Oorzaken kort frequent verzuim

Oorzaken voor kort frequent verzuim zijn bijvoorbeeld:

Negen tips voor het verlagen van uw verzuim

Het bespreekbaar maken van kort frequent verzuim én het vergroten van werkplezier en bevlogenheid is cruciaal voor werknemers. Wij geven u negen tips voor het verlagen van verzuim:

  1. Bespreek het verzuim met een overzicht van de verzuimmeldingen erbij. Let hierbij op wat u wel en niet mag vragen.
  2. Bespreek dat aanwezigheid en meedoen essentieel is voor het bedrijf.
  3. Ga niet in discussie over diagnoses en klachten, maar toon juist begrip. Ga op zoek naar oplossingen en maak afspraken over de opvolging.
  4. Bied ruimte voor aangepast doorwerken bij klachten en zoek oplossingen buiten de ziektewet bij privéproblemen.
  5. Evalueer bij frequent verzuim niet na elke verzuimmelding; dit leidt vaak tot een weinig zinvolle discussie over details van de laatste verzuimmelding. Beter is het om na een vooraf afgesproken periode te evalueren.
  6. Verzuimcultuur en werkproblemen (werkdruk, slecht georganiseerd werk) zijn bekende oorzaken van frequent verzuim. Check of deze spelen en pak de oorzaken aan.
  7. Bespreek frequent verzuim ook tijdens het werkoverleg (oorzaken, aanpak). Spreek uw waardering uit als het frequent verzuim daalt.
  8. Betrek de arbodienst versneld als medische oorzaken worden geclaimd en u daar geen zicht op heeft.
  9. Stuur op meer werkplezier en bevlogenheid door te focussen op wat uw werknemer energie geeft.

Professionele hulp

ArboNed heeft aandacht voor kort frequent verzuim en zorgt voor een actieve en daadkrachtige aanpak. Uw vaste contactpersoon neemt contact op met uw werknemer om te kijken of er misschien meer aan de hand is. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak? Dan maken we een afspraak voor uw werknemer bij de juiste professional om de oorzaak van dit fysieke of mentale verzuim te bespreken. Zo kunnen we snel en oplossingsgericht bepalen hoe frequent of langdurig verzuim voorkomen kan worden.

Alles over verzuim

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Wat kunt u doen om verzuim binnen uw bedrijf te voorkomen of verlagen? Wat is verzuim precies en wie kunnen u helpen verzuim te voorkomen? Lees er hier alles over.

Training Verzuimmanagement en verzuimgesprekken voeren

Verzuim is een complex probleem. Het is naar voor uw medewerker én voor uw organisatie. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen.

In sommige gevallen kunt u invloed uitoefenen op het verzuim. U kunt signalen leren herkennen die leiden tot (langdurig) verzuim. Door het op de juiste manier en tijdig bespreekbaar te maken, kunt u verzuim zelfs voorkomen. Hoe u dat doet, leert u in deze praktische training van één dag.

Na deze training kunt u het verzuim in uw bedrijf effectief beheersen én beperken. 

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer