Is uw Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) actueel?

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. In de RI&E moet ook een Plan van aanpak opgenomen zijn. Daarin staat beschreven welke maatregelen u als werkgever neemt om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Lees hier vijf tips om te controleren of uw RI&E nog actueel is.

Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie ga je op zoek naar risico’s binnen jullie organisatie. We geven je vijf tips om te zorgen dat je RI&E up to date is.

COVID-19-inventarisatie

Werken uw werknemers coronaproof? Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van aanpak zorgt u voor een veilige en gezonde werkomgeving. De COVID-19-inventarisatie brengt in kaart of u alles goed heeft geregeld rond het coronavirus.

  1. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan geen termijnen voor het bewaren van stukken, dus ook niet van de RI&E. Vanuit goed werkgeverschap is het verstandig de RI&E voortdurend actueel te houden. U kunt gestructureerd risico’s aanpakken en zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen beperken. Actualiseren is eigenlijk een continu proces, maar we raden aan om de RI&E en het Plan van aanpak elke vier/vijf jaar compleet tegen het licht te houden.
  2. U moet uw RI&E altijd direct aanpassen bij veranderde interne factoren, zoals inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of ingrijpende wijziging van werknemerstaken. De werkmethode of omstandigheid wijzigt dan en dat kan nieuwe risico’s met zich meebrengen. 
  3. Kijk niet alleen naar factoren binnen uw bedrijf maar ook daarbuiten. Is er nieuwe wetgeving van toepassing op uw organisatie? Zijn er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of arbeid en organisatie? Dan kan het interessant zijn uw RI&E aan te passen. Let op: bij nieuwe wetgeving moet de RI&E aangepast worden, bij de overige punten is het wenselijk.
  4. Zoals gezegd, adviseren wij om de RI&E minimaal elke vier à vijf jaar tegen het licht te houden. Maar hoe zit het met uw Plan van aanpak? Omdat het de basis is voor de acties op het gebied van arbeidsomstandigheden, is het belangrijk het Plan van aanpak vaker te evalueren. Ga bijvoorbeeld na of de afspraken zijn nagekomen. Kijk ook kritisch naar oorzaken van eventuele ongevallen of verzuim. Misschien geeft dit nieuwe inzichten, wat betekent dat u nieuwe maatregelen moet invoeren of bestaande punten meer prioriteit moet geven. 
  5. De preventiemedewerker in uw bedrijf is betrokken bij het opstellen van uw RI&E. Heeft u een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad, dan is het voor de preventiemedewerker belangrijk om regelmatig aan te schuiven bij overleggen. Is de preventiemedewerker op de hoogte van nieuwe investeringen, verbouwing of uitbreiding, dan kan hij direct het Plan van aanpak erbij pakken. Uw bedrijf kan meteen (nieuwe) risico’s voorkomen. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst, dan kunt u als werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Training: Maak zelf uw RI&E

Zeker weten of uw RI&E voldoet? Volg dan deze praktische, interactieve training van één dag. De training is geschikt voor zowel een kantoor- als productieomgeving. 

Meer informatie en aanmelden

Hoe houdt u de RI&E levendig?

Bij verschillende factoren moet u uw RI&E opnieuw tegen het licht houden of wellicht compleet opnieuw uitvoeren. Het kan zijn dat uw RI&E actueel is, maar dat er in de praktijk toch te weinig mee wordt gedaan. Hoe voorkomt u dat de RI&E een 'papieren tijger' wordt? Het is belangrijk dat u bij het opstellen van RI&E en PVA vooraf bepaalt wie een rol spelen bij de invulling en uitvoering. Ook is het van belang dat de sleutelrollen (de preventiemedewerker, werknemersvertegenwoordiging en werkgever) regelmatig overleg hebben over de RI&E. Zo houdt u de voortgang in het oog en kunt u successen vieren. 

Hulp nodig bij uw RI&E?

Is uw RI&E aan een update toe? Onze consultants kunnen u helpen:

  • Training 'Maak zelf uw RI&E' (kijk hier voor data en locaties)
  • De gehele uitvoering van de RI&E in uw organisatie.
  • Het opstellen van het Plan van aanpak.
  • Het uitvoeren van de verplichte toets van de RI&E (niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend branche RI&E instrument).
  • Coaching via Mijn Preventie-expert

RI&E aanvragen

Gerelateerde nieuwsberichten