Dit doet een casemanager (intern/extern)

Leestijd
5 minuten
11 oktober 2021 bijgewerkt

Is een van uw werknemers ziek? Dan zorgt een casemanager ervoor dat iedereen zijn afspraken nakomt voor een voorspoedige re-integratie van uw werknemer. De casemanager kan de leidinggevende zijn van de medewerker, een collega van bijvoorbeeld de HR-afdeling, of een professional van uw arbodienst. Bij langdurend verzuim zijn er vaak meerdere casemanagers betrokken.

Hoe zit het met die verschillende rollen? En wie is waarvoor verantwoordelijk? U leest het op deze pagina.

De casemanager voert de regie op verzuim

De casemanager in uw bedrijf 

Bij verzuim volgt u de verplichte stappen uit de Wet verbetering poortwachter en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Doel hiervan is om het herstel te bevorderen en het verzuim te beperken. Eén van de stappen is dat werkgever en werknemer in uiterlijk week 8 samen het Plan van aanpak opstellen.

Onderdeel van het Plan van aanpak is dat u samen een casemanager benoemt. Die casemanager begeleidt het ziekte- en re-integratietraject gedurende het eerste spoor en bewaakt de uitvoering van het Plan van aanpak. Het is bij voorkeur iemand uit uw bedrijf, meestal de directe leidinggevende of een HR-adviseur. 

Is werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor) niet meer mogelijk? Dan bent u als werkgever ook verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer bij een andere werkgever (tweede spoor). Vaak schakelen werkgevers hiervoor een re-integratiebedrijf in. De casemanager als re-integratieconsulent werkt meestal in opdracht van re-integratiebedrijven.

De casemanager bij uw arbodienst

Werkgevers hebben via de arbodienst vaak ook een casemanager. Deze casemanager heeft uitgebreide kennis van, en ervaring met verzuim. Hij kent de verschillende oorzaken, heeft verstand van belasting en belastbaarheid op de werkvloer, van ziektebeelden en kent de wetgeving.

Het werk van deze externe casemanager begint al bij de ziekmelding. Hij neemt contact op met de werknemer en/of werkgever en bespreekt eventuele vervolgacties. Als regisseur in het proces zorgt hij ervoor dat de stappen uit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd, waardoor de werknemer snel en duurzaam weer aan het werk kan. Als klant van ArboNed heeft u hiervoor uw vaste contactpersoon: de re-integratie- en preventieadviseur (RPA) of procesregisseur (PR). 

Dieke is casemanager bij ArboNed:

De taken van een externe casemanager

De casemanager is het aanspreekpunt voor werkgever, werknemer en (bedrijfs)arts. Hij let erop dat het verzuimdossier voldoet aan alle eisen van de Wet verbetering poortwachter. Deze professional neemt het complete verzuimtraject op zich. Doordat een casemanager zich ervoor inspant dat de juiste acties op het juiste moment door de juiste persoon worden genomen, levert hij of zij een substantiële bijdrage aan spoedig en duurzaam herstel. Hierdoor kan een werknemer sneller herstellen, eerder weer aan het werk en dat zorgt voor een flinke kostenbesparing voor de werkgever.

Zijn taken zijn onder meer:

  • Het bewaken van de voortgang van het (deel)herstel.
  • Communiceren met werknemer, werkgever en (bedrijfs)arts over de meest effectieve route van verzuimmelding tot duurzame werkhervatting;
  • Erop toezien dat er op tijd de juiste expertise wordt ingezet;
  • Adviseren over mogelijkheden en verplichtingen.

Casemanager werkzaam in taakdelegatie

Een casemanager houdt dus de regie op het verzuimproces, maar vanwege de privacywetgeving mag hij geen informatie opvragen over de medische achtergrond van het verzuim van de werknemer. Meestal mag alleen de (bedrijfs)arts dat doen. De casemanager binnen uw bedrijf mag ook niet alles vragen bij een ziekmelding.

De externe casemanager werkt soms onder de 'verlengde armconstructie' van de (bedrijfs)arts. Dat noemen we ook wel taakdelegatie. De (bedrijfs)arts beoordeelt welke taken hij aan de casemanager kan overlaten. Hierbij zijn opleiding, ervaring en competenties van de casemanager van belang. De casemanagers van ArboNed, de RPA's en PR's, werken allemaal onder taakdelegatie van de (bedrijfs)arts. Het voordeel van deze manier van werken, is dat zieke werknemers sneller geholpen kunnen worden.

Alleen de casemanager die taken uitvoert op het gebied van verzuimbegeleiding die expliciet door de bedrijfsarts aan de casemanager zijn gedelegeerd, heeft toegang tot het medisch dossier van de werknemer. Bij een ziekmelding mag hij vragen naar de medische achtergrond ervan. De (bedrijfs)arts zorgt ervoor dat de casemanager alleen die gegevens krijgt, die nodig zijn voor de gedelegeerde taak. De casemanager en de (bedrijfs)arts bepalen het proces en zorgen ervoor dat eventuele vervolgacties worden ingezet. De bedrijfsarts blijft als medisch specialist altijd de eindverantwoordelijke. 

De casemanagers die in een vorm van taakdelegatie voor de (bedrijfs)arts werken, hebben een van de (bedrijfs)arts afgeleid medisch beroepsgeheim. Verder is op het uitwisselen van privacygevoelige informatie over een (zieke) werknemer bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Meer over taakdelegatie

Casemanagement bij ArboNed 

Bij ArboNed heeft u als werkgever altijd één vast contactpersoon, uw casemanager. Hij werkt onder taakdelegatie van de (bedrijfs)arts en maakt onderdeel uit van het behandelteam. Hij is uw vaste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor een optimaal proces binnen ArboNed. Continu bewaakt hij de voortgang van het (deel)herstel en communiceert actief met u, uw werknemer en de medisch professional over de meest effectieve route van verzuimmelding tot duurzame werkhervatting. Bij ArboNed noemen wij de casemanager re-integratie en preventieadviseur of procesregisseur.

De re-integratie- en preventieadviseur (RPA)

De re-integratie- en preventieadviseur van ArboNed ondersteunt u daadkrachtig bij uw verzuimbegeleiding. Hij werkt onder de directe bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de (bedrijfs)arts. De re-integratie- en preventieadviseur bewaakt het re-integratieproces. Hij doet dit aan de hand van de opgestelde probleemanalyse, het advies van de bedrijfsarts en de contactmomenten met werknemer en werkgever. De (bedrijfs)arts, een onafhankelijke medische professional, geeft advies over de gezondheid en het welzijn van uw werknemer. Hij is - en blijft - inhoudelijk altijd eindverantwoordelijk voor uw verzuimbegeleiding. Zo wordt door deze samenwerking de expertise van onze professionals ten volle benut.

casemanagerMeer over onze re-integratie- en preventieadviseur

Lees hier wat de re-integratie- en preventieadviseur als casemanager doet voor onze klanten.

Procesregisseur (PR)

De procesregisseur van ArboNed werkt als casemanager samen met de verzekeraar van een door de werkgever afgesloten verzuimverzekering. Hij houdt net als de re-integratie en -preventieadviseur regie op het verzuimdossier en is het vaste aanspreekpunt en vraagbaak van werknemer en werkgever. Ook houdt hij actief contact met de verzuimverzekeraar van de werkgever. Zo kijkt hij mee naar vergoedingsmogelijkheden en zorgt hij voor korte lijnen en proactieve advisering. 

Casemanager inhuren?

In een verzuimprotocol bepaalt u als werkgever samen met de ondernemingsraad wat de verzuimaanpak binnen uw bedrijf is. Daarin is ook opgenomen met welke arbodienst u werkt. Daarmee is het ook duidelijk wie de casemanager is. Het is daarom belangrijk om duidelijk te hebben wie welke rol bij de verzuimbegeleiding heeft en wat de werknemer van de casemanager kan verwachten. 

Als klant van ArboNed heeft u altijd één vast contactpersoon, uw casemanager. Met een verzuimabonnement bij ArboNed kiest u de verzuimbegeleiding die bij u past. Uw casemanager zal u ondersteunen bij al uw (preventieve) arbozaken. 

Sluit direct een verzuimabonnement af

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Wij helpen u graag verder.

Belafspraak

inplannen

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer