Kort frequent verzuim

Neemt u dat ‘dagje ziek’ van uw werknemer wel serieus? Het probleem van kortdurend verzuim zit namelijk in de herhaling. Voordat je het weet zit uw beste werknemer langdurig thuis omdat u de signalen gemist hebt. Gemiddeld zijn werkgevers in Nederland maar liefst 15% van de totale verzuimkosten kwijt aan kort verzuim.

Wij hebben aandacht voor dit kort frequent verzuim en zorgen voor een actieve en daadkrachtige aanpak. Wij nemen contact op met uw werknemer om te kijken of er niet meer aan de hand is. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak, dan maken we direct een afspraak voor uw werknemer bij de juiste professional om de oorzaak van dit fysieke of mentale verzuim te bespreken. Zo kunnen we snel en oplossingsgericht bepalen hoe frequent of langdurig verzuim voorkomen kan worden.

Voorkomen van verzuim

Praktische handvatten om uw verzuim te managen? Wij bieden een training met de juiste vaardigheden en handige tools om direct in te zetten. Of bent u meer benieuwd naar de bredere kijk op uw verzuimcijfers? Wij maken een heldere analyse en geven direct inzichten in de oorzaken.

Negen tips het verlagen van uw verzuim

Het bespreekbaar maken van kort frequent verzuim én het vergroten van werkplezier en bevlogenheid van werknemers is cruciaal. Wij geven u negen tips voor het verlagen van verzuim:

  1. Bespreek het verzuim met een overzicht van de verzuimmeldingen erbij.
  2. Bespreek dat aanwezigheid en meedoen essentieel is voor het bedrijf.
  3. Ga niet in discussie over diagnoses en klachten, toon begrip voor ernstige klachten en problemen en richt dan het gesprek op oplossingen en maak afspraken voor het vervolg.
  4. Biedt ruimte voor aangepast doorwerken bij klachten en zoek oplossingen buiten de ziektewet bij privé problemen.
  5. Bij frequent verzuim is evaluatie nodig na een afgesproken periode, valkuil is om dit na elke verzuimmelding te doen; dit leidt vaak tot een weinig zinvolle discussie over details van de laatste verzuimmelding.
  6. Verzuimcultuur en werkproblemen (werkdruk, slecht georganiseerd werk) zijn bekende oorzaken van frequent verzuim, check of deze spelen en pak de oorzaken aan.
  7. Bespreek frequent verzuim ook op werkoverleg (oorzaken, aanpak). Spreek uw waardering uit als het frequent verzuim daalt.
  8. Betrek de arbodienst versneld als medische oorzaken worden geclaimd en u daar geen zicht op hebt.
  9. Stuur op meer werkplezier en bevlogenheid door te focussen op wat uw werknemer energie geeft.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen