MKB verzuim-ontzorgverzekering

 • Leestijd
  2 minuten
 • 20 december 2019 aangemaakt
 • 23 juni 2020 bijgewerkt

Als werkgever bent u verplicht om bij een (langdurig) zieke werknemer het loon door te betalen (maximaal 2 jaar) en u in te spannen voor re-integratie. Dit brengt kosten en risico's met zich mee voor uw bedrijf. Om werkgevers te ontzorgen, is er per 1 januari 2020 een pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering.

ontzorgverzekering

Wat is een MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Kleine werkgevers kunnen onzeker zijn of zij alles goed geregeld hebben voor het moment waarop een werknemer langdurig uitvalt. Dit komt doordat zij vaak weinig ervaring hebben met langdurig ziekteverzuim. Zij weten niet goed wat van hen wordt verwacht. Zo is de werkgever wettelijk verplicht het loon maximaal twee jaar door te betalen en moet hij zich inspannen voor re-integratie. Dat is een behoorlijke opgave. Om werkgevers te helpen heeft de overheid diverse maatregelen bedacht. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is er een van. Deze nieuwe verzekering is bedoeld voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en is ontwikkeld met onder andere verzekeraars, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties. 

Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering bent u als werkgever verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer. Daarbij wordt u actief geholpen bij het begeleiden van een zieke werknemer. Zo kunt u op een aantal dingen rekenen:

 • Er is intensieve begeleiding van een ontzorgcasemanager die alle partijen coördineert. Ook ziet hij er op toe dat de juiste stappen worden gezet vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.
 • 100% vergoeding van interventies die de casemanager noodzakelijk acht voor de re-integratie van uw zieke werknemer.
 • De verzekering is inclusief de dienstverlening van een gecertificeerde arbodienst.
 • Poorwachtergarantie: met deze verzekering voldoet u aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Heeft uw bedrijf de adviezen opgevolgd en komt er toch een boete van UWV? Dan neemt de verzekeraar de boete over.

Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering wordt u als werkgever dus veel werk uit handen genomen. Deze verzekering is geschikt voor MKB bedrijven en goedgekeurd door MKB Nederland.

MKB verzuim-ontzorgverzekering in 15 minuten

Snel inzichtelijk krijgen welke verzuimbegeleiding ArboNed levert binnen de VOV? Kijk dan deze korte video, waarin procesregisseur Chung Dang en ontzorg-casemanager André Maessen in een interview met Perry Perdok de verschillen tussen beide rollen duidelijk toelichten.

Aanbod ArboNed

ArboNed werkt met een aantal verzekeraars samen in een maatwerk dienstverleningspakket dat voldoet aan de eisen van een MKB verzuim-ontzorgverzekering. ArboNed zet voor u een regionaal werkende casemanager in. Hij of zij ondersteunt de werkgever optimaal en zorgt dat er naast telefonisch contact ook persoonlijk contact mogelijk is, bijvoorbeeld op locatie ArboNed.

Meer informatie

Wilt u meer inhoudelijke informatie over dit product? Neem dan contact op met een verzekeringsadviseur

Loondoorbetaling bij ziekte wordt makkelijker

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is één van de maatregelen. Andere maatregelen die getroffen zijn onder andere:

 • Het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie wordt per 1 januari 2021 leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.
 • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
 • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De werknemer krijgt zelf een grotere rol in dit traject. 
 • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar, bedoelt voor de kleine werkgevers.