Coronavirus: dit kan uw arbodienst voor u betekenen

 • Leestijd
  2 minuten
 • 15 april 2020 aangemaakt
 • 29 september 2020 bijgewerkt

Lees in dit artikel hoe het zit met corona en ziekmelden en lopende re-integratietrajecten. Maar lees ook wat uw arbodienst nog méér voor u kan betekenen. Bijvoorbeeld op het gebied van een veilige (thuis)werkplek.

coronavirus arbodienst

Coronavirus: relevante dienstverlening

Uw arbodienst en bedrijfsarts kunnen u als werkgever adviseren over hoe u gezondheidsschade kunt beperken om de bedrijfsvoering te kunnen voortzetten. En u kunt onze specialisten inzetten voor:

 • Deelname in uw crisisteam.
 • Het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan.
 • Advies over preventieve maatregelen.
 • Het maken van een inschatting van de gezondheidsrisico’s van uw werknemers.
 • Advies over wat u moet doen als een werknemer (mogelijk) is besmet met het coronavirus.
 • Advies over hoe u kwetsbare werknemers (werknemers met een chronische ziekte of een kwetsbaar persoon in hun privéomgeving) en werknemers met een verhoogd risico kunt beschermen.
 • Advies over het omgaan met spanningen op de werkvloer en over de mentale belasting van uw werknemers (eenzaamheid, trauma- en rouwverwerking).
 • Advies over leidinggeven aan thuiswerkenden.
 • Begeleiding voor werknemers die extra mentale druk ervaren.
 • Werkplekonderzoek op afstand voor thuiswerkenden.

Reguliere dienstverlening: ziekmeldingen

Voor veel werknemers geldt dat het niet de bedrijfsarts is die de diagnose van COVID-19 stelt. Als iemand binnen uw bedrijf vermoedt dat hij corona heeft, belt hij de huisarts zodra zijn situatie verslechtert. De huisarts stelt, in samenwerking met de GGD, de diagnose. Bekijk hier welke beroepsgroepen wel contact kunnen opnemen met ons voor een COVID-19-test.

De bedrijfsarts bepaalt of een werknemer arbeidsongeschikt is wegens gezondheidsklachten. Dat is in geval van corona hetzelfde. Gebruik onderstaand schema om te bepalen of u een werknemer al dan niet moet ziekmelden. Twijfelt u nog, kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.

ziekmelden corona

Individuele (re-integratie)trajecten

Uw bedrijfsarts blijft analyses en adviezen uitbrengen en u heeft als werkgever de verplichting deze zo goed mogelijk uit te voeren. Lukt dat door het coronavirus niet, houd dan in uw eigen dossier goed bij welke maatregelen u niet heeft kunnen uitvoeren en waarom. Lees er hier alles over.

Checklist: Werken in de nieuwe werkelijkheid

Gebruik deze opstartcheck zodat uw werknemers ook in tijden van corona gezond en veilig kunnen werken. De check geeft u een eerste beeld waarop u moet letten in de ‘anderhalvemetereconomie’.

Download checklist

Gerelateerde nieuwsberichten