Uw werknemer is verslaafd, hoe gaat u daarmee om? 5 tips

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een verslaafde werknemer. Verslaving komt namelijk voor in alle gelederen van de bevolking. Maar wat moet en mag u doen als u merkt dat uw werknemer problematisch gebruik maakt van bijvoorbeeld alcohol, drugs, of medicijnen (ADM)? Wij geven vijf tips.

Verslaving en werk, hoe gaat u er als werkgever mee om? Wij geven 5 tips

1. Zorg voor een goed beleid

In het kader van voorkomen is beter dan genezen is het belangrijk goed beleid over dit onderwerp te hebben. Vaak wordt dit een ADM-protocol/beleid genoemd. Wat in dit beleid kan staan is het volgende:

  • Beleid met betrekking tot preventie. Daarin staat bijvoorbeeld wie de vertrouwenspersoon is en wat u als werkgever aanbiedt voor voorlichting, bewustwording, vroegsignalering en mogelijkheden voor (laagdrempelige) hulp. Zo kan het open spreekuur bij de bedrijfsarts hier nogmaals onder de aandacht gebracht worden.
  • Beleid met betrekking tot regels. Wat staat u toe als werkgever? Wordt er bijvoorbeeld alcohol geschonken op de vrijdagmiddagborrel of juist niet? 
  • Beleid met betrekking op begeleiding. Als u te maken krijgt met een verslaafde werknemer, wat spreekt u met elkaar af omtrent het werk?
  • Beleid met betrekking tot sancties. Wanneer gaat u over tot een loonstop of zelfs ontslag?

2. Creëer draagvlak

Het hebben van een helder beleid op dit gebied zorgt voor duidelijkheid en zichtbaarheid. Nog effectiever is om draagvlak te creëren op de werkvloer. Betrek dan ook altijd uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij het opzetten van dit beleid. Wellicht is raadzaam om andere stakeholders binnen het bedrijf te betrekken bijvoorbeeld de leidinggevende van een afdeling waar de kans op middelenmisbruik groter zou kunnen zijn.

3. Wees u bewust van de gevaren

Als u merkt dat uw werknemer onder invloed op het werk verschijnt, is dat natuurlijk altijd aanleiding tot actie. Bedenk goed wat de gevolgen kunnen zijn op de werkzaamheden. Een buschauffeur of vrachtwagenchauffeur brengt met zijn gedrag direct andere mensen in gevaar op de weg. Of een productiemedewerker die werkt met gevaarlijke stoffen of grote machines kan een nog groter ongeluk veroorzaken als hij zijn aandacht niet bij zijn werkzaamheden houdt. Het is dan belangrijk om direct het gesprek aan te gaan en de werkzaamheden niet uit te laten voeren.

4. Betrek de bedrijfsarts

Verslaving is een ziekte dus het is raadzaam om uw bedrijfsarts of arbodienst snel te betrekken. Helemaal als uw werknemer door zijn verslaving zijn werk niet meer kan doen. De enige arts die namelijk mag adviseren over ziekte en werk is een bedrijfsarts.  

5. Gebruik de Werkwijze Verslaving en Werk van STECR

Deze werkwijze is gericht op werkgevers, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen en biedt handvatten om een goed beleid op te stellen en hoe om te gaan met een werknemer met verslavingsproblematiek. De werkwijze is te bestellen via STECR: Werkwijze Verslaving en Werk.

Bedrijfsmaatschappelijk werkers

Heeft u te maken met verslaving op de werkvloer of heeft u vermoedens? ArboNed heeft bedrijfsmaatschappelijk werkers in dienst die u kunnen helpen met de specifieke problematiek. Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij ArboNed of neem contact op met de vestiging bij u in de buurt. 

Gerelateerde nieuwsberichten