MKB verzuim-ontzorgverzekering

Leestijd
2 minuten
23 december 2021 bijgewerkt

Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering bent u goed verzekerd voor loondoorbetaling. Daarbij is arbodienstverlening door ArboNed inbegrepen én wordt u intensief ondersteund bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemers door een gecertificeerde ontzorgcasemanager.

ontzorgverzekering

Waarom een MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Kleine werkgevers kunnen onzeker zijn of zij alles goed geregeld hebben voor het geval dat een werknemer langdurig uitvalt. Dit komt omdat zij vaak weinig ervaring hebben met langdurig ziekteverzuim.

Als werkgever bent u bijvoorbeeld wettelijk verplicht om bij een (langdurig) zieke werknemer het loon door te betalen (maximaal 2 jaar) en u in te spannen voor re-integratie. Dit brengt kosten en risico's met zich mee voor uw bedrijf. 

Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering bent u als werkgever verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer. Bovendien wordt u ontzorgd bij de re-integratie en verzuimbegeleiding van een zieke werknemer. Zodat u weet dat de juiste stappen worden gezet vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en u voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Wat doet de ontzorgcasemanager van ArboNed?

Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering wordt u als werkgever veel werk uit handen genomen. De ontzorgcasemanager van ArboNed:

  • wordt ingeschakeld bij (dreigend) langdurig verzuim of een arbeidsconflict
  • stelt het Plan van aanpak, de Eerstejaarsevaluatie en de Eindevaluatie op
  • ondersteunt bij de aanvraag van een deskundigenoordeel, ziek-uit-dienstmelding en de WIA-aanvraag
  • kan snel interventies opstarten die re-integratie versnellen en die vaak ook volledig worden vergoed. Denk aan de inzet van een arbeidsdeskundige, een bedrijfsmaatschappelijk werker, een mediator of re-integratie spoor 2.
  • voert namens de werkgever op het juiste moment het belangrijke gesprek met de werknemer over zijn visie op -en grotere rol in- de re-integratie
  • geeft de werknemer inzicht in de financiële gevolgen van langdurige ziekte in de eerste twee ziektejaren. Of als hij in de ziektewet of WIA belandt.

MKB verzuim-ontzorgverzekering in 15 minuten

Snel inzichtelijk krijgen welke verzuimbegeleiding ArboNed levert binnen de VOV? Kijk dan deze korte video, waarin procesregisseur Chung Dang en ontzorg-casemanager André Maessen in een interview met Perry Perdok de verschillen tussen beide rollen duidelijk toelichten.

Aanbod ArboNed

ArboNed werkt met een aantal verzekeraars samen in een maatwerk dienstverleningspakket voor de  MKB verzuim-ontzorgverzekering. ArboNed zet voor u een regionaal werkende casemanager in. Hij of zij ondersteunt u optimaal en zorgt dat er naast telefonisch contact ook persoonlijk contact mogelijk is, bijvoorbeeld op locatie bij ArboNed.

Meer informatie

Wilt u meer inhoudelijke informatie over dit product? Neem dan contact op met een verzekeringsadviseur