RIVM enquête: hoe geeft het mkb invulling aan preventie?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet onderzoek naar het gebruik van preventieve maatregelen in het mkb binnen de zorg-, schoonmaak-, transport- en bouwsector. Vul de werkgeversenquête hier in.

RIVM enquête: hoe geeft het MKB invulling aan preventie?

Psychische en bewegingsklachten

Klachten aan het bewegingsapparaat en psychische gezondheidsproblemen veroorzaken een groot deel van het verzuim in Nederland (respectievelijk 13,1% en 5,8%). Vooral de sectoren zorg, schoonmaak, bouw en transport worden hierdoor getroffen. Dit veroorzaakt hoge kosten voor werkgevers en beïnvloedt de continuïteit van het werk.

Preventieve maatregelen

Het RIVM wil graag weten in hoeverre uw bedrijf al voldoende preventieve maatregelen inzet. Denk bijvoorbeeld aan de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), maar ook aan een training over werkstress of adviezen over gezond en veilig werken.

Naar de enquête

Met uw deelname aan dit onderzoek draagt u bij aan een beter gebruik van preventieve maatregelen in het mkb, en dus ook in uw organisatie. Klik hier om direct naar de enquête te gaan. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Of lees er eerst meer over in deze flyer.

Hartelijk dank namens het onderzoeksteam van het RIVM.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten