Direct boete bij het ontbreken van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had het al aangekondigd maar nu is het ook gepubliceerd in de Staatscourant. De Inspectie SZW mag direct boetes uitdelen als blijkt dat een bedrijf de arbeidsrisico's niet in kaart heeft gebracht.

De boetes bij de RI&E mogen direct en zijn verhoogd

Met de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. Helaas is gebleken dat nog altijd minder dan de helft van de bedrijven over de RI&E beschikt. En dat kon niet langer volgens de overheid. Vandaar dat de inspectie vanaf nu direct boetes mag uitdelen aan bedrijven die geen RI&E hebben.

Hoogte boetes

Een boete bij het ontbreken van de RI&E is niet mals: € 4500. Ook voor het ontbreken van de bijbehorende Plan van Aanpak is de boete fors: € 3000. Het Plan van aanpak is in feite een praktische ‘to do list’ waarin u bij elk verbeterpunt vermeldt wie het punt hoe en wanneer aanpakt. En niet onbelangrijk, het is integraal onderdeel van de RI&E dus ook wettelijk verplicht. 

Van bedrijfsongevallen naar preventie

In het regeerakkoord is al opgenomen om trapsgewijs elk jaar meer budget naar de inspectie te geven om zo de 'handhavingsketen' te versterken. Zo krijgen ze meer slagkracht om onderzoek te doen naar een bedrijfsongeluk. Door de mogelijkheid direct, verhoogde boetes uit te delen hoopt de overheid dat de inspectie ook meer ongevallen kan voorkomen.  De inspectie zal per geval bekijken of zij ook direct een boete uitdelen.

Training maak zelf u uw RI&E

In onze interactieve training van één dag ontvangt u de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met de RI&E. De training is geschikt voor zowel een kantoor- als productieomgeving en biedt u alle informatie die u nodig heeft voor het praktisch uitvoeren van de RI&E. Ook kunt u na de training zelfstandig een goed Plan van aanpak maken.

Data en locaties 

Gerelateerde nieuwsberichten