Hoe zit het met verzuim en Ziektewet-uitkering (vangnet)?

 • Leestijd
  2 minuten
 • 12 april 2023 aangemaakt
 • 16 januari 2024 bijgewerkt

In sommige situaties kunnen werkgevers voor hun zieke werknemers in de eerste 104 weken een Ziektewet-uitkering aanvragen. De Ziektewet geldt dan als vangnet voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen, bij orgaandonatie, of als iemand onder een no-riskpolis valt.

vangnetbepaling

Wanneer kan ik als werkgever een Ziektewet-uitkering aanvragen voor mijn zieke werknemer? 

De Ziektewet geldt als vangnet in de volgende situaties:

1. Uw werkneemster is ziek door zwangerschap of bevalling
Als uw werkneemster vóór of na haar verlofperiode ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling, kunt u een Ziektewet-uitkering voor haar aanvragen.

2. Uw werknemer is ziek door orgaandonatie
Voor een werknemer die ziek wordt door orgaandonatie, kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen. Dat kan ook als medewerker een vooronderzoek heeft om te beoordelen of hij geschikt is voor orgaandonatie (mits dat onderzoek minimaal een halve dag duurt).

3. Uw zieke werknemer heeft een no-riskpolis
Een werknemer met een ziekte of handicap kan recht hebben op de no-riskpolis. 

4. Uw werknemer valt onder de compensatieregeling en is ziek.
Soms kunt u voor oudere, voormalig werkloze werknemers een Ziektewet-uitkering aanvragen. Uw zieke medewerker dient dan te voldoen aan deze criteria

Een uitgebreidere toelichting op de Ziektewet als vangnet vindt u op de website van UWV.

UWV betaalt de Ziektewet-uitkering en die duurt uiterlijk tot de werknemer 2 jaar (104 weken) ziek is. U als werkgever blijft deze periode verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker.  

Hoe weet u of uw werknemer onder een vangnetbepaling valt?

Als uw werknemer zich ziekmeldt, mag u niet zomaar alles vragen en vastleggen. Op deze manieren kunt u te weten komen of uw medewerker onder één van de vangnetbepalingen valt:

1. Uw werkneemster is ziek door zwangerschap of bevalling
Uw zwangere werkneemster hoeft u niet te laten weten dat er sprake is van een vangnet. Het ziekengeld kunt u met terugwerkende kracht uitbetaald krijgen. Hierdoor kan uw zwangere medewerkster u naar wens later informeren, zonder dat u ziekengeld misloopt. Zodra de (bedrijfs)arts weet dat het verzuim zwangerschapsgerelateerd is, moet hij dit aan u doorgeven en kunt u het ziekengeld aanvragen.

2. Uw werknemer is ziek door orgaandonatie
Uw werknemer moet u laten weten dat er sprake is van een vangnet. Hij hoeft niet te laten weten onder welke vangnetbepaling hij valt. Als uw medewerker het niet uit eigen initiatief doet, kunt u het hem vragen en is hij verplicht te antwoorden. U mag alleen vragen en registreren wat noodzakelijk is voor u als werkgever om te weten. Informatie die nodig is om te weten of u het loon moet doorbetalen, is noodzakelijke informatie. 

3 en 4. Uw zieke werknemer heeft een no-riskpolis of valt onder de compensatieregeling
Is uw werknemer 2 maanden of langer in dienst, dan mag u vragen of hij in aanmerking komt voor de no-riskpolis van de Ziektewet. Uw medewerker dient u antwoord te geven op deze vraag. Hij hoeft echter niet te vertellen over welke ziekte of beperking het gaat, of welke uitkering het is. 

Bij punt 2, 3 en 4 mag de (bedrijfs)arts alleen met toestemming van uw werknemer aan u als werkgever doorgeven of er sprake is van een vangnetsituatie.

Voordelen Ziektewet als vangnet voor u als werkgever

 • U hoeft het loon van uw zieke werknemer niet door te betalen.
 • De Ziektewet- en WGA-uitkeringen die deze werknemers ontvangen zijn niet van invloed op de hoogte van de door u als werkgever te betalen gedifferentieerde Ziektewetpremie respectievelijk gedifferentieerde WGA-premie voor deze vangnetters.
 • U kunt de Ziektewetuitkering voor uw werknemer aanvragen via een formulier dat u eenvoudig kunt downloaden via het UWV.

Training Verzuimmanagement en verzuimgesprekken voeren

Leer alles over verzuim beheersen en beperken in één praktische korte training.

 • Breng uw verzuimbeleid naar een hoger niveau
 • Opleiding door ervaren professional uit de arbo-praktijk
 • U volgt de training online dus geen reistijd

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…
10 minuten