Omgaan met ziekteverzuim bij een arbeidsconflict

  • Leestijd
    2 minuten
  • 21 januari 2020 aangemaakt
  • 22 januari 2020 bijgewerkt

Het komt voor dat bij een arbeidsconflict de werknemer zich uiteindelijk ziek meldt. Het kan ook gebeuren dat er een conflict ontstaat als de werknemer eenmaal ziek is. Wat te doen bij een arbeidsconflict?

Zieke werknemer met een arbeidsconflict

Dat er arbeidsconflicten ontstaan, is niets bijzonders. Overal waar mensen werken, komen conflicten voor. Conflicten zijn er om op te lossen. Als u weet dat er sprake is van een meningsverschil, ga dan om tafel met uw werknemer. Als het goed is, komt u er samen uit. Zo niet, dan is het verstandig hulp in te schakelen om samen tot een oplossing te komen. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen u daarbij ondersteunen. Als een conflict zich heeft verhard, dan adviseren bedrijfsartsen vaak om een onafhankelijke mediator in te schakelen.

training mediationTraining Conflicthantering

In deze praktische training leert u een conflict te herkennen, analyseren en controleren zodat het niet escaleert. Zo kunt u een ziekmelding wellicht voorkomen.

Meer informatie en aanmelden

Arbeidsconflict en ziekmelding

Als een ziekmelding een direct gevolg is van een arbeidsconflict en daarmee samenhangende spanningsklachten, hoeft er lang niet altijd sprake te zijn van arbeidsongeschiktheid om medische redenen. Dan moet er echt meer aan de hand zijn. Maar werknemers melden zich wel vaak ziek bij een arbeidsconflict. In dat geval, is het belangrijk dat de werknemer snel naar de bedrijfsarts gaat om te beoordelen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Alleen de bedrijfsarts is bevoegd om te bepalen of de werknemer ziek is om medische redenen.

Advies bedrijfsarts

Als er geen sprake is van ziekte, adviseert de bedrijfsarts om samen in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. Dat is conform de Werkwijzer Arbeidsconflicten van het Expertisecentrum Participatie (STECR). Heeft u dat al geprobeerd, maar is het conflict niet opgelost, adviseert de bedrijfsarts vaak om professionele bemiddeling in te schakelen. Dat kan bedrijfsmaatschappelijk werk zijn of, als het conflict zich verhardt, een mediator. De bedrijfsarts kan na overleg met, en met instemming van de werkgever, een korte time-out voorstellen met behoud van loon zonder dat die periode als ziekte of verlof wordt aangemerkt.

Is er wel sprake van ziekte en daarnaast een arbeidsconflict, dan geeft de bedrijfsarts voor het medisch herstel advies conform de geldende richtlijnen. Wat betreft het conflict volgt hij de Werkwijzer Arbeidsconflicten in zijn advies over de aanpak ervan. Hoe dan ook moet het advies van de bedrijfsarts gericht zijn op het oplossen van het arbeidsconflict en het voorkomen van ziekte.

Professionele hulp inschakelen

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of een situatie die dreigt te ontsporen? Probeer een ziekmelding te voorkomen en schakel bemiddeling in. ArboNed heeft bedrijfsmaatschappelijk werkers in dienst die u kunnen helpen met deze specifieke problematiek. Neem contact op met uw vaste contactpersoon bij ArboNed voor meer informatie, of bel 030 299 62 77 of mail salessupport@arboned.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten