Verbeter je gezondheid met het Preventief medisch onderzoek

Batenburg Beenen is een industriële automatiseerder die besturingsoplossingen maakt voor klanten in verschillende sectoren. Omdat het Friese bedrijf veel waarde hecht aan een gezonde en vitale werkvloer, biedt het haar medewerkers het Preventief medisch onderzoek (PMO) van ArboNed aan. “Zo kunnen we verzuim voor zijn,” zegt HR-manager Gerjan Schoemaker.

Batenburg Beenen werkt al zo’n twintig jaar samen met ArboNed. “Dat doen we naar volle tevredenheid,” vertelt Schoemaker. “Zo hebben we ArboNed de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de arbeidsrisico’s in ons bedrijf.”

Arbeidsrisico’s uit de RI&E

“Uit de RI&E kwam onder meer naar voren dat onze monteurs in de buitendienst vaak in een ongemakkelijke houding werken en zwaar tillen. Daardoor lopen ze het risico op lichamelijke klachten. En door krapte op de arbeidsmarkt neemt de werkdruk toe. Dat kan weer leiden tot een risico op psychische klachten.”

Opvolging RI&E door het PMO

Een logisch vervolg op het aanpakken van de arbeidsrisco’s vanuit de RI&E, is het aanbieden van het PMO aan medewerkers. Dat is een uitgebreide gezondheidscheck die medewerkers inzicht geeft in hun fysieke en mentale gezondheid en adviezen geeft om de gezondheid verder te verbeteren. Schoemaker: “De geconstateerde risico’s uit de RI&E, zoals de fysieke belasting en de werkdruk kwamen terug in het medische onderzoek en de online vragenlijst van het PMO. Aangevuld met onderwerpen die we zelf belangrijk vinden, zoals een beeldschermonderzoek voor kantoormedewerkers en een gehoortest voor monteurs.”

Meer weten over het PMO?

Het Preventief medisch onderzoek (PMO) is een uitgebreide gezondheidscheck die de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers in kaart brengt. Uw medewerkers krijgen duidelijkheid over hun gezondheid en ontvangen advies hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren. Voor elk bedrijf biedt ArboNed een passend PMO.

Alle medewerkers bereiken

Het PMO biedt Batenburg Beenen veel voordelen. Schoemaker: “Bij ons bedrijf werken zo’n 250 medewerkers. Ik spreek er veel, maar niet allemaal. Maar met het PMO kunnen we iedereen bereiken. Ook de medewerkers die niet zo mondig zijn, kunnen dan hun verhaal kwijt. Bijvoorbeeld over hun werkplek, werkbelasting of functie-inhoud.”

Gezond zijn en blijven

Aan het laatste PMO nam zo’n 60% van de medewerkers deel. Iris Kuipers was één van hen. “Ik ben zelf twintig kilo afgevallen, dus ik vind het heel belangrijk om gezond te zijn en te blijven” vertelt de financieel medewerker. “Naar een huisarts ga ik eigenlijk niet, want ik ben nooit ziek. Het PMO gaf mij de mogelijkheid om te kijken hoe het staat met mijn gezondheid en vitaliteit. En daarnaast heeft het PMO er bijvoorbeeld toe geleid dat we zit-sta bureaus op het werk hebben gekregen.” 

Snel schakelen

Het werken met ArboNed bevalt Batenburg Beenen goed. Schoemaker: “We kunnen snel schakelen met de bedrijfsarts en andere professionals. Bijvoorbeeld bij het organiseren van de training verzuimmanagement voor onze leidinggevenden. Zij worstelen met vragen als ‘Wat mag ik wel en niet aan een zieke medewerker vragen?’ en ‘Hoe signaleer ik dreigend verzuim’? De training geeft antwoord op deze vragen en geeft praktische handvatten om ziekteverzuim te beïnvloeden en te beheersen. Zo werken we met ArboNed op verschillende manieren samen aan het voorkomen van verzuim.”