“Aandacht voor gezondheid werknemers betaalt zich terug”

“We zijn begaan met onze werknemers”, zegt Jaap Zijlstra, directeur bij Post Staalbouw. “We zien ook dat inzetten op vitaliteit en gezondheid zich terugbetaalt.” Post Staalbouw is ArboNed-klant van het eerste uur. We spreken Zijlstra tijdens de jubileum ontbijt-bijeenkomst in Alkmaar.

Aandacht voor gezondheid

Over Post Staalbouw

Post Staalbouw maakt onder meer trappen, leuningen, bordessen, skids, ontluchtingskanalen en kappen. “Eigenlijk alles, behalve het staalbouwkundig werk voor bedrijfshallen, enkel bestaande uit kolommen en liggers”, zegt Jaap Zijlstra. “Opa Post begon het bedrijf in 1917. Het is voortgezet door zijn drie zoons en van één van hen ben ik de schoonzoon. Wat ons betreft zetten we het bedrijf nog lang door.”

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Het bedrijf besteedt veel aandacht aan het verminderen van arbeidsrisico’s. “We willen onze werknemers een veilige werkplek bieden”, zegt Zijlstra. “Dat begint bij de RI&E. Het is ook essentieel dat onze mensen zich bewust zijn van het belang van veilig werken en het aandeel dat ze er zelf in hebben.”

Een uitdaging voor het bedrijf is dat de werknemers voor de montage op locatie werken. “Daardoor moet je met veel meer aspecten rekening houden. Het heeft invloed op het proces van werk aannemen en offreren. Het inventariseren van de omgeving is heel belangrijk. Het bewustzijn van de opdrachtgever en opdrachtnemer op het gebied van veilig werken moet dan ook goed zijn.”

Verzuim voorkomen

Post Staalbouw erkent de waarde van het voorkomen van verzuim. “We zijn begaan met onze medewerkers. En inzetten op een gezond personeelsbestand verdient zich terug. Als iemand in de ziektewet komt en moet uitstromen, kost dat heel veel geld. Dat moet je zien te voorkomen.”

Het bedrijf zorgt hiervoor via een actuele RI&E, door goed contact te houden met de medewerkers en door ook de medewerkers zelf in goede zin bewust te maken van gezond en veilig werken. “Er zijn bij ons geen collega’s uitgestroomd door werkgerelateerde omstandigheden. Ik las vandaag nog in de krant dat het verzuim in Nederland weer gestegen is, maar ons ziektepercentage is gedaald in de loop der jaren. Ik geloof dat we dat mede hebben bereikt door onze open houding naar elkaar toe, door te laten zien dat we er zijn voor onze mensen en door goed te kijken naar wat zieke werknemers nog wél kunnen.”

Zijlstra maakt op de zaak van zijn hart geen moordkuil. “Ik ben vrij direct naar mijn werknemers toe. Dat is ook het voordeel van een mkb-bedrijf, dat je als directie rechtstreeks contact kunt hebben met je mensen. Ik zou andere bedrijven ook zeker adviseren om altijd in gesprek te blijven met alle betrokkenen. Neem de tijd voor je medewerkers en blijf goed en open communiceren.”

25 jaar ArboNed

Al sinds de oprichting van ArboNed is Post Staalbouw klant. Het bedrijf had goede ervaringen met het GAK, van waaruit ArboNed is ontstaan, en is gebleven. “Je kunt als bedrijf niet alle arbodisciplines in huis hebben. Samen met onze arbodienst lukt het onze mensen snel en verantwoord terug naar werk begeleiden.”

Alles over het 25-jarig jubileum