Coronavirus en re-integratie: Wet verbetering poortwachter leidend

  • Leestijd
    2 minuten
  • 15 mei 2020 aangemaakt
  • 25 september 2020 bijgewerkt

Door het coronavirus, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, ligt er voor u als ondernemer nu mogelijk zoveel op uw bord, dat de (lopende) re-integratietrajecten wat naar de achtergrond verschuiven. Hoe houdt u uw bedrijf draaiende? Hoe werkt het met de verschillende steunmaatregelen? Hoe kunt u straks weer opstarten in de ‘anderhalvemetersamenleving’?

Desondanks moet de re-integratie van uw werknemers doorgaan; de Wet verbetering poortwachter geldt nog steeds. UWV houdt wel rekening met de gevolgen van COVID-19 bij het beoordelen van de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer.

Coronavirus en re-integratie

Re-integratie en coronavirus

Als werkgever moet u uw poortwachtersverplichtingen nakomen, ook nu. Komt u uw poortwachtersverplichtingen niet na, dan kan UWV u verplichten het loon van uw zieke werknemer gedurende maximaal een jaar door te betalen.

UWV houdt bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van u en uw werknemer uiteraard rekening met de impact van het coronavirus op uw bedrijf en het re-integratieproces. Bij de beoordeling staat de vraag centraal of er - ondanks de coronacrisis  - in alle redelijkheid voldoende is gedaan aan de re-integratie. Indien daarvan sprake is, dan zal het UWV geen loonsanctie opleggen.

Inspanningen documenteren

Om als werkgever te kunnen aantonen dat er ondanks de coronacrisis voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht, is het belangrijk dat u een goed gedocumenteerd re-integratiedossier  bijhoudt. In het re-integratiedossier moet u beschrijven hoe de situatie in uw bedrijf als gevolg van het coronavirus van invloed is (geweest) op het re-integratieproces.

U beschrijft bijvoorbeeld dat door vermindering van het werkaanbod geen passend werk meer uitgevoerd kon worden, of onvoldoende ondersteuning meer geboden kon worden op de werkplek. Is uw bedrijf gesloten, dan beschrijft u de re-integratiemogelijkheden alsof uw bedrijf niet was gesloten.

Is er al een loonsanctie opgelegd door UWV dan mogelijk bekorting

Is er al een loonsanctie opgelegd door UWV, maar stagneren de re-integratie-inspanningen volgens u door COVID-19, vraag dan een Bekortingsverzoek Loondoorbetaling aan. Vindt UWV uw argumenten plausibel, dan wordt de loonsanctie beëindigd en de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.

Lees hier de complete toelichting van het UWV.

 

Gerelateerde nieuwsberichten