5 tips voor gevaarlijke stoffen op het werk

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt één op de zes werknemers het risico om ziek te worden omdat er gevaarlijke stoffen zijn op het werk. Toch realiseren veel bedrijven zich niet dat er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Vijf tips waar u op moet letten.

5 tips voor gevaarlijke stoffen op het werk

1. Denk na wat gevaarlijke stoffen zijn

“Lang niet alle gevaarlijke stoffen zitten herkenbaar in een potje met daarop een etiket met gevarensymbolen”, vertelt Frank Peters, arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige bij ArboNed. Het gaat bij gevaarlijke stoffen dan ook niet alleen over chemicaliën maar ook stoffen die ontstaan bij processen zoals het zagen van een houten plank of het werken in een practicumlokaal op een school. Maar ook in de natuur voorkomende stoffen zoals ruwe olie of bloemmeel kunnen gevaarlijk zijn om mee te werken. Het werken met gevaarlijke stoffen komt dus voor in heel veel verschillende branches en dat realiseren veel bedrijven en organisaties zich niet. Nieuwsgierig of op uw werkvloer gevaarlijke stoffen voorkomen en hoe u daarmee om moet gaan? Schakel dan een expert in zoals een arbeidshygiënist of hoger veiligheidskundige.

2. Probeer gevaarlijke stoffen altijd eerst te vervangen

Is er bij u in het bedrijf sprake van gevaarlijke stoffen maar is dit niet perse nodig? Probeer dan altijd eerst of u de gevaarlijke stoffen kunt vervangen door stoffen die niet of minder gevaarlijk zijn. Is dat niet mogelijk, neem dan maatregelen zodat uw werknemers zo veilig mogelijk kunnen werken. Denk aan juiste afzuiging of ventilatie en persoonlijke bescherming. Informeer uw werknemers ook over de risico’s en te nemen maatregelen.

3. Let op de signalen

Uw werknemers kunnen merken dat ze met gevaarlijke stoffen in contact zijn gekomen als huid, neus of ogen geïrriteerd zijn of last hebben met de ademhaling. Al lijkt het misschien een persoonlijke verkoudheid, als iemand op de werkvloer last heeft van deze klachten, kan het direct een reactie op gevaarlijke stoffen zijn. Neem de klachten dus altijd serieus. Maar let op, deze reacties hoeven niet direct te komen. Soms kunnen pas jaren later stoffen nog zorgen voor problemen met de gezondheid. Dat is het gevaarlijke aan het werken met deze stoffen, bescherming is dus altijd nodig.

4. Besteed doorlopend aandacht aan gevaarlijke stoffen

Als u weet dat er in uw bedrijf met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, moet u dus actie ondernemen om uw werknemers te beschermen. Met wat beschermingsmateriaal en uitleg bent u er niet. Zorg dat u altijd up-to-date bent en neem regelmatig uw eigen bedrijfsvoering wat betreft gevaarlijke stoffen onder de loep. Een goede manier om dit in kaart te brengen is via een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Elk bedrijf is volgens de Arbowet verplicht een actuele RI&E te hebben. De RI&E vormt de basis voor een veilige en gezonde werkomgeving waarbij het onderwerp ‘gevaarlijke stoffen’ in een verdiepende RI&E aan de orde hoort te komen.

5. Spreek uw werknemers ook aan op de eigen verantwoordelijkheid

Natuurlijk doet u als werkgever alles om uw werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Maar veilig werken doet u niet alleen. Spreek altijd uw werknemers aan op onveilig gedrag en zorg voor een open sfeer zodat collega’s ook elkaar kunnen aanspreken.

ArboNed helpt

ArboNed kan u helpen met een veilige werkwijze rondom gevaarlijke stoffen. Onze arbeidshygiënisten zijn deskundige op bekende en onbekende risico's en adviseren werkgevers over de beste werkwijze. Het advies varieert van opslag, registratie en milieu tot het dragen van beschermingsmiddelen en het voorlichten van werknemers.

Vraag direct advies aan

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten en is ArboNed per juli 2018 officieel kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.