Inspectie SZW: Aantal arbeidsongevallen neemt toe

Het aantal arbeidsongevallen neemt toe. Vooral bij bedrijven met minder dan 10 werknemers zijn er veel ongelukken. De Inspectie SZW roept bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Ook ArboNed hecht veel belang aan het voorkomen van verzuim door het inzichtelijk maken en aanpakken van de risico’s die uw werknemers lopen in uw organisatie en stelt het thema 'Arbeidsrisico’s verminderen' dit kwartaal daarom ook centraal.

Het aantal arbeidsongevallen neemt toe. Waren het er al 4212 in 2017, in 2018 waren het er zelfs 156 meer: 4368 meldingen kwamen er binnen bij de Inspectie SZW. Het aantal dodelijke slachtoffers nam ook toe, van 54 naar 71. Vooral bij bedrijven met minder dan 10 werknemers zijn er veel ongelukken. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW. De Inspectie roept bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Ook ArboNed hecht veel

Meest voorkomende ongelukken

Waren er al 4212 arbeidsongevallen in 2017, in 2018 waren het er zelfs 156 meer: 4368 meldingen kwamen er binnen bij de Inspectie SZW. Het aantal dodelijke slachtoffers nam ook toe, van 54 naar 71. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW.

In de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie waren de meeste dodelijke ongelukken. De meest voorkomende ongelukken zijn vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen.

Maatregelen Inspectie SZW

Het kost de Inspectie SZW veel tijd om onderzoek te doen naar de ernstige arbeidsongevallen en dus neemt ze hiervoor extra personeel aan. Ook bekijkt de Inspectie of het mogelijk is dat bedrijven na een ongeval zelf met een verbeterplan komen waarin goede preventieve maatregelen staan. Daarvoor moet er binnen organisaties wel een cultuur zijn waarbij er veel aandacht is voor het voorkomen van ongevallen en voor gezond en veilig werken.

Arbeidsrisico’s verminderen

U kunt de kans op ongelukken en gezondheidsklachten sterk verkleinen, als u weet welke risico’s werknemers lopen in uw organisatie. Door die risico’s aan te pakken, verlaagt u het verzuim en zorgt u voor gemotiveerde werknemers die efficiënt en veilig kunnen werken. Als werkgever bent u bovendien wettelijk verplicht uw mensen een gezonde en veilige werkomgeving te bieden.

In het tweede kwartaal van dit jubileumjaar biedt ArboNed haar klanten uit het mkb praktische tools, tips en handige voordelen voor het verminderen van de arbeidsrisico's binnen het bedrijf, onder andere via gratis kennissessies en een online webinar.

Alle tools, tips en voordelen

Gerelateerde nieuwsberichten