Allianz

ArboNed en Allianz werken al jaren nauw samen. Als arbodienst ondersteunt ArboNed bedrijven die een verzuimverzekering hebben afgesloten bij Allianz bij de verzuimaanpak, re-integratietrajecten én het gezond en fit houden van werknemers. Zodat u zich kunt focussen op wat écht belangrijk is: uw mensen en het succes van uw organisatie.

logo van Allianz

Verzuimabonnement dat bij u past: Comfort en ComfortPlus

ArboNed ondersteunt de werkgever en de werknemer om de kosten van het verzuim (en daarmee de uiteindelijke premie en de schadelast) zo laag mogelijk te houden. Met als doel de werknemer snel en duurzaam te re-integreren. Daarom kunt u bij ons zelf kiezen hoe u verzuim wilt aanpakken: met het abonnement ‘Comfort’ en ‘ComfortPlus’.

Meer weten? 

Team van professionals

De procesregisseurs, bedrijfsartsen en andere professionals van ArboNed hebben ruime ervaring met werkgevers in het mkb en in de samenwerking met verzekeraars. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon: de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam weer aan het werk te krijgen.

Adviseren en activeren

In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Deze werkwijze zorgt bij onze klanten, maar ook bij onze samenwerkingspartners aantoonbaar voor reductie van het verzuim en dus de schadelast in de portefeuille. Ter illustratie: het gemiddelde verzuimpercentage van onze klanten binnen de portefeuille van Allianz ligt onder het gemiddelde percentage van ArboNed én het landelijke CBS-cijfer.

Meer over de aanpak van ArboNed

Verplichtingen vanuit het basiscontract

Met een verzuimabonnement bij ArboNed (op basis van de ‘vangnetregeling’), voldoet u aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van de wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist. 

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO).
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

 

ArboNed werkt samen met Allianz op het gebied van preventie en verzuimbegeleiding
Uw arbobeleid op orde

Preventiemedewerker

Elk bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht om minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat uw preventiemedewerker de juiste kennis en vaardigheden voor zijn taken bezit. Met de Cursus Preventiemedewerker zorgt u daarvoor. 

De praktische en praktijkgerichte basiscursus gaat in op:

  • de actuele arbowetgeving
  • de veiligheidseisen die gesteld worden aan de werkomgeving
  • het herkennen van gezondheidsrisico’s op de werkvloer
  • het opstellen van een plan van aanpak om deze risico’s te voorkomen
  • het geven van voorlichting en advies over arbozaken

Direct aanmelden