5 tips voor de landelijke Dag van de BHV

Het is de Dag van de BHV. Een dag waarop we aandacht vragen voor de inzet van bedrijfshulpverleners en ze eens extra in het zonnetje te zetten. Benieuwd hoe u dat kunt doen en hoe u de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf goed kunt organiseren? Lees dan onze tips.

Dag van de BHV

Zet uw BHV’ers in het zonnetje

Het thema van de Dag van de BHV in 2023 is 'BHV en 112...daar red je een leven mee.' Een ongeluk, brand of iemand die een hartstilstand krijgt. Wat er ook gebeurt: de eerste minuten zijn cruciaal voor het slachtoffer. Natuurlijk bel je 112 en komt er zo snel mogelijk professionele hulp. Maar wat je in de eerste minuten doet om iemand te helpen, kan een kwestie zijn van leven of dood. Of van zwaar letsel of volledig herstel. Hoe handel jij?

De Dag van de BHV onderstreept de waarde van BHV. Want het zijn juist de BHV'ers die een cruciale rol spelen voordat de professionele hulpverlening arriveert. 

Niet alleen in de werkomgeving, maar ook in het restaurant, op de voetbalcub of in de bioscoop kunnen we rekenen op de 'onzichtbare' helden. Wilt u extra aandacht geven aan de BHV'ers in uw eigen bedrijf? Gebruik dan het promotiemateriaal op de website van de Dag van de BHV.

Tips voor een adequate BHV-organisatie

BHV moet minimaal voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Tegelijkertijd worden in wetten, regels en normen steeds minder specifieke eisen genoemd. Het is vooral belangrijk de BHV-organisatie op maat te maken, afgestemd op de risico's binnen uw organisatie. Om die reden zijn de uitkomsten van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) leidend voor het vormgeven van uw BHV-beleid.

Met deze tips bent u goed op weg met uw BHV-beleid:

1. Voldoende, getrainde BHV’ers

Zorg ervoor dat er altijd één en liefst nog twee BHV’ers beschikbaar zijn binnen de reguliere openingstijden. Vanzelfsprekend zijn ze opgeleid, getraind en geoefend. Het is net als met autorijden: eerst de theorie, vervolgens de praktijk en blijven herhalen en oefenen om u de vaardigheden meer en meer eigen maken. Daarover is de Arbowet ook duidelijk: er moet geoefend worden.

2. Oefen in de praktijk

U kunt het op papier nog zo goed hebben geregeld, als het in de praktijk niet werkt zal de hulpverlening niet adequaat zijn. Mensen maken ook hier het verschil. Schep voorwaarden voor snel, veilig en adequaat handelen, voor als het echt een keer fout gaat. En bedenk: dat hoeft niet eens binnen de eigen organisatie te zijn! Als een heftige brand bij de buren dreigt over te slaan naar uw pand, moeten uw BHV’ers ook onmiddellijk in actie komen om te ontruimen.

3. Maak de BHV’er herkenbaar

Natuurlijk kan een BHV’er een slachtoffer prima helpen zonder gekleurde hes aan. Toch is een felgekleurde hes belangrijk. De collega’s zien in één oogopslag bij wie ze moeten zijn, maar de professionele hulpverleners ook. Zij herkennen de BHV’ers die hen extra informatie kunnen geven of naar de plek des onheils zullen leiden.

4. Juiste materialen en middelen

Met opleiden, trainen en oefenen alleen bent u er nog niet. Als werkgever moet u de BHV’ers – wettelijk verplicht – voorzien van de juiste materialen en middelen. Portofoons bijvoorbeeld, als u met meerdere BHV’ers en ploegleiders werkt. 

5. Vaste voorzieningen op orde

Zorg dat alle vaste voorzieningen in het gebouw op orde zijn. Denk aan vluchtwegen, vluchtwegplattegronden, instructiebordjes, nooddeuren, brandblusmiddelen en een AED. Voor alle voorzieningen geldt: aanwezigheid, zichtbaarheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid.

Wilt u meer tips over het inrichten van een BHV-organisatie? Bent u benieuwd wat de verplichtingen zijn van de werkgever én van de werknemer? Wilt u weten hoeveel BHV’ers uw organisatie nodig heeft? Kijk op de website van onze partner Crisicom.

Gerelateerde nieuwsberichten

gezondheid-bevorderen
28 december 2022

Gezondheid bevorderen

Lees meer
gezonde leefstijl
09 maart 2023

Aandacht voor gezonde leefstijl via Preventief medisch onderzoek (PMO)

Lees meer
gezond ondernemen
01 februari 2021

Praktische checklist voor een gezond en vitaal bedrijf

Lees meer