Is jouw risico-inventarisatie en -evaluatie nog up-to-date?

Als preventiemedewerker ben je nauw betrokken bij het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het opstellen van het Plan van aanpak dat daaruit voortvloeit. Met de RI&E ga je tenslotte op zoek naar risico’s binnen jullie organisatie. Het is dan ook belangrijk dat de RI&E actueel is. Maar hoe weet je dat? We geven je hier vijf tips.

1. Continu actualiseren, iedere 4 à 5 jaar compleet tegen het licht

In de Arbowetgeving worden geen termijnen aangegeven voor het bewaren van stukken, dus ook niet van de RI&E. Een wettelijke verplichting is er daarom niet. Toch is het verstandig om je RI&E up-to-date te houden. De RI&E is namelijk de basis voor goed werkgeverschap. Het zorgt tenslotte voor een gezonde en veilige werkomgeving. Actualiseren is eigenlijk een continu proces maar we raden aan om de RI&E en je Plan van aanpak om de vier/vijf jaar goed tegen het licht te houden.

2. Direct aanpassen bij veranderde interne factoren

Je moet je RI&E altijd aanpassen bij veranderde interne factoren zoals inrichting van een nieuwe productielijn; uitbreiding van het dienstenpakket; een ingrijpende verbouwing; ingrijpende wijziging van werknemerstaken. Hierbij wijzigt immers de werkmethode of omstandigheid en dat kan nieuwe risico’s met zich meebrengen. Moet de RI&E worden aangepast? Houd dan contact met de arbodienst zodat veranderingen en aanpassingen adequaat worden doorgevoerd.

3. Houd veranderende externe factoren in de gaten

Kijk niet alleen naar factoren binnen je bedrijf maar ook extern. Is er nieuwe wetgeving die van toepassing is op jullie organisatie? Of zijn er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of arbeid en organisatie? Dan kan het interessant zijn je RI&E aan te passen. Let op: bij nieuwe wetgeving moet de RI&E aangepast worden, bij de overige punten is het wenselijk.

4. Evalueer het Plan van aanpak regelmatig

Wij adviseren dus de RI&E elke vier/vijf jaar aan te pakken. Maar hoe zit het met je Plan van aanpak? Dat is immers de basis voor de acties op het gebied van arbeidsomstandigheden in de komende jaren. Het is dan ook belangrijk deze regelmatig te evalueren. Zijn de afspraken die er in staan nagekomen? Kijk ook eens kritisch naar de oorzaken van eventuele ongevallen of van verzuim in de afgelopen tijd. Misschien hebben deze gegevens dringende oorzaken waardoor je nieuwe maatregelen moet invoeren of bestaande punten meer prioriteit moet geven.

Let wel op, als preventiemedewerker is het niet de bedoeling dat jij alle maatregelen vanuit het Plan van aanpak zelf opvolgt. Zorg dat je een verantwoordelijke aanwijst die het punt daadwerkelijk gaat oppakken en houd zelf een coördinerende rol. Je hebt als preventiemedewerker uiteraard wel een signaalfunctie als de punten niet worden opgepakt. Ook hier is belangrijk om in het achterhoofd te houden, jij bent uiteindelijk niet eindverantwoordelijk.

5. Blijf op de hoogte en onderhoud contact in je bedrijf

Schuif regelmatig aan bij het overleg van de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad. Zodra je op de hoogte bent van nieuwe investeringen, of een verbouwing of uitbreiding, kun je direct je Plan van aanpak erbij pakken. Wellicht dat je direct risico’s kunt voorkomen en sla je twee vliegen in één klap.

Hulp nodig?

Is de RI&E toe aan een update? Of wil je eens sparren met een deskundige hoe je een succes maakt van de RI&E en het Plan van aanpak? Bekijk onze RI&E-pagina voor tips en dienstverlening rond de RI&E.

Meer over de RI&E