Wat kost een zieke werknemer u nu eigenlijk?

Leestijd
2 minuten
28 november 2023 bijgewerkt

Uit onze landelijke verzuimcijfers blijkt dat het ziekteverzuim de laatste jaren stijgt. En daarmee ook de verzuimkosten voor mkb-ondernemers. Waaruit bestaan deze kosten nu eigenlijk precies? In dit artikel leest u er alles over.

Wat kost een zieke werknemer u eigenlijk?

Kostenposten bij verzuim

Valt een werknemer uit door ziekte, dan krijgt u te maken met diverse kostenposten:

  • Werknemers hebben de eerste twee ziektejaren recht op uitbetaling van tenminste 70% van hun loon. 
  • Voor het eerste jaar geldt dat de uitbetaling minimaal het minimumloon moet bedragen.
  • De werkzaamheden van uw werknemer moeten nu door iemand anders worden gedaan. Ook dat kost geld.
  • Afhankelijk van de functie van de zieke werknemer en hoe makkelijk hij te vervangen is, lijdt u productie- en/of omzetverlies.
  • Tot slot moet u, afhankelijk van het contract dat u heeft met uw arbodienst, rekening houden met kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

Kosten beperken door tijdig ingrijpen

Hoog tijd dus om de kosten van verzuim zoveel mogelijk te beperken, onder meer door tijdig in te grijpen. Regel bij ziekmelding van uw werknemer een afspraak met de bedrijfsarts en zorg dat uw werknemer zo snel mogelijk goede hulp krijgt. Als u snel ingrijpt, kan dat drie tot vier weken aan verzuim besparen.

Nog een advies. Regel als werkgever zelf een psycholoog voor uw werknemer en betaal die ook, zodat uw werknemer niet te maken krijgt met de wachtlijsten in de reguliere zorg. Die kosten verdient u als werkgever vanzelf terug, doordat uw werknemer eerder weer aan de slag kan.

Proactief langdurend verzuim voorkomen

Als uw werknemer vaker dan drie keer per jaar verzuimverlof aanvraagt, kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigend langdurend verzuim. Onderzoek wijst uit dat kort frequent verzuim in ongeveer de helft van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurend verzuim. Tenzij er adequate actie wordt ondernomen.

ArboNed neemt bij frequent kort verzuim dan ook altijd contact op met uw werknemer om te kijken of er misschien meer aan de hand is. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak? Dan maken we voor uw werknemer direct een afspraak bij de juiste professional. Samen kunnen zij de oorzaak van dit fysieke of mentale verzuim bespreken en bepalen hoe frequent of langdurig verzuim in de toekomst voorkomen kan worden.

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer