Is uw Risico-inventarisatie en –evaluatie up-to-date?

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. In deze RI&E moet ook een Plan van aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Het is verstandig om regelmatig uw Plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Als er veranderingen zijn binnen het bedrijf moet er ook een nieuwe RI&E komen. Wij geven vijf tips om te controleren of uw RI&E nog actueel is.

Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie ga je op zoek naar risico’s binnen jullie organisatie. We geven je vijf tips om te zorgen dat je RI&E up to date is.
  1. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) worden geen termijnen aangegeven voor het bewaren van stukken, dus ook niet van de RI&E. Een wettelijke verplichting is er daarom niet. Toch is het verstandig om de RI&E actueel te houden. Het is namelijk de basis voor goed werkgeverschap. Want met de Risico-inventarisatie en -evaluatie kunt u gestructureerd risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Actualiseren is eigenlijk een continu proces maar we raden aan om de RI&E en de Plan van aanpak om de vier/vijf jaar compleet tegen het licht te houden.
  2. U moet uw RI&E altijd aanpassen bij veranderde interne factoren zoals inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of ingrijpende wijziging van werknemerstaken. Hierbij wijzigt immers de werkmethode of omstandigheid en dat kan nieuwe risico’s met zich meebrengen. Is dit bij u het geval? Houd dan contact met uw arbodienst zodat veranderingen en aanpassingen adequaat worden doorgevoerd.
  3. Kijk niet alleen naar factoren binnen uw bedrijf maar ook daar buiten. Is er nieuwe wetgeving die van toepassing is op uw organisatie? Of zijn er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of arbeid en organisatie? Dan kan het interessant zijn uw RI&E aan te passen. Let op: bij nieuwe wetgeving moet de RI&E aangepast worden, bij de overige punten is het wenselijk
  4. Wij adviseren dus de RI&E elke vier/vijf jaar aan te pakken. Maar hoe zit het met uw Plan van aanpak? Dat is immers de basis voor de acties op het gebied van arbeidsomstandigheden in de komende jaren. Het is dan ook belangrijk deze regelmatig te evalueren. Zijn de afspraken nagekomen? Kijk ook kritisch naar de oorzaken van eventuele ongevallen of van verzuim in de afgelopen tijd. Misschien geeft dit nieuwe inzichten wat betekent dat u nieuwe maatregelen moet invoeren of bestaande punten meer prioriteit moet geven. 
  5. De preventiemedewerker in uw bedrijf is betrokken bij het opstellen van uw RI&E. Voor de preventiemedewerker is het belangrijk om regelmatig aan te schuiven bij het overleg van de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad. Als de preventiemedewerker op de hoogte is van nieuwe investeringen, of een verbouwing of uitbreiding, kan hij direct het Plan van aanpak erbij pakken. Wellicht dat uw bedrijf zo direct risico’s kunt voorkomen en slaat u twee vliegen in één klap. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst, kunt u als werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Training: Maak zelf uw RI&E

Zeker weten of uw RI&E voldoende is? Volg dan deze praktische, interactieve training van één dag. De training is geschikt voor zowel een kantoor- als productieomgeving. 

Meer informatie en aanmelden

Hoe houdt u de RI&E levendig?

Bij verschillende factoren moet u uw RI&E opnieuw tegen het licht houden of wellicht compleet opnieuw uitvoeren. Het kan zijn dat uw RI&E actueel is maar dat er in de praktijk toch te weinig mee gewerkt wordt. Hoe voorkomt u dat de RI&E een papieren tijger wordt? Dan is het belangrijk dat bij het opstellen van de RI&E en bijhorende Plan van aanpak vooraf bepaalt wordt welke personen en functies een rol spelen bij de invulling en uitvoering. Ook is het van belang dat de sleutelrollen voor een RI&E (de preventiemedewerker, werknemersvertegenwoordiging en werkgever) regelmatig overleg hebben over het onderwerp. Zo bespreekt u op regelmatige basis de voortgang en viert u de successen. 

Hulp nodig bij uw RI&E?

Moet uw RI&E vernieuwd worden? Dan kan ArboNed u hierbij helpen. Wij kunnen u helpen bij:

  • De gehele uitvoering van de RI&E in uw organisatie.
  • Het opstellen van het Plan van aanpak.
  • Het uitvoeren van de verplichte toets van de RI&E (niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend branche RI&E instrument).

Offerte RI&E aanvragen

Gerelateerde nieuwsberichten