Discriminatie op het werk in cijfers

Bijna 6% van de werknemers geeft aan de afgelopen 12 maanden persoonlijk gediscrimineerd te zijn op het werk. Dat meldt de Arbobalans 2018. Alle discriminatie-ervaringen kunnen worden gemeld bij een antidiscriminatievoorziening. Al jaren gaan de meeste meldingen over discriminatie op de arbeidsmarkt, meestal op grond van leeftijd, afkomst of sekse.

Discriminatie op het werk in cijfers

Verschillen tussen groepen

Onderzoek uit 2014 door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat er grote verschillen bestaan in discriminatie-ervaringen tussen verschillende groepen. Volgens het SCP ervaren vooral werknemers van niet-westerse herkomst discriminatie op de werkvloer. Ongeveer een derde van de werkende Marokkaanse Nederlanders heeft ermee te maken (gehad), en een kwart van de werkende Antilliaanse Nederlanders. Net als de Arbobalans ziet het SCP dat oudere werkzoekenden vaker discriminatie ervaren dan jongere werkzoekenden. Uit de Arbobalans blijkt nog dat vooral werknemers in de horeca, het openbaar bestuur en het vervoer last hebben van discriminatie.

Discriminatiegronden

Naast leeftijd, afkomst en sekse zijn er volgens de wet nog negen discriminatiegronden: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, nationaliteit, heteroseksuele of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, arbeidsduur (parttime of fulltime dienstverband) en type arbeidscontract (bepaalde of onbepaalde tijd).

Discriminatie voorkomen

Werknemers of werkzoekenden die gediscrimineerd worden, verliezen hun motivatie en melden zich vaker ziek. Ze kunnen zelfs arbeidsongeschikt worden. Als u zich realiseert dat één verzuimdag al snel € 250 kost, kunt u zich voorstellen dat het verstandig is om discriminatie binnen uw bedrijf te voorkomen. Dat is bovendien verplicht vanuit de Arbowet. Discriminatie valt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en hierop moet u beleid voeren. Lees er hier alles over.

Hulp nodig?

Een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed ondersteunt u bij het voorkomen en aanpakken van discriminatie en ander ongewenst gedrag met een gedegen beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid).

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten