RI&E: van ‘het moet nou eenmaal’ naar ‘een kans die je moet grijpen’

Het hebben van een actuele Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), inclusief Plan van aanpak is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met personeel. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken.

RI&E: van ‘het moet nou eenmaal’ naar ‘een kans die je moet grijpen’

Basis voor gezonde bedrijfsvoering

Iedere werkgever moet de RI&E uitvoeren en up-to-date houden. Hoe klein of groot het bedrijf ook is. Een groeiend aantal werkgevers ziet méér in de RI&E dan puur een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet. “En terecht”, vindt consultant en veiligheidskundige Ad van Zundert van ArboNed. “De RI&E is de onmisbare basis voor een goed arbobeleid.” Lees het hele interview met Ad van Zundert over de RI&E als de basis voor gezonde bedrijfsvoering.

ArboNed helpt u graag bij het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen:

  • Uitvoering van de RI&E.
  • Opstellen van het Plan van aanpak.
  • Uitvoeren van verplichte toets van de RI&E (niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend branche RI&E instrument).

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u direct de hulp van ArboNed inschakelen? Kijk op www.arboned.nl/rie, bel naar 030 299 62 77 of stuur een e-mail naar salessupport@arboned.nl .

Gerelateerde nieuwsberichten