Dit mag u vragen bij een ziekmelding

Leestijd
2 minuten
27 mei 2024 bijgewerkt

Uw werknemer meldt zich ziek. Welke vragen mag u dan wel en niet stellen? En welke informatie mag u al dan niet vastleggen? Procesregisseur bij ArboNed Chung Dang vertelt het u in 1,5 minuut.

Ziekmelding doorgeven

Een werknemer die zich ziekmeldt, is vaak binnen een paar dagen weer op de been. Soms is een werknemer langer uit de roulatie. Hoe dan ook geeft uw werknemer zijn ziekmelding aan u door volgens de afspraken uit uw verzuimprotocol. U geeft de ziekmelding altijd binnen 24 uur door aan uw arbodienst. 

Dit mag niet

U mag als werkgever niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Een werknemer die zich ziekmeldt, heeft het recht om zijn ziektebeeld niet te melden. Vaak wil een zieke werknemer best vertellen wat er aan de hand is, maar dan nog mag u deze (medische) informatie niet vastleggen.

Ook mag u geen diagnose stellen, behandeling voorstellen of waardeoordeel uitspreken over de klachten die uw werknemer ervaart. Dat is verboden én het is niet goed voor de vertrouwensband met uw zieke werknemer.

Dit mag wel

Onderstaande informatie moet uw werknemer wel geven als u ernaar vraagt:

  • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres waar uw zieke werknemer te bereiken is.
  • De vermoedelijke duur van het verzuim.
  • De lopende afspraken en werkzaamheden.
  • Of de werknemer onder het vangnet van de Ziektewet valt. Let op: hij hoeft niet te melden om welke categorie het gaat.
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij de schade verhaald kan worden op de veroorzaker.

De juiste vragen bij een ziekmelding

U mag dus een aantal vragen wel stellen en een aantal niet. Toch kan het 't herstel bevorderen als u ook andere vragen stelt. Daarbij is het belangrijk dat u oprecht interesse toont in de zieke werknemer. Onderstaande vragen kunt u stellen:

Wil je me vertellen wat er aan de hand is?

Zoals gezegd mag uw werknemer zijn ziektebeeld verzwijgen. En wil uw werknemer wel vertellen wat er aan de hand is? Let dan op dat u deze (medische) informatie niet registreert. 

Hoe gaat het?

Uw werknemer vindt het waarschijnlijk ook niet fijn om ziek te zijn. Door oprechte belangstelling te tonen, laat u merken dat u meeleeft en niet alleen aan de belangen van uw organisatie denkt. Uw werknemer voelt zich gehoord. Vraag eventueel ook of u, of iemand anders in het bedrijf, iets voor hem kan betekenen. 

Heb je een idee hoe lang je afwezig bent?

Het is vaak lastig in te schatten hoe lang het verzuim precies zal duren. Toch kan een werknemer vaak wel aangeven of het met een paar dagen weer over is, of dat hij voor langere tijd uit de running is. 

Zijn er aanpassingen nodig om weer aan het werk te kunnen?

Wellicht kan uw werknemer zijn reguliere werk niet uitvoeren, maar wel ander werk binnen het bedrijf doen. Of denk bij een gebroken been bijvoorbeeld aan een aangepaste werkplek of vervoer van en naar het werk. Vraag daarom of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn, zodat uw werknemer zo snel mogelijk aan het werk kan.

Zijn er zaken en/of werkzaamheden die overgedragen moeten worden?

Vraag welke taken kunnen blijven liggen totdat uw werknemer beter is en welke taken een collega moet overnemen. Als taken moeten worden overgenomen, zorg dan dat u ook weet wie dit het beste kan doen en waar alle benodigde informatie te vinden is. Vergeet ook niet te vragen of er nog afspraken geannuleerd moeten worden en of uw werknemer dat zelf doet, of dat u dit moet doen.

Wat spreken we verder af?

Nu u – voor zover mogelijk – de gevolgen van de ziekte in beeld heeft, is het wijs om een concrete vervolgafspraak te maken. Ziet het ernaar uit dat de werknemer binnen enkele dagen weer beter is? Spreek dan af dat hij u ‘s ochtends belt wanneer hij op de verwachte datum nog niet beter is. Ook wanneer het ernaar uitziet dat de werknemer voorlopig niet kan terugkeren naar het werk, is het belangrijk om regelmatig contact te houden. Maak daarom een concrete afspraak wanneer jullie opnieuw telefonisch contact hebben en wie er dan belt.

Waar kan ik je tussentijds bereiken?

Het is altijd handig om te weten hoe u uw werknemer kunt bereiken. Natuurlijk heeft u zijn adresgegevens en  telefoonnummer in het personeelsdossier staan, maar informeer voor de zekerheid of hij niet bij vrienden of familie  verblijft.

Training regels en verplichtingen bij ziekmeldingen 

In elk bedrijf is wel eens sprake van een ziekmelding. Maar niet iedereen is op de hoogte van de regels die hierbij komen kijken. De online training Wet verbetering poortwachter: regels en verplichtingen bij ziekmeldingen geeft u heldere uitleg over wat er van u en uw werknemers verwacht wordt, van dag één tot in het tweede ziektejaar.  

Boek de online training

Meer tips

Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens vindt u nog een aantal handige tips voor u als ondernemer bij een ziekmelding. 

Training Wet verbetering poortwachter: regels en verplichtingen bij ziekmeldingen

Vergroot uw kennis en kunde op het gebied van de Wet verbetering poortwachter en regels rondom ziekmelden. In deze praktische training van één dag leert u alles over omgaan met ziekmeldingen tot en met het tweede ziektejaar.

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer