Daadkrachtige samenwerking met Freeway Zorg uit Almere

Eén vast contactpersoon die proactief adviseert, meedenkt met moeilijke casussen en doorpakt bij langdurig verzuim. Freeway Zorg hecht waarde aan het persoonlijke contact met haar vaste contactpersoon bij ArboNed. Wij spreken Lindsey van der Linden, teamleider bij Freeway Zorg over deze samenwerking.

Freeway Zorg is een kleinschalige zorginstelling voor mensen met een beperking en gedragsproblemen. Er werken ongeveer vijftig werknemers bij Freeway Zorg. Psychosociale arbeidsbelasting is een risico volgens Lindsey: “Ons arbeidsrisico is vooral het psychische aspect, het werk kan mentaal uitdagend zijn.” Van een arbodienst verwacht Lindsey dan ook praktische hulpmiddelen. “Hoe ga je preventief te werk? En dan ook kijkend naar de bedrijfsgrootte. Als je ziet wat grote zorginstellingen aanbieden, dat kunnen wij als kleine organisatie niet altijd. Dus tips die je direct op de werkvloer kunt uitvoeren, zijn voor ons belangrijk.”

Goede adviezen

Klanten van ArboNed werken met één vast aanspreekpunt, in het geval van Freeway Zorg is dit een procesregisseur. Deze vaste contactpersoon heeft de regie over het gehele verzuimproces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief samen om werknemers zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam weer aan het werk te krijgen. “Die samenwerking vind ik heel erg prettig. Het persoonlijke contact is fijn, ze geeft goede adviezen aan ons en de werknemer. Ook kan ze daadkrachtig optreden bij langdurig verzuim, mocht dat nodig zijn.”

Lindsey Freeway zorg
Lindsey van der Linden, teamleider bij Freeway Zorg

Wat kan je nog wel

Voor Lindsey is het belangrijk dat er altijd gekeken wordt naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. “Vooral met psychisch verzuim is het naar mijn idee belangrijk om te kijken wat een werknemer nog wel kan in plaats van wat hij niet meer kan. Ook in contact blijven is belangrijk. Als iemand uitvalt en er is geen contact meer, wordt de drempel om terug te keren naar het werkproces ook zo hoog. Die omslag van ‘je bent ziek maar wat kun je nog wel?’. Daarin kan een arbodienst ons goed in ondersteunen.’

ArboNed Amersfoort

Freeway Zorg is klant van ArboNed Amersfoort Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op onze lokale pagina en ontmoet het team.

Meer over ArboNed Amersfoort