Kunnen bouwen op uw vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van een goed PSA-beleid. Het verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen en zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar. U kunt direct een externe vertrouwenspersoon inhuren, of uw interne vertrouwenspersoon opleiden.

Voordelen vertrouwenspersoon

Een melding van ongewenste omgangsvormen moet u als werkgever altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn over de problemen te praten. Bij een vertrouwenspersoon kan uw werknemer zijn verhaal kwijt en krijgt hij advies om verzuim te voorkomen. De vertrouwenspersoon kent uw onderneming, maar is onafhankelijk en kijkt met een open blik naar de situatie.

Een werknemer kan zelf, zonder de leidinggevende in te lichten, de vertrouwenspersoon inschakelen. Samen bekijken ze het probleem, bespreken ze wat de werknemer zelf heeft ondernomen en bepalen de vervolgstappen. De vertrouwenspersoon helpt de werknemer om te gaan met het ongewenste gedrag. Naast een luisterend oor biedt hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de onderneming. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim.

Wanneer een interne en wanneer een externe vertrouwenspersoon?

Als u een vertrouwenspersoon aanstelt, kunt u kiezen voor intern, extern of een combinatie hiervan. 

Intern

Vaak wordt er een interne vertrouwenspersoon aangesteld, die het bedrijf en de werknemers goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen. Het voordeel is dat hij de bedrijfscultuur goed kent, maar het is belangrijk te beseffen dat het soms om moeilijke kwesties gaat. 

Extern

Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief, omdat hij geen binding heeft met het bedrijf. Ook heeft een externe vertrouwenspersoon veel ervaring en kennis waardoor hij deskundig is op dit gebied. 

Samenwerken met externe vertrouwenspersoon

U kunt bij ArboNed uw externe vertrouwenspersoon inhuren. Deze vertrouwenspersoon kan uw eigen, interne vertrouwenspersoon bijstaan bij incidentele vragen, of de rol van vaste externe vertrouwenspersoon volledig invullen. We noemen dit pakket Vertrouwd. Vraag hiervoor direct een offerte aan, of neem contact op met uw vaste contactpersoon of salessupport voor meer informatie.

Offerte aanvragen

Training interne vertrouwenspersoon

Met de training vertrouwenspersoon kunt u in een dag één van uw eigen werknemers opleiden tot interne vertrouwenspersoon. Deelnemers oefenen met het voeren van gesprekken met werknemers en ze leren ongewenst gedrag te signaleren en te voorkomen. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een certificaat.

Meer informatie en aanmelden