Dit doet een casemanager (RPA /PR)

  • Leestijd
    5 minuten
  • 27 februari 2017 aangemaakt
  • 07 september 2021 bijgewerkt

Is een van uw werknemers ziek? Dan zorgt een casemanager ervoor dat iedereen zijn afspraken nakomt voor een voorspoedige re-integratie van uw werknemer. De casemanager kan de leidinggevende zijn van de medewerker, een collega van bijvoorbeeld de HR-afdeling, of een professional van uw arbodienst. Bij langdurend verzuim zijn er vaak meerdere casemanagers betrokken.

Hoe zit het met die verschillende rollen? En wie is waarvoor verantwoordelijk? U leest het op deze pagina.

De casemanager voert de regie op verzuim

De casemanager in uw bedrijf 

Bij verzuim volgt u de verplichte stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Doel van dit stappenplan is om het herstel te bevorderen en het verzuim te beperken. Eén van die stappen is het Plan van aanpak. Dat stelt u als werkgever uiterlijk in week 8 op met uw werknemer.

Onderdeel van het Plan van aanpak is dat u samen een casemanager benoemt. Die casemanager begeleidt en controleert het Plan van aanpak. Het is bij voorkeur iemand uit uw bedrijf, meestal de directe leidinggevende of een HR-adviseur. 

De casemanager bij uw arbodienst

Werkgevers hebben via de arbodienst vaak ook een casemanager. Deze casemanager heeft uitgebreide kennis van, en ervaring met verzuim. Hij kent de verschillende oorzaken, heeft verstand van belasting en belastbaarheid op de werkvloer, van ziektebeelden en kent de wetgeving.

Het werk van deze externe casemanager begint al bij de ziekmelding. Hij neemt contact op met de werknemer en/of werkgever en bespreekt eventuele vervolgacties. Als regisseur in het proces zorgt hij ervoor dat de stappen uit de Wet verbetering poortwachter wordt gevolgd en de werknemer snel en duurzaam aan het werk kan. Als klant van ArboNed heeft u hiervoor uw vaste contactpersoon: de re-integratie- en preventieadviseur (RPA) of procesregisseur (PR). 

Dieke is casemanager bij ArboNed:

De taken van een externe casemanager

De casemanager is het aanspreekpunt voor werkgever, werknemer en (bedrijfs)arts. Hij let erop dat het verzuimdossier voldoet aan alle eisen van de Wet verbetering poortwachter. Deze professional neemt het complete verzuimtraject op zich. Doordat een casemanager zich ervoor inspant dat de juiste acties op het juiste moment door de juiste persoon worden genomen, levert hij of zij een substantiële bijdrage aan spoedig en duurzaam herstel. Hierdoor kan een werknemer sneller herstellen, eerder weer aan het werk en dat zorgt voor een flinke kostenbesparing voor de werkgever.

Zijn taken zijn onder meer:

  • Het bewaken van de de voortgang van het (deel)herstel.
  • Communiceren met werknemer, werkgever en (bedrijfs)arts over de meest effectieve route van verzuimmelding tot duurzame werkhervatting;
  • Erop toezien dat er op tijd de juiste expertise wordt ingezet;
  • Adviseren over mogelijkheden en verplichtingen.

Medische casemanager

Een casemanager houdt dus de regie op het verzuimproces, maar vanwege de privacywetgeving mag hij geen informatie opvragen over de medische achtergrond van het verzuim van de werknemer. Meestal mag alleen de (bedrijfs)arts dat doen. De casemanager binnen uw bedrijf mag ook niet alles vragen bij een ziekmelding.

De externe casemanager werkt soms onder de 'verlengde armconstructie'. Dat noemen we ook wel taakdelegatie. De casemanager neemt dan in de eerste fase van het verzuim taken over van de (bedrijfs)arts. Het is het enige type casemanager dat ook inzicht mag hebben in het medisch dossier van de werknemer en bij een ziekmelding mag vragen naar de medische achtergrond ervan. Hij bespreekt deze informatie met de (bedrijfs)arts. De casemanager en de (bedrijfs)arts bepalen vervolgens het proces en zorgen ervoor dat eventuele vervolgacties worden ingezet.

Het voordeel van deze manier van werken, is dat zieke werknemers sneller geholpen kunnen worden. De bedrijfsarts blijft altijd de eindverantwoordelijke als medisch specialist. De casemanagers van ArboNed, de RPA's en PR's, werken allemaal onder taakdelegatie van de (bedrijfs)arts. 

Meer over taakdelegatie

Casemanagement bij ArboNed 

Bij ArboNed heeft u als werkgever altijd één vast contactpersoon, uw casemanager. Hij is uw vaste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor een optimaal proces binnen ArboNed. Continu bewaakt hij de voortgang van het (deel)herstel en communiceert actief met u, uw werknemer en de medisch professional over de meest effectieve route van verzuimmelding tot duurzame werkhervatting. Bij ArboNed noemen wij de casemanager re-integratie en preventieadviseur of procesregisseur.

De re-integratie- en preventieadviseur

De re-integratie- en preventieadviseur van ArboNed ondersteunt u daadkrachtig bij uw verzuimbegeleiding. Hij werkt onder de directe bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De re-integratie- en preventieadviseur bewaakt - aan de hand van de opgestelde probleemanalyse, advies van de bedrijfsarts en meerdere contactmomenten met werknemer en werkgever - het re-integratieproces. De bedrijfsarts, een onafhankelijke medische professional, geeft advies over de gezondheid en het welzijn van uw werknemer. Hij is - en blijft - inhoudelijk altijd eindverantwoordelijk voor uw verzuimbegeleiding. Zo wordt door deze samenwerking de expertise van onze professionals ten volle benut.

casemanagerMeer over onze re-integratie en -preventieadviseur

Wat doet de re-integratie en -preventieadviseur als casemanager voor onze klanten? Lees het in deze leaflet.

Procesregisseur

De procesregisseur van ArboNed werkt als casemanager vanuit ArboNed samen met de verzekeraar van een afgesloten verzuimverzekering. Hij houdt net als de re-integratie en -preventieadviseur regie op het verzuimdossier en is het vaste aanspreekpunt en vraagbaak van werknemer en werkgever. Ook houdt hij actief contact met de verzekeraar vanuit de verzuimverzekering die de werkgever heeft afgesloten. Zo kijkt hij mee naar vergoedingsmogelijkheden en zorgt hij voor korte lijnen en proactieve advisering. 

Casemanager inhuren?

In een verzuimprotocol bepaalt u als werkgever samen met de medezeggenschap wat de verzuimaanpak binnen uw bedrijf is. Daarin is ook opgenomen met welke arbodienst u werkt. Daarmee is het ook duidelijk wie de casemanager is. In een specifiek langdurig verzuimdossier moet wettelijk gezien de werknemer akkoord zijn met de casemanager. Het is daarom belangrijk om duidelijk te hebben wie welke rol bij de verzuimbegeleiding heeft en wat de werknemer van de casemanager kan verwachten. Als klant van ArboNed heeft u altijd één vast contactpersoon, uw casemanager. Met een verzuimabonnement bij ArboNed kiest u de verzuimbegeleiding die bij u past. Uw casemanager zal u ondersteunen bij al uw (preventieve) arbozaken. 

Sluit direct een verzuimabonnement af

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Wij helpen u graag verder.

Belafspraak
inplannen

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten