Wat is psychisch verzuim en wat kan een werkgever eraan doen?

  • Leestijd
    2 minuten
  • 08 oktober 2021 aangemaakt
  • 19 oktober 2021 bijgewerkt

Maar liefst een derde van het langdurend verzuim heeft een psychische oorzaak, waaronder stressklachten, overspannenheid en burn-out. Als het gaat om werkgerelateerde oorzaken, dan heeft psychisch verzuim vooral te maken met psychosociale arbeidsbelasting (PSA), al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Hoe kunt u als werkgever het psychisch verzuim beperken?

Wat is psychisch verzuim en wat kan een werkgever eraan doen?

Psychisch verzuim

Zoals gezegd heeft een derde van het langdurend verzuim een psychische achtergrond. Van het totale verzuim, valt bijna een kwart van de werknemers uit door stress. Dit kan leiden tot langdurig verzuim. Een werknemer met een burn-out bent u gemiddeld wel 9 maanden kwijt. Als u weet dat één verzuimdag al snel € 250 kost, dan is niets doen geen optie. Verzuim door stress en psychische klachten is veelal te voorkomen. Lees er meer over in dit artikel.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Met psychosociale arbeidsbelasting worden de factoren bedoeld, die in de werksituatie stress geven. Denk hierbij aan werkdruk, maar ook aan slechte werksfeer, bijvoorbeeld door (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.

Concreet kunnen omstandigheden op het werk, thuis, of een combinatie hiervan ervoor zorgen dat iemand tijdelijk niet in staat is te werken. Stel, de werkgever kan er geen begrip voor opbrengen en/of het lukt niet om goede afspraken te maken om de werknemer ‘in balans’ te houden, dan wordt het psychosociale arbeidsbelasting. Een werknemer kan hierdoor langdurig verzuimen en de gevolgen hiervan kunnen ernstig zijn voor uw werknemer en voor u.

Door goede afspraken te maken, kunt u de PSA voorkomen, zodat uw werknemers met plezier aan het werk kunnen gaan én blijven. Dan presteren ze ook beter. Zonder dat ze uitvallen met (psychische) klachten. Deze afspraken legt u vast in een PSA-beleid.

Duidelijk PSA-beleid

Hoewel veel zaken rond PSA waarschijnlijk bekend zijn binnen uw bedrijf, is het toch belangrijk een beleid op papier te zetten. Dat is niet alleen wettelijk verplicht (de Inspectie SZW controleert of u een PSA-beleid heeft), maar schept ook duidelijkheid.

De Arbowet is duidelijk over de thema’s waaraan u aandacht moet besteden in dit PSA-beleid:

  • Seksuele intimidatie (Discriminatie vanuit de Grondwet)
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Werkdruk

Aan de slag

Wilt u aan de slag met uw beleid psychosociale arbeidsbelasting? Met de stappen uit onze PSA-checklist maakt u een start met uw PSA-beleid. 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten