Dit doet een casemanager (RPA /PR)

  • Leestijd
    5 minuten
  • 27 februari 2017 aangemaakt
  • 29 juli 2020 bijgewerkt

Een casemanager stelt u aan bij verzuim. Deze volgt de re-integratie en zorgt dat iedereen zijn afspraken nakomt. De casemanager kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar bijvoorbeeld ook uw leidinggevende of een collega. Bij langdurend verzuim zijn er vaak meerdere casemanagers betrokken. Als klant van ArboNed heeft u een vaste contactpersoon, de re-integratie- en preventieadviseur (RPA) of procesregisseur (PR). Hij kan als casemanager optreden. 

De casemanager voert de regie op verzuim

Intern of extern casemanagement 

Een verzuimdossier kan meerdere casemanagers hebben. In de Wet verbetering poortwachter moet uiterlijk in week 8 een casemanager benoemd worden. Dit is nadat werkgever en werknemer samen een Plan van aanpak hebben opgesteld. De casemanager begeleidt en controleert het Plan van aanpak. De casemanager is bij voorkeur iemand uit het bedrijf waar werknemer ziek is gemeld. In de meeste gevallen vervult de directe leidinggevende of een HR-adviseur die rol. Dit is dus een interne casemanager. 

Vanuit een arbodienst hebben kleine werkgevers vaak ook een casemanager. Deze casemanager heeft uitgebreide kennis en ervaring met verzuimoorzaken, belasting en belastbaarheid op de werkvloer, ziektebeelden en wetgeving. Het werk van deze externe casemanager begint al bij de ziekmelding. Hij neemt contact met de werknemer of werkgever en bespreekt eventuele vervolgacties. Als regisseur in het proces zorgt hij dat de werknemer snel en duurzaam aan het werk gaat. 

De taken van een casemanager

De casemanger is het aanspreekpunt tussen de werkgever, werknemer en bedrijfsarts en bewaakt dat het verzuimdossier aan alle eisen van de Wet verbetering poortwachter voldoet. Hij of zij is een professional die het complete verzuimtraject op zich neemt, specifiek is opgeleid voor de rol van casemanager en de juiste kennis en competenties heeft om dit traject te regisseren. Doordat een casemanager zich er voor inspant dat de juiste acties op het juiste moment door de juiste persoon worden genomen, levert hij of zij een substantiële bijdrage aan spoedig en duurzaam herstel. Niet alleen betekent dit dat een werknemer sneller hersteld weer aan het werk is, het zorgt ook voor een flinke kostenbesparing voor de werkgever.

Taken van een casemanager zijn dan ook onder andere:

  • bewaken de voortgang van het (deel)herstel
  • communiceren met werknemer, werkgever en bedrijfsarts over de meest effectieve route van verzuimmelding tot duurzame werkhervatting
  • waken over tijdige inzet van de juiste expertise
  • adviseren over mogelijkheden en verplichtingen

Medische casemanager

Een casemanager houdt dus regie op het verzuimproces. Dit betekent niet dat hij automatisch ook informatie mag opvragen over de medische achtergrond van het verzuim aan de werknemer. In de meeste gevallen is dit voorbehouden aan de bedrijfsarts. Een interne casemanager mag dan ook niet alles vragen bij een ziekmelding. Soms werkt de externe casemanager onder de 'verlengde armconstructie' ook wel taakdelegatie genoemd. Hierbij neemt de casemanager taken over van de bedrijfsarts, in de eerste fase van het verzuim. Dan vraagt de casemanager bij een ziekmelding wel naar de medische achtergrond van de ziekmelding en bespreekt dit met de bedrijfsarts. Samen met de bedrijfsarts wordt dan het proces bepaalt en eventueel vervolgacties ingezet. De bedrijfsarts blijkt altijd de eindverantwoordelijke als medisch specialist maar door de schaarste van bedrijfsartsen kunnen zo meer zieke werknemers geholpen worden. Alleen deze soort casemanager mag ook inzicht hebben in het medische dossier van de werknemer. Binnen ArboNed werken onze casemanagers met taakdelegatie. 

Meer over taakdelegatie

Casemanagement bij ArboNed 

Bij ArboNed heeft u als werkgever altijd één vast contactpersoon, uw casemanager. Hij is uw vaste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor een optimaal proces binnen ArboNed. Continu bewaakt hij de voortgang van het (deel)herstel en communiceert actief met u, uw werknemer en de medisch professional over de meest effectieve route van verzuimmelding tot duurzame werkhervatting. Bij ArboNed noemen wij de casemanager re-integratie en preventieadviseur of procesregisseur.

De re-integratie- en preventieadviseur

De re-integratie- en preventieadviseur van ArboNed ondersteunt u daadkrachtig bij uw verzuimbegeleiding. Hij werkt onder de directe bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De re-integratie- en preventieadviseur bewaakt - aan de hand van de opgestelde probleemanalyse, advies van de bedrijfsarts en meerdere contactmomenten met werknemer en werkgever - het re-integratieproces. De bedrijfsarts, een onafhankelijke medische professional, geeft advies over de gezondheid en het welzijn van uw werknemer. Hij is - en blijft - inhoudelijk altijd eindverantwoordelijk voor uw verzuimbegeleiding. Zo wordt door deze samenwerking de expertise van onze professionals ten volle benut.

casemanagerMeer over onze re-integratie en -preventieadviseur

Wat doet de re-integratie en -preventieadviseur als casemanager voor onze klanten? Lees het in deze leaflet.

Procesregisseur

De procesregisseur van ArboNed werkt als casemanager vanuit ArboNed samen met de verzekeraar van een afgesloten verzuimverzekering. Hij houdt net als de re-integratie en -preventieadviseur regie op het verzuimdossier en is het vaste aanspreekpunt en vraagbaak van werknemer en werkgever. Ook houdt hij actief contact met de verzekeraar vanuit de verzuimverzekering die de werkgever heeft afgesloten. Zo kijkt hij mee naar vergoedingsmogelijkheden en zorgt hij voor korte lijnen en proactieve advisering. 

Casemanager inhuren?

In een verzuimprotocol bepaalt u als werkgever samen met de medezeggenschap wat de verzuimaanpak binnen uw bedrijf is. Daarin is ook opgenomen met welke arbodienst u werkt. Daarmee is het ook duidelijk wie de casemanager is. In een specifiek langdurig verzuimdossier moet wettelijk gezien de werknemer akkoord zijn met de casemanager. Het is daarom belangrijk om duidelijk te hebben wie welke rol bij de verzuimbegeleiding heeft en wat de werknemer van de casemanager kan verwachten. Als klant van ArboNed heeft u altijd één vast contactpersoon, uw casemanager. Met een verzuimabonnement bij ArboNed kiest u de verzuimbegeleiding die bij u past. Uw casemanager zal u ondersteunen bij al uw (preventieve) arbozaken. 

Sluit direct een verzuimabonnement af

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Wij helpen u graag verder.

Belafspraak
inplannen

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten