COVID-19-inventarisatie

Werken uw medewerkers ‘coronaproof’? Ga nu aan de slag met onze praktische COVID-19-inventarisatie bij u in het bedrijf, zodat u zeker bent van een gezonde en veilige werkomgeving in de ‘anderhalvemetereconomie’. 

Direct afsluiten

Let op: de COVID-19 inventarisatie is een aanvulling op de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Elk bedrijf met personeel is verplicht een actuele RI&E te hebben. Klik hier voor meer informatie.

Zo werkt het

Een ArboNed-consultant (een ergonoom, veiligheidskundige of arbeidshygiënist) voert de inventarisatie bij u uit. De COVID-19-inventarisatie bestaat uit drie stappen:

  • Inventariseren: de consultant gaat onze gespecialiseerde vragenlijst af op basis van wat hij op locatie ziet, van relevante personen binnen de organisatie hoort en via overige beschikbare informatie. Hij bekijkt de onderdelen organisatie, medewerkers en werkomgeving.
  • Evalueren: voor elk knelpunt bepaalt de consultant hoe hoog het risico is; de ‘risicoklasse’.
  • Maatregelen: bij elk knelpunt beschrijft u met onze consultant één of meer maatregelen om het risico te verkleinen. De maatregelen vormen samen het Plan van aanpak.

Dankzij dit overzicht van knelpunten én maatregelen, kunt u een veilige werkomgeving creëren voor uw medewerkers en verdere besmettingen zo veel mogelijk voorkomen.

Uw investering

De COVID-19-inventarisatie kost 500 euro voor kantoor, horeca, groot- en detailhandel. De investering voor een productieomgeving is 750 euro. De kosten zijn onafhankelijk van de bedrijfsgrootte. Per aanvullende locatie rekenen we 125 euro. De tijdsinvestering van de vertegenwoordiger van uw organisatie is ongeveer 2 uur; het begeleiden van onze expert tijdens de rondgang.

Dit krijgt u ervoor terug

De RI&E is een belangrijk instrument om te waarborgen dat uw werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen. Met de COVID-19-inventarisatie heeft u daarnaast zicht op de arbeidsrisico’s die (mogelijk) zijn ontstaan door het coronavirus. U weet waarop u moet letten om uw werknemers zonder zorgen aan het werk te houden.

We kijken bovendien verder dan de functionele aspecten zoals de indeling van de werkplekken en de looproutes. Er is ook oog voor de menselijke factor, zodat uw werknemers fysiek én psychisch gezond kunnen terugkeren op de werkvloer. U voorkomt hiermee (langdurig) verzuim.

Direct afsluiten