Coronavirus: dit kan uw arbodienst voor u betekenen

 • Leestijd
  2 minuten
 • 15 april 2020 aangemaakt
 • 06 juli 2022 bijgewerkt

Lees in dit artikel hoe het zit met corona, ziekmelden en lopende re-integratietrajecten. Maar ook wat uw arbodienst nog méér voor u kan betekenen. Bijvoorbeeld op het gebied van een veilige (thuis-)werkplek.

coronavirus arbodienst

Coronavirus: relevante dienstverlening

Uw arbodienst en bedrijfsarts adviseren u als werkgever over hoe u gezondheidsschade beperkt om de bedrijfsvoering te kunnen voortzetten.

Onze specialisten kunt u inzetten op de volgende vlakken:

 • Advies over preventieve maatregelen.
 • Een Risico-inventarisatie en -evaluatie voor een veilige werkplek.
 • Advies over hoe u kwetsbare werknemers kunt beschermen. Dit zijn mensen die zelf een chronische ziekte hebben of die een kwetsbare persoon in hun privéomgeving hebben.
 • Advies over hoe u werknemers met een verhoogd risico kunt beschermen.
 • Hoe maakt u een inschatting van de gezondheidsrisico’s van uw werknemers?
 • Advies over wat u moet doen als een werknemer (mogelijk) is besmet met het coronavirus.
 • Advies over het omgaan met spanningen op de werkvloer en over de mentale belasting van uw werknemers (waaronder stress, trauma- en rouwverwerking).
 • Advies over leidinggeven aan thuiswerkenden.
 • Begeleiding voor werknemers die extra mentale druk ervaren.
 • Werkplekonderzoek op afstand voor thuiswerkenden.

Reguliere dienstverlening: ziekmeldingen

De bedrijfsarts bepaalt of een werknemer arbeidsongeschikt is wegens gezondheidsklachten. Dat is in geval van corona hetzelfde. Gebruik onderstaand schema om te bepalen of u een werknemer al dan niet kan ziekmelden. Twijfelt u nog, kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.

ziekmelden corona

Individuele (re-integratie)trajecten

Uw bedrijfsarts brengt advies uit vanuit onze verzuimbegeleiding. U heeft als werkgever de verplichting deze zo goed mogelijk uit te voeren. Lukt dat door het coronavirus niet? Houd dan in uw eigen dossier goed bij welke maatregelen u niet heeft kunnen uitvoeren en waarom. Lees er hier alles over.

Checklist: Werken in de nieuwe werkelijkheid

Gebruik deze opstartcheck zodat uw werknemers ook in tijden van corona gezond en veilig kunnen werken. De check geeft u een eerste beeld waarop u moet letten in de ‘anderhalvemetereconomie’.

Download checklist

Gerelateerde nieuwsberichten