Drie niveaus van bedrijfshulpverlening (bhv)

De risico's bij u in het bedrijf brengt u in kaart met de verplichte Risico-inventarisatie en –evaluatie. Er zijn altijd zogenaamde 'restrisico's', risico's waar u geen invloed op hebt. Daarvoor regelt u bedrijfshulpverlening. En dat gaat verder dan simpelweg een bhv’er op de werkvloer. Wij schetsen drie niveaus.

Drie niveaus van bedrijfshulpverlening (bhv)

Niveau 1: Bhv op de werkvloer – operationeel

De bedrijfshulpverlener (bhv'er) zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten in een situatie die gevaar oplevert bijvoorbeeld een brand of hartaanval. Zo wordt letsel en/of schade zoveel mogelijk beperkt totdat de gealarmeerde professionele hulpverlening arriveert. De bedrijfshulpverlener is op de werkvloer en kan direct eerste hulp verlenen. Zo fungeert hij als voorpostfunctie tot de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd.

Niveau 2: Hoofd bhv - tactisch

Heeft u meerdere bedrijfshulpverleners opgeleid, dan kunt u denken aan een hoofd bhv. Hij is leidinggevend aan de bhv’ers. Vanaf vier of meer bhv’ers is het hoofd bhv een belangrijke schakel binnen de bhv-organisatie. Hij zorgt voor coördinatie tijdens een calamiteit en dat de procedures goed opgevolgd worden. Er zijn twee verschillende hoofd bhv’ers: operationeel of coördinerend met een beleidsmatige taak. Beiden zijn altijd het aanspreekpunt voor de bhv’ers, zorgt dat alle materialen voldoende en op orde zijn en werkt samen met professionele hulpverlening.

Niveau 3: Crisismanagementteam – strategisch

Een crisismanagementteam bestaat uit meerdere disciplines zoals directie, communicatie, personeelszaken, leden van het managementteam en/of de juridische afdeling. Het maximale aantal is zeven personen. Het team gaat aan de slag tijdens de crisis, denk bijvoorbeeld aan de continuïteit van het bedrijf, imagoschade of materiële schade. Ook gaan zij aan de slag met de zaken ná de calamiteit. Zoals wie handelt de crisis af met de verzekeraar, en hoe? Wie zorgt voor tijdelijke werkplekken in geval van een brand?

Voor alle niveaus zijn andere taken en verantwoordelijkheden belangrijk. Dit leert u tijdens een training. Belangrijk is om deze kennis regelmatig te herhalen en te oefenen.

Bekijk de trainingen

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Crisicom

Gerelateerde nieuwsberichten