Allianz

ArboNed en Allianz werken al jaren nauw samen. Als arbodienst ondersteunt ArboNed bedrijven die een verzuimverzekering hebben afgesloten bij Allianz bij de verzuimaanpak, re-integratietrajecten én het gezond en fit houden van werknemers. Zodat u zich kunt focussen op wat écht belangrijk is: uw mensen en het succes van uw organisatie.

logo van Allianz

Verzuimabonnement dat bij u past: Comfort en ComfortPlus

ArboNed ondersteunt de werkgever en de werknemer om de kosten van het verzuim (en daarmee de uiteindelijke premie en de schadelast) zo laag mogelijk te houden. Met als doel de werknemer snel en duurzaam te re-integreren. Daarom kunt u bij ons zelf kiezen hoe u verzuim wilt aanpakken: met het abonnement ‘Comfort’ en ‘ComfortPlus’.

Meer weten? 

Team van professionals

De procesregisseurs, bedrijfsartsen en andere professionals van ArboNed hebben ruime ervaring met werkgevers in het mkb en in de samenwerking met verzekeraars. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon: de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam weer aan het werk te krijgen.

Adviseren en activeren

In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Deze werkwijze zorgt bij onze klanten, maar ook bij onze samenwerkingspartners aantoonbaar voor reductie van het verzuim en dus de schadelast in de portefeuille. Ter illustratie: het gemiddelde verzuimpercentage van onze klanten binnen de portefeuille van Allianz ligt onder het gemiddelde percentage van ArboNed én het landelijke CBS-cijfer.

Meer over de aanpak van ArboNed

De Arbowet en het basiscontract

Met de wijziging van de Arbowet in 2017 is er meer aandacht voor preventie, de rol van preventiemedewerker én de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener is nu verplicht. De overeenkomsten die ArboNed via Allianz Verzekeringen heeft afgesloten, voldoen aan de gestelde voorwaarden, maar de wet vereist een aantal aanpassingen in de contracten van voor juli 2017. Deze aanpassingen hebben betrekking op de aanvullende afspraken over onze dienstverlening. Deze zijn verwerkt in onze samenwerkingsvoorwaarden. Met dit addendum voldoet uw contract van voor 1 juli 2017 met ArboNed volledig aan de nieuwe wettelijke eisen, onder voorwaarde dat u dit wel met uw ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft afgestemd. Op deze samenwerkingsvoorwaarden is namelijk het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) van toepassing. Bij ontbreken van de OR of PVT dient u dit met de betrokken werknemers af te stemmen. Het getekende exemplaar van de samenwerkingsvoorwaarden kunt u vervolgens in uw eigen administratie bewaren, en hoeft niet teruggestuurd te worden aan ArboNed.

ArboNed werkt samen met Allianz op het gebied van preventie en verzuimbegeleiding
Uw arbobeleid op orde

Preventiemedewerker

Elk bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht om minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat uw preventiemedewerker de juiste kennis en vaardigheden voor zijn taken bezit. Met de Cursus Preventiemedewerker zorgt u daarvoor. 

De praktische en praktijkgerichte basiscursus gaat in op:

  • de actuele arbowetgeving
  • de veiligheidseisen die gesteld worden aan de werkomgeving
  • het herkennen van gezondheidsrisico’s op de werkvloer
  • het opstellen van een plan van aanpak om deze risico’s te voorkomen
  • het geven van voorlichting en advies over arbozaken

Direct aanmelden

Goed geregeld check

In een paar minuten vult u de online vragenlijst in. U ontvangt direct advies over hoe u uw arbobeleid nog beter kunt regelen. Belangrijk om te weten, want een actief arbobeleid levert veel op. U werkt aan een prettige, veilige en gezonde werkomgeving en kunt voldoen aan de Arbowet. Zo houdt u uw bedrijf en mensen vitaal en gezond.

Doe de goed geregeld check