Dit mag u vragen bij een ziekmelding

Uw werknemer meldt zich conform uw verzuimprotocol telefonisch ziek. Vaak is hij binnen een paar dagen weer op de been. Maar het kan voorkomen dat een werknemer langer uit de roulatie is. Wat mag u wel of niet vragen en vastleggen? Wij zetten op een rij wat u mag vragen aan een zieke werknemer.

Vragen die u mag stellen aan een zieke werknemer

Medische oorzaak

Een werknemer heeft het recht om zijn ziektebeeld niet te melden. Vaak wil een zieke werknemer best vertellen wat er aan de hand is, maar u mag deze (medische) informatie niet vastleggen. Er is informatie die uw werknemer wel moet geven als u ernaar vraagt:

  • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres waar uw zieke werknemer te bereiken is;
  • De vermoedelijke duur van het verzuim;
  • De lopende afspraken en werkzaamheden;
  • Of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt. Maar let op, hij hoeft niet te melden onder welke;
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij de schade verhaald kan worden op de veroorzaker.

Let op: u mag als werkgever geen diagnose stellen, behandeling voorstellen of waardeoordeel uitspreken over de klachten die uw werknemer ervaart. Dat is verboden én het is niet goed voor de vertrouwensband met uw zieke werknemer.

De juiste vragen bij een ziekmelding

U mag dus een aantal vragen wel stellen en een aantal niet. Toch kan het 't herstel bevorderen als u ook andere vragen stelt. Daarbij is het belangrijk dat u oprecht interesse toont in de zieke werknemer en niet alleen denkt aan de belangen van uw organisatie. Dit zorgt ervoor dat de werknemer zich gehoord voelt. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens vindt u een aantal handige tips voor u als ondernemer bij een ziekmelding. 

Training Verzuimmanagement

Verzuim is een complex probleem. Het is naar voor de medewerker én voor de organisatie. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen. Leer alles over effectief verzuimmanagement in deze training, zodat u het verzuim binnen uw organisatie kunt beperken. 

Boek de training Verzuimmanagement

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten