Aegon Gezond Werkplan

Bij ziekte van uw personeel wordt u geacht het loon twee jaar door te betalen. De Verzuimverzekering van Aegon dekt het financiële risico van verzuim en de dienstverlening van ArboNed zorgt voor de juiste ondersteuning bij een duurzame re-integratie.

Als een van uw mensen uitvalt, wilt u kunnen rekenen op snelle actie, helder advies en praktische informatie over de wettelijke Poortwachter verplichtingen en mogelijke vergoeding van noodzakelijke interventies. Maar ook over het optimaliseren van preventie en uw arbeidsomstandighedenbeleid. De procesregisseur is uw vaste aanspreekpunt en contactpersoon, voert de regie op de re-integratiedienstverlening en bewaakt samen met u en de werknemer het re-integratietraject.

Abonnementen

Het Comfortabonnement zorgt voor uitvoering van de dienstverlening in het kader van Wet verbetering poortwachter. Veel van de activiteiten zijn opgenomen in het abonnement. Slechts enkele aanvullende diensten worden achteraf, na uitvoering, per verrichting bij u in rekening gebracht. Op het activiteitenoverzicht hiernaast leest u welke diensten hier onderdeel van uitmaken en welke wél en niet in het pakket zijn opgenomen.

Eén vast aanspreekpunt

De procesregisseur is het vaste aanspreekpunt en contactpersoon. Hij voert de regie op de re-integratiedienstverlening. De procesregisseur zorgt onder andere voor:

 • Een gericht re-integratieadvies
 • Het inplannen van vervolgactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een consult bij de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsdeskundige.
 • De bewaking van het re-integratietraject, inclusief wettelijke termijnen vanuit de Wet verbetering Poortwachter
 • De communicatie met alle betrokkenen, zoals de werkgever, de werknemer, Allianz en externe specialisten.

Onze unieke aanpak

Wordt een werknemer ziek, dan starten we met een vragenlijst, de Digitale verzuimvoorspeller. Dankzij meer dan 25 jaar ervaring en dataonderzoek kan ArboNed op basis van de uitkomsten hiervan voorspellen of een werknemer korter of langer dan twee weken zal verzuimen. Deze nieuwe werkwijze is revolutionair en onvergelijkbaar met andere (verzuim)vragenlijsten. Voordeel is dat een werknemer (indien nodig) eerder dan gebruikelijk wordt opgeroepen voor het spreekuur. Dankzij de vroegtijdige inzet van een gerichte vervolgactiviteit, is de werknemer sneller en verantwoord weer aan het werk. Blijkt uit de Digitale verzuimvoorspeller dat er sprake is van psychisch verzuim, dan ontvangt uw werknemer een aanvullende (digitale) vragenlijst. Na het invullen van deze vragenlijst krijgt hij, zonodig met voorrang, een uitnodiging voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo biedt ArboNed sneller de juiste begeleiding.

Leaflet

ArboNed Re-intergratiepakket 2023

pdf, 87.4 kB

Samengevat:

 • Eén vast aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie: onze procesregisseur zorgt voor optimale regie op het verzuimtraject en korte communicatielijnen.
 • Actief sturen op verzuimduur en (deel)herstel.
 • Goede samenwerking en communicatie met Aegon.
 • Optimale ondersteuning en advisering rond verzuim en re-integratie door een team aan deskundigen.
 • Advies over gebruik van financieringsmogelijkheden vanuit de polisvoorwaarden van Aegon.
 • Toegang tot Online klantportal ‘Vandaag’ van ArboNed. U ziet precies welke acties lopen en er nog aankomen.
 • Overzichtelijke verzuimcijfers en heldere rapportages. Deze geven u inzicht in het verzuimproces. 

Meer weten?

Voor meer gedetailleerde informatie over de inhoud en kosten van de abonnementen verwijzen wij u graag naar uw verzekeringsadviseur. Uw verzekeringsadviseur vertelt u graag meer over de voordelen en brengt zo nodig vrijblijvend een offerte aan u uit. Of bezoek de website van Aegon voor meer informatie.