Verzuimbegeleiding

U maakt dankbaar gebruik van de kennis en kunde van uw werknemers. Maar wat als een van uw mensen uitvalt? U mist dan niet alleen ervaring, maar het werk komt ook nog eens terecht op de schouders van collega's. Dankzij onze effectieve op data gebaseerde verzuimbegeleiding zijn uw medewerkers sneller en duurzaam weer aan het werk. Individuele aandacht staat hierbij centraal.

Wat is verzuimbegeleiding?

Een goede verzuimbegeleiding is cruciaal voor een snelle, verantwoorde en duurzame re-integratie. U bent wettelijk verplicht u bij de begeleiding van zieke werknemers te laten bijstaan door een bedrijfsarts. Die stelt na de ziekmelding binnen zes weken een Probleemanalyse en advies op, waarmee u en uw werknemer een Plan van aanpak kunnen maken voor de terugkeer naar werk. Een casemanager, bij ArboNed is dat de procesregisseur of re-integratie- en preventie-adviseur, zorgt ervoor dat alle stappen in de verzuimbegeleiding zorgvuldig en op tijd worden doorlopen.

Welke verzuimbegeleiding past bij u?

U kiest zelf hoe u het verzuim wilt aanpakken. Wij helpen u graag om de meest geschikte keuze te maken voor uw bedrijf. Wilt u maximale zekerheid en inzicht in de arbokosten? Of kiest u vanwege het lage verzuim voor ons lage instaptarief? Direct actie op de dag van de ziekmelding of het liever eerst zelf even aankijken en ArboNed later inschakelen? Welke keuze u ook maakt, u kunt altijd rekenen op onze persoonlijke service bij u in de buurt. 

Verzuimabonnement afsluiten Vergelijk alle verzuimabonnementen

Verzuimbegeleiding in de praktijk

 

Sneller weer aan het werk

Na ontvangst van een ziekmelding, start onze re-integratiedienstverlening met een intake met de medewerker via een gepersonaliseerde (digitale) vragenlijst. Dankzij ruim 30 jaar ervaring en onderzoek, een schat aan data, aangevuld met informatie van de medewerker en (medische) richtlijnen, kan ArboNed op basis van dit innovatieve hulpmiddel:

  • Voorspellen of een medewerker enkele dagen of langere tijd zal verzuimen.
  • Op maat adviseren welke vervolgstappen op welk moment het meest effectief zijn voor de betreffende medewerker.

Dit advies is een hulpmiddel voor onze professional om de juiste vervolgactie(s) te plannen. Als onze vaste contactpersoon nog vragen heeft na deze digitale intake, stuurt deze een gepersonaliseerde vervolgvragenlijst of neemt hij telefonisch contact op.

Duidelijkheid over begeleiding

Is er begeleiding nodig dan wordt aangegeven waaruit deze bestaat, welke professional bij ArboNed dit uitvoert en wanneer het wordt ingezet. De bedrijfsarts coördineert als eindverantwoordelijke de uitvoering van de begeleiding van de werknemer. Is de verwachting dat het verzuim langer gaat duren, dan ontvangt de medewerker een oproep voor het spreekuur en start de verzuimbegeleiding zoals vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Zowel de medewerker als de werkgever/leidinggevende spelen beiden een actieve rol bij de re-integratie. Ze ontvangen daarom ook beiden (uniform) advies van onze professional gericht op de specifieke situatie.

Zo is de gepersonaliseerde verzuimbegeleiding vanaf het eerste moment gefocust op een snelle, verantwoorde en duurzame terugkeer naar werk of op het vinden van een andere passende oplossing.

*Indien u niet kiest voor onze digitale vragenlijst, dan wordt de vragenlijst uitgevoerd door onze medewerker. U profiteert dan niet van het data gedreven advies.

Meer informatie

SNELLER SCHAKELEN BIJ

VERZUIM BETAALT ZICH UIT

Onze bewezen effectieve verzuimbegeleiding versnelt het re-integratieproces en verlaagt uw verzuimkosten.

schakelen

Hoe werkt het?

 

Intake via digitale vragenlijst

Ontvangen we een ziekmelding, dan ontvangt de medewerker via e-mail en sms een link naar onze gebruiksvriendelijke, op maat afgestemde digitale vragenlijst. Hierin staan onder andere vragen over het verzuim zoals verwachte duur en soort klachten. Op basis van de antwoorden ontvangt de medewerker enkele vervolgvragen gericht op zijn specifieke situatie.  

  • Wacht iemand bijvoorbeeld op een operatie? En hoe staat het met het slaappatroon en de werk- en privésituatie bij stressklachten? Zo krijgen we een duidelijk beeld van uw medewerker, beter inzicht in wat er aan de hand is en hoe wij u en uw medewerker het beste kunnen helpen.
  • De vragenlijst is laagdrempelig, makkelijk leesbaar en snel online in te vullen. Meestal is de vragenlijst kort. Is de situatie complexer, dan beantwoordt de medewerker meer vragen. De totale invultijd kan daardoor variëren van 2 tot 15 minuten.
  • We gebruiken hiervoor het mailadres of mobiele telefoonnummer dat we van de werkgever hebben ontvangen bij de ziekmelding. En ter verificatie vragen wij om de geboortedatum en postcode van de medewerker. Controleer daarom goed of u de juiste gegevens doorgeeft bij een ziekmelding.

Voorspellen kort of lang verzuim

Langdurig verzuim vroegtijdig signaleren

Met de informatie uit de digitale vragenlijst kunnen we op basis van 30 jaar ervaring, een schat aan data, algoritmes en wetenschappelijk onderbouwde modellen berekenen hoe groot het risico op langdurend verzuim is.

verzuimvoorspeller-1

Snel weer aan het werk

Met hulp van onze vaste contactpersoon stemmen we af wat nodig is om weer aan het werk te kunnen. Is duidelijk dat iemand slechts enkele dagen zal verzuimen en snel weer aan het werk kan (bijvoorbeeld bij een griepje of klein lichamelijk letsel), dan wordt er verder geen contact meer opgenomen. De werkgever ontvangt dan een korte terugkoppeling dat het werk weer wordt hervat. De werkgever dient de werknemer dan zelf wel nog hersteld te melden. In dit geval is er geen verdere begeleiding van ArboNed nodig en komt u niet voor onnodige kosten te staan.

Conflict

Is er sprake van een conflict, dan nemen we snel contact met u op om samen naar een oplossing te zoeken. Tijdig handelen kan in dit geval onnodig leed en langdurig verzuim voorkomen.

Risico op langdurig verzuim

Is er risico op langdurend verzuim, dan komen we gericht in actie om terugkeer naar werk te versnellen door de juiste begeleiding, vanuit de juiste professional, op het juiste moment in te zetten. De bedrijfsarts blijft hierbij altijd eindverantwoordelijk. Zo werken we samen met de werknemer en werkgever aan een duurzame terugkeer naar werk.

Datagedreven advies voor spreekuur

Ter voorbereiding op het spreekuur ontvangt de professional van ArboNed de nodige informatie over de specifieke situatie vanuit de digitale vragenlijst en het op maat afgestemde advies. Na het spreekuur, waarin hij de nodige persoonlijke toelichting van de medewerker ontvangt, koppelt hij zijn oordeel en advies terug via de Probleemanalyse en advies.  

Informatie werkgever

Natuurlijk betrekken wij u als werkgever/leidinggevende actief bij de gehele verzuimbegeleiding. Wij informeren u, maar altijd met respect voor de privacy van uw medewerkers en volgens de geldende wet- en regelgeving.

Unieke aanpak psychisch verzuim

Ruim een derde van het langdurend verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Een medewerker met een burn-out bent u al gauw zo’n 9 maanden kwijt. Terwijl langdurend verzuim door stress en psychische klachten vaak kan worden voorkomen door op tijd in te grijpen.

Blijkt uit de digitale vragenlijst dat uw medewerker is uitgevallen door psychische klachten, dan ontvangt hij een aanvullende digitale vragenlijst. Hij beantwoordt gerichte vragen over zijn voorgeschiedenis en relevante omstandigheden rond zijn psychische klachten. De medewerker krijgt, na het invullen van de aanvullende vragenlijst, binnen vijf werkdagen een uitnodiging voor het spreekuur. Zo biedt ArboNed uw medewerker sneller de juiste begeleiding op maat. De vaste contactpersoon informeert u als werkgever/leidinggevende over de voortgang.

Meer informatie

Maatwerk conform richtlijnen

ArboNed biedt met deze aanpak bij (psychisch) verzuim een begeleidingstraject op maat dat bewezen effectief is. De aanpak voldoet aan alle eisen en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskundige protocollen en Wet verbetering poortwachter (WVP). Deze aanpak wijkt af van de traditionele, starre tijdlijn die veronderstelt dat iedereen volgens hetzelfde tijdspad moet worden begeleid.

maatwerk

Verzuimverzekering bij inkomensverzekeraar

Heeft u een verzuimverzekering bij een van de inkomensverzekeraars waarmee wij samenwerken? Dan bieden wij u voordeel en administratief gemak in de vorm van een combipakket. Lees meer over onze samenwerkingen met verzekeraars.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak verzetten?

Naar uw regiokantoor

Wilt u klant worden of heeft u een vraag over onze diensten?

Een belafspraak inplannen