Uw gegevens veilig en AVG proof bij ArboNed en IT&Care

Klanten van ArboNed (of ArboDuo, onderdeel van ArboNed) leveren voor de verzuimbegeleiding gegevens van werknemers aan ons door. Volgens de zienswijze van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mag een arbodienst pas de NAW-gegevens en BSN van een werknemer ontvangen en verwerken wanneer gestart wordt met zorgverlening, bijvoorbeeld bij verzuimbegeleiding of een preventief medisch onderzoek. 

Uw gegevens veilig en AVG proof bij ArboNed en IT&Care

Samenwerking ArboNed met IT&Care

Om te voldoen aan de zienswijze van de AP fungeert het ICT-bedrijf IT&Care (net als ArboNed onderdeel van HumanTotalCare) als onafhankelijke beheerder en verwerker van werknemer-gegevens, los van ArboNed als arbodienst. Hiervoor wordt door zowel klanten als ArboNed gebruik gemaakt van de software van IT&Care. De gegevens worden via een koppeling met het meldsysteem van de verzuimverzekeraar of het online werkgeversportaal ‘Vandaag’ bij IT&Care aangeleverd. Zo kunt u als klant van ArboNed, alle werknemer-gegevens in Vandaag laten staan of aanvullen. En krijgt ArboNed alleen de beschikking over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorgvraag van de werknemer.

Verwerkersovereenkomst

Omdat IT&Care als ‘verwerker’ persoonsgegevens verwerkt namens de werkgever als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ moeten er volgens de geldende wetgeving (waaronder de AVG) afspraken worden gemaakt over die verwerking. Klanten van ArboNed sluiten daarom een ‘verwerkersovereenkomst’ af met IT&Care.

Alle klanten van ArboNed hebben dit jaar een e-mail hierover ontvangen. Heeft u deze e-mail met link naar de verwerkersovereenkomst en gebruiksrechtovereenkomst niet ontvangen, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van ArboNed.

Meer informatie

In het privacyreglement van IT&Care staat de onafhankelijke rol en de werkwijze van IT&Care beschreven. Meer over de privacywetgeving en hoe ArboNed dit geregeld heeft, leest u op onze website.

Gerelateerde nieuwsberichten