De kosten van psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Al jaren is psychosociale arbeidsbelasting één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Uit de Arbobalans 2018 (de Arbobalans verschijnt één keer in de twee jaar) blijkt dat PSA 50% van de werkgerelateerde verzuimgevallen veroorzaakt en 57% van de werkgerelateerde verzuimdagen.

Dit kost psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Doordat verzuim door PSA gemiddeld lang duurt én vaker voorkomt bij de hogere salarissen, wordt meer dan de helft van de werkgerelateerde verzuimkosten veroorzaakt door PSA: 62%. In totaal komt het neer op een bedrag van 3,2 miljard euro. Maar let op: de Arbobalans berekent hier alleen de kosten van loondoorbetaling. In werkelijkheid liggen de kosten van verzuim nog hoger.

De kosten van verzuim

U krijgt als werkgever te maken met diverse kostenposten als een werknemer uitvalt:

  • Loonkosten (de eerste twee ziektejaren minstens 70% van het loon en het eerste jaar minimaal het minimumloon).
  • Vervanging van de werknemer, of verschuiving van personeel.
  • Productie- en/of omzetverlies.
  • Kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie (afhankelijk van het contract met uw arbodienst).
  • Juridische en administratieve kosten.

Al met al kost één verzuimdag een werkgever gemiddeld 250 euro. Als u zich realiseert dat in 2018 binnen het mkb de gemiddelde duur van het psychisch verzuim 225 dagen was, kunt u zich voorstellen dat de kosten van PSA binnen uw bedrijf flink kunnen oplopen.

Psychosociale arbeidsbelasting voorkomen

De aanpak op PSA (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en werkdruk) legt u vast in een wettelijk verplicht PSA-beleid. Een PSA-beleid helpt verzuim te voorkomen en zorgt ervoor dat werknemers met plezier aan het werk kunnen zijn én blijven.

Direct aan de slag met ArboNed

Gerelateerde nieuwsberichten