Hoe gaat u om met een conflict op het werk?

Leestijd
1 minuten
25 juni 2024 bijgewerkt

Helaas komt het voor: een arbeidsconflict. Het kan verschillende oorzaken hebben en ontstaan tussen werkgever en werknemer of werknemers onderling. Als een conflict lang aanhoudt, is de uitkomst vaak wel hetzelfde: een negatieve houding en werksfeer. Hoe kunt u hier mee omgaan? Wij spreken Sheila Peeters, bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon bij ArboNed.

Een arbeidsconflict kan zorgen voor stress op het werk en uiteindelijk voor verzuim.

Conflict bij werknemers onderling

Een arbeidsconflict ontstaat niet van de één op de andere dag. Vaak sluimert er al iets en tijdens een concrete situatie kunnen de gemoederen dan ineens snel oplopen. Het kan zelfs tot een dreigende escalatie leiden. Belangrijk volgens Sheila om dan direct te handelen: “Bij een directe escalatie op de werkvloer is het belangrijk om de ruziënde partijen uit elkaar te halen en in een aparte ruimte af te laten koelen. Ga als werkgever niet alleen op zo’n situatie af maar doe het samen zodat ieder onder begeleiding naar een eigen ruimte gebracht kan worden. Het is niet raadzaam om dezelfde dag om tafel te gaan. Las een pauze in en ga de volgende dag met ieder apart in gesprek en samen.”

Maak het bespreekbaar

Gevallen van arbeidsconflicten begeleidt ArboNed met conflictbemiddeling. “Het is bij een conflict vooral belangrijk om snel met elkaar om de tafel te gaan. Wij winnen eerst informatie in bij de werkgever. Wat is zijn visie op de situatie? En ook wat heeft hij gedaan om de situatie op te lossen? Soms denkt een werkgever te lang dat werknemers er onderling uit moeten komen, maar als dat niet lukt dan moet je als werkgever ingrijpen en hulp bieden."

Conflict tussen werknemer en werkgever

De bemiddeling bij een conflict tussen werkgever en werknemer is niet veel anders dan bij werknemers onderling, alleen speelt hier wel een machtsverhouding. Dat kan soms lastig zijn volgens Sheila: “De werkgever bepaalt welk beleid in zijn organisatie wordt gevoerd. Dit kan soms oneerlijk voelen want de aanpassing om het conflict op te lossen zal vaker van de werknemer moeten komen.”

Arbeidsconflict en verzuim

Het komt vaak voor dat een werknemer zich ziekmeldt naar aanleiding van een arbeidsconflict. Hij of zij komt dan altijd eerst bij een bedrijfsarts terecht. De bedrijfsarts stelt vast dat er geen medische oorzaken zijn waardoor de werknemer thuis is komen te zitten en stuurt dan aan op bemiddeling of mediation. Bij ArboNed worden die begeleid door een bedrijfsmaatschappelijk werker of een partner gespecialiseerd in mediation. Uiteraard hoeft een werknemer zich niet eerst ziek te melden om bemiddeling in te zetten, het liefst ben je de ziekmelding voor.

Duurzame Samenwerking

Ziekmelding kunt u voor zijn door de inzet van de interventie ‘Duurzame Samenwerking’. Onze onafhankelijke bedrijfsmaatschappelijk werker coacht en stuurt de betrokkenen in het conflict en helpt zo een oplossing te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden. Centraal in de aanpak staat het herstel van communicatie en contact tussen werkgever en werknemer en het weghalen van drempels voor een duurzame samenwerking en/of re-integratie.

Ontslag bij arbeidsconflict

Soms is de situatie zo onhoudbaar geworden dat uit elkaar gaan de enige optie lijkt. Dit kan in overleg door middel van een vaststellingsovereenkomst of ontslag wegens verstoring van de arbeidsrelatie. Het laatste is voor de werkgever een langer traject omdat u moet aantonen dat u alles gedaan heeft om het conflict op te lossen (ook herplaatsen binnen het eigen bedrijf) en u betaalt altijd een transitievergoeding.

Conflict tussen werknemer en klant

Het laatste conflict op de werkvloer wat we kort willen aanhalen zijn conflicten tussen werknemers en derden (leveranciers, klanten, bezoekers enzovoort). Dit is geen arbeidsconflict maar een werknemer kan er wel ziek van worden. Het is belangrijk voor u als werkgever dat u een duidelijk beleid heeft over hoe om te gaan met dit soort situaties. Ook kan het belangrijk zijn om in gevallen van escalaties achter uw werknemer te gaan staan.

Bedrijfsmaatschappelijk werkers

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of een situatie die dreigt te ontsporen? ArboNed heeft bedrijfsmaatschappelijk werkers in dienst die u kunnen helpen met de specifieke problematiek. 

Meer informatie Contact

Gerelateerde nieuwsberichten

RIE
17 april 2023

Hoe maakt u zelf een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Lees meer
gevarendriehoek
28 april 2021

Arbeidsrisico’s verminderen

Lees meer
PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen
01 augustus 2022

PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen

Lees meer