Voorkom uitval door stress

Van het langdurig psychisch verzuim valt circa 30% van de medewerkers uit door stress gerelateerde oorzaken, zoals overspanning of een burn-out. Een werknemer met een burn-out bent u gemiddeld ruim 9 maanden kwijt. Als u weet dat één verzuimdag al snel € 250 kost, is niets doen geen optie.

Voorkom uitval door stress

Voorkom uitval

Verzuim door stress en psychische klachten is te voorkomen, door vroegtijdig de signalen te herkennen en samen met uw werknemers aan te pakken.

Maar hoe pakt u dat aan als werkgever? Wat zijn de signalen van stress, hoe herkent u die en hoe bespreekt u het met uw werknemer als u stress-signalen ziet? Een psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed kan u hierbij helpen.

Stress-signalen

Maakt iemand een vermoeide lusteloze indruk of zijn er gezondheidsklachten? Maakt uw werknemer fouten of komt er niets uit zijn handen? Is hij prikkelbaar en vertoont hij zucht- en klaaggedrag?

Het is een greep uit wat u kunt waarnemen bij uw werknemer, als u daar oog voor heeft of leert krijgen. Een verhelderend gesprek voeren over wat u ziet en merkt, is een nuttige eerste stap om zaken boven tafel te krijgen.

Verzuimcijfers

Coachingstraject bedrijfsmaatschappelijk werker

Blijft u signalen van stress zien, zet dan tijdig de volgende stap. Met een coachingstraject leren onze bedrijfsmaatschappelijk werkers uw werknemer zijn valkuilen te herkennen en flexibiliteit te ontwikkelen. Met de tijdige inzet van  bedrijfsmaatschappelijk werk kunt u dus verzuim voorkomen.

Hulp psycholoog

Als stress en andere psychische klachten toch tot uitval leiden, helpt de psycholoog van ArboNed werknemers hun klachten te verminderen. Tijdens een of meerdere gesprekken met een psycholoog, richten we ons op het versterken van uw werknemer. Zodat hij sneller herstelt en weer aan het werk kan én blijft.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten