Covid-19 priority testing

COVID-19 priority testing sinds 3 september 2020 vervallen

Sinds 3 september 2020 kan de COVID-19 test niet meer via ArboNed worden aangevraagd.

In deze ingewikkelde tijden wijzigen situaties van dag tot dag. In juli zijn wij, in samenwerking met een externe partij, gestart met een coronateststraat van hoge kwaliteit om onze klanten bij te kunnen staan: COVID-19 priority testing. Inmiddels is gebleken dat deze hoogwaardige testen schaars zijn en dat de overheid gebruik wil maken van deze testcapaciteit. Doordat dit om flinke aantallen gaat met prioritering (eerst mensen met klachten, gezondheidszorg en vitale beroepen), kan U-Diagnostics/ HetHuisartsLab de dienstverlening aan ons vanuit het gewenste serviceniveau niet meer waarborgen.

Hoewel wij dit uiteraard betreuren, zijn wij genoodzaakt in het kader van het maatschappelijk belang vanaf 3 september 2020 af te zien van continuering van deze dienstverlening aan bedrijven en individuele medewerkers.

COVID-19/PCR test GGD

Voor het aanvragen van de PCR-test kunt uw werknemer met klachten rechtstreeks contact opnemen met de GGD:

  • Online: Ga naar Coronatest.nl
  • Telefonisch: bel 0800-1202.
    Het nummer is 7 dagen per week bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Is er geen sprake van klachten en wilt u uw werknemer toch laten testen, dan kunt u op eigen initiatief gebruik maken van een van de ‘Testlaboratoria voor moleculaire SARS-CoV-2-diagnostiek’ van de overheid. Ook daar geldt dat de capaciteit onder druk staat. ArboNed kan u hierin helaas niet adviseren.

Advies rond werk en inzetbaarheid

De uitslag van de test kan vragen oproepen bij u en uw werknemer. Om geen kostbare tijd te verliezen kan uw werknemer daarom op aanvraag versneld terecht voor een telefonisch coronaconsult met onze professional. Deze professional legt uit wat een coronabesmetting betekent voor werk en privé. Hij neemt de tijd om de werknemer gerust te stellen, te informeren en te adviseren volgens alle wettelijke richtlijnen.

Wordt u via uw werknemer of met zijn toestemming door de (bedrijfs)arts op de hoogte gebracht van een positieve testuitslag, dan kunt u als werkgever ook gericht en versneld advies en begeleiding bij ons aanvragen. Samen kijken we naar hoe u de verspreiding van het virus kunt indammen om verdere schade in uw bedrijf te voorkomen. Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.

Afhandeling huidige aanvragen

Nog niet gebruikte vouchers voor een COVID-19 priority test komen per 3 september 2020 te vervallen. Wij brengen deze uiteraard niet in rekening. Lopende testaanvragen worden volgens afspraak afgehandeld. Klanten die reeds vouchers hebben aangevraagd, worden hierover tevens persoonlijk geïnformeerd.