Dit mag u vragen bij een ziekmelding

 • Leestijd
  2 minuten
 • 25 januari 2021 aangemaakt
 • 30 maart 2021 bijgewerkt

Uw werknemer meldt zich ziek. Welke vragen mag u dan wel en niet stellen? En welke informatie mag u al dan niet vastleggen? Wij zetten het voor u op een rij.

Vragen die u mag stellen aan een zieke werknemer

Een werknemer die zich ziekmeldt, is vaak binnen een paar dagen weer op de been. Soms is een werknemer langer uit de roulatie. Hoe dan ook geeft uw werknemer zijn ziekmelding aan u door volgens de afspraken uit uw verzuimprotocol. U geeft de ziekmelding altijd binnen 24 uur door aan uw arbodienst. 

Dit mag niet

U mag als werkgever niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Een werknemer die zich ziekmeldt, heeft het recht om zijn ziektebeeld niet te melden. Vaak wil een zieke werknemer best vertellen wat er aan de hand is, maar dan nog mag u deze (medische) informatie niet vastleggen.

Ook mag u geen diagnose stellen, behandeling voorstellen of waardeoordeel uitspreken over de klachten die uw werknemer ervaart. Dat is verboden én het is niet goed voor de vertrouwensband met uw zieke werknemer.

Dit mag wel

Onderstaande informatie moet uw werknemer wel geven als u ernaar vraagt:

 • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres waar uw zieke werknemer te bereiken is.
 • De vermoedelijke duur van het verzuim.
 • De lopende afspraken en werkzaamheden.
 • Of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt. Maar hij hoeft niet te melden onder welke.
 • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
 • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij de schade verhaald kan worden op de veroorzaker.

De juiste vragen bij een ziekmelding

U mag dus een aantal vragen wel stellen en een aantal niet. Toch kan het 't herstel bevorderen als u ook andere vragen stelt. Daarbij is het belangrijk dat u oprecht interesse toont in de zieke werknemer en niet alleen denkt aan de belangen van uw organisatie. Daardoor voelt uw werknemer zich gehoord.

Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens vindt u nog een aantal handige tips voor u als ondernemer bij een ziekmelding. 

Training regels en verplichtingen bij ziekmeldingen 

In elk bedrijf is wel eens sprake van een ziekmelding. Maar niet iedereen is op de hoogte van de regels die hierbij komen kijken. De online training Wet verbetering poortwachter: regels en verplichtingen bij ziekmeldingen geeft u heldere uitleg over wat er van u en uw werknemers verwacht wordt, van dag één tot in het tweede ziektejaar.  

Boek de online training

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten