Coronavirus en re-integratie: Wet verbetering poortwachter leidend

Leestijd
2 minuten

Ook tijdens een ingrijpende periode als de coronacrisis moet de re-integratie van uw werknemers gewoon doorgaan. De Wet verbetering poortwachter geldt immers nog steeds. Het UWV houdt wel rekening met de gevolgen van COVID-19 bij het beoordelen van de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Lees hier wat de richtlijnen zijn.

Coronavirus en re-integratie

Re-integratie en coronavirus

Als werkgever moet u uw poortwachtersverplichtingen nakomen, ook nu. Indien u zonder deugdelijke grond uw poortwachterverplichtingen niet nakomt, dan kan het UWV u verplichten het loon van uw zieke werknemer gedurende maximaal een jaar door te betalen.

Uitgangspunt van de beoordeling is nog steeds de Werkwijzer Poortwachter. Het UWV houdt bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van u en uw werknemer uiteraard wel rekening met de impact van het coronavirus op uw bedrijf en het re-integratieproces.

Bij de beoordeling staat de vraag centraal of er - ondanks de coronacrisis  - in alle redelijkheid voldoende is gedaan aan de re-integratie en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden. Als daarvan sprake is, dan zal het UWV u geen loonsanctie opleggen. 

Hier houdt u rekening mee

Dat betekent dat u hiermee in alle gevallen rekening moet houden bij het opstellen van het re-integratieverslag:

  • Is uw werknemer minder inzetbaar vanwege COVID-19? Dan moet er altijd een aanpassing van de Probleemanalyse komen.
  • Wijzigt er vanwege COVID-19 iets in de re-integratie-inspanningen? Dan moet het Plan van aanpak worden aangepast.

Inspanningen documenteren

Om als werkgever te kunnen aantonen dat er ondanks de coronacrisis voldoende re-integratie-inspanningen zijn gedaan, is het belangrijk dat u een goed gedocumenteerd re-integratiedossier bijhoudt.

In het re-integratiedossier beschrijft u hoe het coronavirus van invloed is (geweest) op het re-integratieproces. Bijvoorbeeld dat er door een kleiner werkaanbod geen passend werk meer uitgevoerd kon worden. Of dat u onvoldoende ondersteuning kon bieden op de werkplek door een opgelegde COVID-19-maatregel. Is uw bedrijf gesloten, dan beschrijft u de re-integratiemogelijkheden alsof uw bedrijf niet was gesloten.

Mogelijk bekorting bij loonsanctie

Is er al een loonsanctie opgelegd door het UWV, maar stagneren de re-integratie-inspanningen volgens u door COVID-19? Vraag dan een Bekortingsverzoek Loondoorbetaling aan. Vindt het UWV uw argumenten plausibel, dan wordt de loonsanctie beƫindigd en de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.

Lees hier de complete toelichting van het UWV.

Gerelateerde nieuwsberichten

Alles over gezond thuiswerken
31 maart 2020

Alles over gezond thuiswerken

Lees meer
Coronavirus: dit kan uw arbodienst voor u betekenen
15 april 2020

Coronavirus: dit kan uw arbodienst voor u betekenen

Lees meer
coronavirus en werk webinar
25 maart 2020

Gratis webinar 'Het coronavirus en werk'

Lees meer