Wat moet u als werkgever doen bij een arbeidsconflict met een zieke werknemer?

Het komt regelmatig voor dat een werknemer zich ziek meldt als hij een verschil van mening heeft met zijn werkgever, een arbeidsconflict genoemd. Wat moet u als werkgever doen in zo’n geval?

Conflicten tijdig oplossen voorkomt verzuim

Ga in overleg met uw werknemer

Als u weet dat er sprake is van een conflict, kunt u eerst nog een keer met uw werknemer om de tafel. Blijft uw werknemer vasthouden aan zijn ziekmelding, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een gesprek te plannen met de bedrijfsarts. Alleen de bedrijfsarts kan bepalen of de werknemer al dan niet ziek is om medische redenen. De bedrijfsarts handelt volgens de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten.

Afspraak bedrijfsarts

De volgende situaties zijn mogelijk:

1. Er is geen sprake van ziekte, maar er is wel een conflict

Nadat de bedrijfsarts zowel uw werknemer als u heeft gesproken, brengt hij zijn advies uit. Hierin staat dat uw werknemer niet arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte en dat hij adviseert om met elkaar in gesprek te gaan om het arbeidsconflict op te lossen. Daarbij kan een expert worden ingeschakeld, zoals een bedrijfsmaatschappelijk werker of een mediator.

2. Er is zowel sprake van ziekte als van een conflict

Over de ziekte adviseert de bedrijfsarts volgens de geldende richtlijnen, met als doel een snel herstel. Wat betreft het conflict handelt de bedrijfsarts zoals beschreven onder punt 1. Zijn er medische klachten, dan kan het goed zijn om één of twee weken te wachten met het gesprek tussen werkgever en werknemer.

Ziekmelding voorkomen

Uiteraard hoeft u niet pas bemiddeling in te zetten als een werknemer zich ziek heeft gemeld. Het liefst bent u de ziekmelding voor. Laat een conflict niet escaleren, maar ga snel met elkaar om tafel om het bespreekbaar te maken. U kunt het onderling regelen, maar ook in deze fase kunt u professionele bemiddeling inschakelen.

webinar omgaan met verzuim door een arbeidsconflictWebinar Verzuim door arbeidsconflict

Hoe kunt u arbeidsconflicten voorkomen? Hoe gaat u om met verzuim door conflicten? Wat kunnen de bedrijfsmaatschappelijk werker en bedrijfsarts voor u betekenen? Op deze en meer vragen gingen we in tijdens ons webinar 'Omgaan met verzuim door een arbeidsconflict'. 

Terugkijken

Ontslag bij arbeidsconflict

Soms is de situatie zo onhoudbaar geworden dat uit elkaar gaan de enige optie blijkt. Dit kan in onderling overleg, al dan niet met behulp van een mediator, middels een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Partijen onderhandelen over de voorwaarden van de beëindiging. Of via de rechter. U moet daarbij aantonen dat er een geldige reden is voor ontslag en dat u er alles aan heeft gedaan om het conflict op te lossen en ook eventuele herplaatsing heeft onderzocht. Daarnaast moet u een transitievergoeding betalen.

Bedrijfsmaatschappelijk werkers

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of een situatie die dreigt te ontsporen? ArboNed heeft bedrijfsmaatschappelijk werkers in dienst die u kunnen helpen met deze specifieke problematiek. 

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten