Zo kunt u seksuele intimidatie op het werk (zoveel mogelijk) voorkomen

Als werkgever probeert u seksuele intimidatie op het werk te voorkomen, of in ieder geval zo veel mogelijk te beperken. Dat is wettelijk verplicht én het is in het belang van uw bedrijf. Iemand die te maken krijgt met seksuele intimidatie kan zich (langdurig) ziekmelden. Lees in dit artikel hoe u ongewenste intimiteiten op het werk kunt voorkomen.

seksuele intimidatie op de werkvloer, dit kunt u ertegen doen

Wat verstaan we onder seksuele intimidatie?

Bij seksuele intimidatie op het werk gaat het niet alleen om fysiek contact, maar bijvoorbeeld ook om intieme vragen, seksueel getinte opmerkingen, of het langdurig aanstaren van iemand. Wat formeler gezegd, is het elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint gedrag (verbaal, nonverbaal of fysiek) in de werkomgeving, die het slachtoffer als ongewenst ervaart.

Seksuele intimidatie voorkomen

Seksuele intimidatie is een vorm van ‘Psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA), net als discriminatie, agressie, pesten en werkdruk. Slachtoffers van seksuele intimidatie vinden het vaak lastig hierover te praten, maar hoe langer de situatie voortduurt, hoe ernstiger de gevolgen. Maak de drempel om over seksuele intimidatie te praten dan ook zo laag mogelijk. Hiervoor is uw beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) een goede houvast, want hierin heeft u (als het goed is) het volgende opgenomen:

  • U heeft (gezamenlijk) afspraken gemaakt over hoe u met elkaar omgaat: het protocol ongewenst gedrag. Juist doordat het een beladen onderwerp is, is het fijn hierover concrete afspraken en richtlijnen op papier te hebben staan.
  • Er is een vertrouwenspersoon bij wie uw werknemers terecht kunnen om dit soort moeilijke zaken te bespreken.
  • Het is voor iedereen binnen het bedrijf duidelijk dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd. De medewerkers zijn op de hoogte van de genoemde gedragsregels en weten wie de vertrouwenspersoon is.
  • Management en leidinggevenden geven het goede voorbeeld én ze weten wat er leeft onder de werknemers.
  • U heeft een (onafhankelijke) klachtencommissie, die u – na onderzoek – kan adviseren over formele klachten. Als werkgever bepaalt u vervolgens wat u met het advies doet.

Protocol ongewenste omgangsvormen

Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van een goed PSA-beleid. Hierin maakt u voor uw werknemers duidelijk hoe u binnen uw organisatie omgaat met ongewenst gedrag. Zeker zijn van een gedegen protocol? Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers helpen u graag verder.

Vraag offerte aan

Gerelateerde nieuwsberichten