U kunt de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid én het geregel voor arbodienstverlening en re-integratie verzekeren bij a.s.r. a.s.r. helpt ondernemers, bedrijven en hun medewerkers om fysiek, mentaal en financieel zo gezond mogelijk te blijven. ArboNed steunt u daarbij met optimale verzuimbegeleiding in de eerste twee ziektejaren. Dat levert gemak op bij het ziek- en hersteld melden, de korte communicatielijnen met a.s.r. en het gebruik van financieringsmogelijkheden vanuit de polisvoorwaarden van door de bedrijfsarts geadviseerde behandeltrajecten (interventies). Uiteraard met inachtneming van alle privacyregels. Daarbij biedt de samenwerking met a.s.r. financieel voordeel, door extra aantrekkelijke tarieven en kortingen op onze dienstverlening.

a.s.r. logo

Verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening

De verzuimverzekering van a.s.r. zorgt voor het afdekken van het financiële risico bij loondoorbetalingsverplichting. Naast deze verzuimverzekeringen is het mogelijk om via a.s.r., arbodienstverlening af te nemen bij ArboNed. Hiermee bent u verzekerd van de best mogelijke ondersteuning bij het verkorten van verzuim en u heeft één aanspreekpunt, geheel volgens alle regels en eisen van de Wet verbetering Poortwachter. Uw vast aanspreekpunt bij ArboNed regelt bij de verzekeraar de vergoeding van interventies die uw bedrijfsarts adviseert om uw verzuimende werknemer sneller weer aan het werk te helpen. Meer weten? Ga naar Verzuimverzekering met arbodienst: hoe zit dat in elkaar? of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

De nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering kunt u afsluiten bij a.s.r. Lees meer hierover op de website van a.s.r.

Team van professionals

De procesregisseurs, bedrijfsartsen en andere professionals van ArboNed hebben ruime ervaring met werkgevers in het mkb en in de samenwerking met verzekeraars. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon: de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam weer aan het werk te krijgen.

Adviseren en activeren

In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Deze werkwijze zorgt bij onze klanten, maar ook bij onze samenwerkingspartners aantoonbaar voor reductie van het verzuim en dus de schadelast in de portefeuille. Ter illustratie: het gemiddelde verzuimpercentage van onze klanten binnen de portefeuille van a.s.r. ligt onder het gemiddelde percentage van ArboNed én het landelijke CBS-cijfer.

Meer over de aanpak van ArboNed

Branchespecifiek aanbod

Bent u lid van KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) of ondernemer in de transportsector? Dan hebben wij speciaal voor u samen met a.s.r. een uniek branche specifiek aanbod voor verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverlening in de eerste twee ziektejaren.

Meer weten?

Voor meer gedetailleerde informatie over de inhoud en kosten van de branchespecifieke modules verwijzen wij u graag naar uw verzekeringsadviseur. Uw verzekeringsadviseur vertelt u graag meer over de voordelen en brengt zo nodig vrijblijvend een offerte aan u uit.

Verplichtingen vanuit het basiscontract

Met een verzuimabonnement bij ArboNed (op basis van de ‘vangnetregeling’), voldoet u aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van de wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist. 

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO).
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Uw arbobeleid op orde

Preventiemedewerker

Elk bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht om minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat uw preventiemedewerker de juiste kennis en vaardigheden voor zijn taken bezit. Met de Cursus Preventiemedewerker zorgt u daarvoor. En voor klanten van a.s.r. bieden wij u een korting van 10%.

De praktische en praktijkgerichte basiscursus gaat in op:

  • de actuele arbowetgeving
  • de veiligheidseisen die gesteld worden aan de werkomgeving
  • het herkennen van gezondheidsrisico’s op de werkvloer
  • het opstellen van een plan van aanpak om deze risico’s te voorkomen
  • het geven van voorlichting en advies over arbozaken

Direct aanmelden