AVG (privacywetgeving): wat verandert er?

  • 09 mei 2018 aangemaakt
  • 07 november 2019 bijgewerkt

Per 25 mei 2018 heeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) definitief de bestaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Zoals u van ons mag verwachten, heeft ArboNed de organisatie rond alle privacywetgeving goed geregeld. Al onze klanten zijn persoonlijk geïnformeerd over de manier waarop onze samenwerking aan alle geldende wetgeving voldoet.

Met de nieuwe AVG veranderen er ook dingen in de werkwijze van ArboNed. U vindt de wijzigingen hier.

Wat verandert er precies?

De AVG heeft met name op het gebied van de rechten van burgers extra plichten opgelegd aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Organisaties moeten transparant zijn over welke persoonsgegevens worden verwerkt, op welke manier en door wie. Daarnaast moet de verwerking van persoonsgegevens geminimaliseerd worden en moet voor iedere verwerking een passende en wettelijk gerechtvaardigde reden zijn.

Meer informatie over de AVG

Meer informatie over de AVG inclusief een praktisch stappenplan, vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Veelgestelde vragen over de nieuwe AVG beantwoord

We kunnen ons voorstellen dat de nieuwe AVG en verwerking van persoonsgegevens ook vragen oproept. Wij hebben daarom de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Vragen over de nieuwe AVG