Wanneer is een vertrouwenspersoon nodig?

25 augustus 2023 bijgewerkt

Alle werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. De aanpak op ongewenste handelingen, zoals seksuele intimidatie of pesten, legt u vast in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Een vertrouwenspersoon is niet direct wettelijk verplicht, maar wel een goede manier om invulling te geven aan de wettelijke eis van een PSA-beleid.

Wanneer is een vertrouwenspersoon nodig?

Stress door psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting houdt in: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld of pesten op het werk, met stress als gevolg. PSA is een beroepsziekte die veel voorkomt in Nederland. Het is een van de grootste arbeidsrisico's. De gevolgen van PSA kunnen groot zijn. De arbeidsproductiviteit neemt af, het kan uw imago als werkgever schaden en de kosten kunnen oplopen tot € 45.000 per pestgeval, door het ziekteverzuim, de juridische kosten en vervangingskosten. U voldoet met een gedegen PSA-beleid dus niet alleen aan de wettelijke verplichting, het is ook essentieel voor een goede bedrijfsvoering.

Hoewel de Arbowet niet omschrijft hoe een werkgever PSA moet voorkomen of beperken, wordt in de praktijk toch verwacht dat u het een en ander regelt:

  • Een vertrouwenspersoon
  • Gedragscode
  • Klachtenregeling en klachtencommissie
  • Registratie van incidenten
  • Opvang na incidenten
  • Voorlichting en training werknemers

Taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor:

  • Het opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers met een melding of klacht;
  • Het verwijzen naar professionele hulpverleners;
  • Het signaleren en analyseren van voorvallen en het adviseren van het managementteam;
  • Het publiceren over het aantal en de aard van de meldingen in een jaarrapportage.

Het is belangrijk dat iedereen binnen de organisatie weet wie de vertrouwenspersoon is en hem goed kan bereiken. Er moet een afgeschermde gespreksruimte zijn en een beveiligd systeem voor de opslag van informatie. De vertrouwenspersoon moet tot slot voldoende tijd krijgen voor het uitoefenen van de taak.

Vertrouwenspersoon is partijdig

De vertrouwenspersoon is partijdig. Hij staat uitsluitend aan de kant van de melder/klager en kan dus niet bemiddelen of een klacht onderzoeken. Hij kan wel een onpartijdige bemiddelaar inschakelen, als dat gewenst is in de situatie. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en handelt alleen met toestemming van de melder/klager.

Training vertrouwenspersoon 

Neemt iemand uit uw organisatie de functie van vertrouwenspersoon op zich? Dan is het belangrijk dat diegene een stevige basiskennis heeft binnen het complexe werkveld van de vertrouwenspersoon. Onze training is daarvoor heel geschikt. Specifieke voorkennis is niet vereist, wel is het belangrijk dat de deelnemer het vertrouwen heeft van de organisatie.

Meer informatie en aanmelden

Uw PSA-beleid direct geregeld

Ongewenst gedrag in een organisatie verpest de sfeer. ArboNed ondersteunt u met een PSA-beleid bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag.

Bekijk wat wij voor u kunnen doen

Gerelateerde nieuwsberichten

RIE
17 april 2023

Hoe maakt u zelf een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Lees meer
gevarendriehoek
28 april 2021

Arbeidsrisico’s verminderen

Lees meer
PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen
01 augustus 2022

PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen

Lees meer