Coronavirus: dit kan uw arbodienst voor u betekenen

 • Leestijd
  2 minuten
 • 15 april 2020 aangemaakt
 • 29 april 2021 bijgewerkt

Lees in dit artikel hoe het zit met corona, ziekmelden en lopende re-integratietrajecten. Maar ook wat uw arbodienst nog méér voor u kan betekenen. Bijvoorbeeld op het gebied van een veilige (thuis-)werkplek.

coronavirus arbodienst

Coronavirus: relevante dienstverlening

Uw arbodienst en bedrijfsarts adviseren u als werkgever over hoe u gezondheidsschade beperkt om de bedrijfsvoering te kunnen voortzetten.

Onze specialisten kunt u inzetten op de volgende vlakken:

 • Advies over preventieve maatregelen.
 • Een COVID-19-inventarisatie voor een veilige werkplek.
 • Advies over hoe u kwetsbare werknemers kunt beschermen. Dit zijn mensen die zelf een chronische ziekte hebben of die een kwetsbare persoon in hun privéomgeving hebben.
 • Advies over hoe u werknemers met een verhoogd risico kunt beschermen.
 • Hoe maakt u een inschatting van de gezondheidsrisico’s van uw werknemers?
 • Advies over wat u moet doen als een werknemer (mogelijk) is besmet met het coronavirus.
 • Advies over het omgaan met spanningen op de werkvloer en over de mentale belasting van uw werknemers (waaronder stress, trauma- en rouwverwerking).
 • Advies over leidinggeven aan thuiswerkenden.
 • Begeleiding voor werknemers die extra mentale druk ervaren.
 • Werkplekonderzoek op afstand voor thuiswerkenden.

Reguliere dienstverlening: ziekmeldingen

Voor veel werknemers geldt dat het niet de bedrijfsarts is die de diagnose van COVID-19 stelt. Als iemand binnen uw bedrijf vermoedt dat hij corona heeft, belt hij de huisarts zodra zijn situatie verslechtert. De huisarts stelt, in samenwerking met de GGD, de diagnose. Bekijk hier welke beroepsgroepen wel contact kunnen opnemen met ons voor een COVID-19-test.

De bedrijfsarts bepaalt of een werknemer arbeidsongeschikt is wegens gezondheidsklachten. Dat is in geval van corona hetzelfde. Gebruik onderstaand schema om te bepalen of u een werknemer al dan niet moet ziekmelden. Twijfelt u nog, kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.

ziekmelden corona

Individuele (re-integratie)trajecten

Uw bedrijfsarts blijft analyses en adviezen uitbrengen. U heeft als werkgever de verplichting deze zo goed mogelijk uit te voeren. Lukt dat door het coronavirus niet? Houd dan in uw eigen dossier goed bij welke maatregelen u niet heeft kunnen uitvoeren en waarom. Lees er hier alles over.

Checklist: Werken in de nieuwe werkelijkheid

Gebruik deze opstartcheck zodat uw werknemers ook in tijden van corona gezond en veilig kunnen werken. De check geeft u een eerste beeld waarop u moet letten in de ‘anderhalvemetereconomie’.

Download checklist

Gerelateerde nieuwsberichten