Wat kost een zieke werknemer u nu eigenlijk?

Uit onze landelijke verzuimcijfers blijkt dat het ziekteverzuim de laatste jaren stijgt. En daarmee ook de verzuimkosten voor mkb-ondernemers. Waaruit bestaan deze kosten nu eigenlijk precies? In dit artikel leest u er alles over.

Wat zijn de kosten van een zieke werknemer?

Kostenposten bij verzuim

Valt een werknemer uit door ziekte, dan krijgt u te maken met diverse kostenposten:

  • Werknemers hebben de eerste twee ziektejaren recht op uitbetaling van tenminste 70% van hun loon. 
  • Voor het eerste jaar geldt dat de uitbetaling minimaal het minimumloon moet bedragen.
  • De werkzaamheden van uw werknemer moeten nu door iemand anders worden gedaan. Ook dat kost geld.
  • Afhankelijk van de functie van de zieke werknemer en hoe makkelijk hij te vervangen is, lijdt u productie- en/of omzetverlies.
  • Tot slot moet u, afhankelijk van het contract dat u heeft met uw arbodienst, rekening houden met kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

Werknemers met psychische klachten zijn steeds langer ziek

Het duurt bij werknemers die verzuimen met psychische klachten steeds langer voordat ze weer aan het werk zijn. Een werknemer met een burn-out bent u gemiddeld 293 dagen kwijt. In 2016 was dat nog 167 dagen. Een flinke zorg dus voor het mkb.

Kosten beperken door tijdig ingrijpen

Hoog tijd dus om de kosten van verzuim zoveel mogelijk te beperken, onder meer door tijdig in te grijpen. Bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed Truus van Amerongen licht toe: "Regel een afspraak met de bedrijfsarts en zorg dat de werknemer zo snel mogelijk goede hulp krijgt. Als u snel ingrijpt, kan dat drie tot vier weken aan verzuim besparen."

En zij adviseert: "Regel als werkgever zelf een psycholoog voor uw werknemer en betaal die ook, zodat de werknemer niet te maken krijgt met de wachtlijsten in de reguliere zorg. Die kosten verdien je als werkgever vanzelf terug, doordat de werknemer eerder weer aan de slag kan."

Proactief langdurend verzuim voorkomen

Als uw werknemer vaker dan drie keer per jaar verzuimverlof aanvraagt, kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigend langdurend verzuim. Onderzoek wijst uit dat kort frequent verzuim in ongeveer de helft van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurend verzuim. Tenzij er adequate actie wordt ondernomen.

ArboNed neemt bij frequent kort verzuim dan ook altijd contact op met uw werknemer om te kijken of er misschien meer aan de hand is. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak? Dan maken we voor uw werknemer direct een afspraak bij de juiste professional. Samen kunnen zij de oorzaak van dit fysieke of mentale verzuim bespreken en bepalen hoe frequent of langdurig verzuim in de toekomst voorkomen kan worden.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten