Comfort en ComfortPlus

Werkgever zijn kent vele voordelen, maar helaas ook een aantal nadelen. Bij ziekte van uw personeel wordt u geacht het loon twee jaar door te betalen. En dat terwijl er niet gewerkt wordt. Financieel gezien is dit een groot risico voor uw onderneming. De Verzuimverzekering van Allianz dekt het financiële risico van verzuim af en de dienstverlening van ArboNed zorgt voor de best mogelijke ondersteuning bij een duurzame re-integratie.

Als een van uw mensen uitvalt, wilt u kunnen rekenen op snelle actie, helder advies en praktische informatie over bijvoorbeeld mogelijke vergoeding van noodzakelijke interventies.

Abonnementen

De verzuimabonnementen ‘Comfort’ en ‘ComfortPlus’ geven beide een dekking van de dienstverlening in het kader van Wet verbetering poortwachter. Veel van de activiteiten zijn opgenomen in het abonnement. Slechts een aantal aanvullende diensten in het kader van de Wet verbetering poortwachter worden per verrichting (op basis van machtiging), achteraf bij u in rekening gebracht. Binnen het pakket “ComfortPlus” is de financiering van re-integratie 2e spoor opgenomen. Voor beide abonnementen geldt dat de procesregie (casemanagement) in het abonnement is opgenomen.

Eén vast aanspreekpunt

De procesregisseur is het vaste aanspreekpunt en contactpersoon. Hij voert de regie op de re-integratiedienstverlening. De procesregisseur zorgt onder andere voor:

 • Een gericht re-integratieadvies
 • Het inplannen van vervolgactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een consult bij de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsdeskundige.
 • De bewaking van het re-integratietraject, inclusief wettelijke termijnen vanuit de Wet verbetering Poortwachter
 • De communicatie met alle betrokkenen, zoals de werkgever, de werknemer, Allianz en externe specialisten.

Onze unieke aanpak

Wordt een werknemer ziek, dan starten we met een vragenlijst, de Digitale verzuimvoorspeller. Dankzij meer dan 25 jaar ervaring en dataonderzoek kan ArboNed op basis van de uitkomsten hiervan voorspellen of een werknemer korter of langer dan twee weken zal verzuimen. Deze nieuwe werkwijze is revolutionair en onvergelijkbaar met andere (verzuim)vragenlijsten. Voordeel is dat een werknemer (indien nodig) eerder dan gebruikelijk wordt opgeroepen voor het spreekuur. Dankzij de vroegtijdige inzet van een gerichte vervolgactiviteit, is de werknemer sneller en verantwoord weer aan het werk. Blijkt uit de Digitale verzuimvoorspeller dat er sprake is van psychisch verzuim, dan ontvangt uw werknemer een aanvullende (digitale) vragenlijst. Na het invullen van deze vragenlijst krijgt hij, zonodig met voorrang, een uitnodiging voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo biedt ArboNed sneller de juiste begeleiding.

Het proces

Voor meer gedetailleerde informatie over het proces en welke stappen wij samen met u en uw werknemer zetten in het kader van Wet verbetering poortwachter kunt u bijgaand document downloaden.

Leaflet

ArboNed Samenwerking Allianz 2021

pdf, 495.8 kB

Samengevat:

 • Eén vast aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie: onze procesregisseur zorgt voor optimale regie op het verzuimtraject en korte communicatielijnen.
 • Actief sturen op verzuimduur en (deel)herstel.
 • Goede samenwerking en communicatie met Allianz.
 • Optimale ondersteuning en advisering rond verzuim en re-integratie door een team aan deskundigen.
 • Advies over gebruik van financieringsmogelijkheden vanuit de polisvoorwaarden van Allianz.
 • Toegang tot Online klantportal ‘Vandaag’ van ArboNed. U ziet precies welke acties lopen en er nog aankomen.
 • Overzichtelijke verzuimcijfers en heldere rapportages. Deze geven u inzicht in het verzuimproces. 

Meer weten?

Voor meer gedetailleerde informatie over de inhoud en kosten van de abonnementen verwijzen wij u graag naar uw verzekeringsadviseur. Uw verzekeringsadviseur vertelt u graag meer over de voordelen en brengt zo nodig vrijblijvend een offerte aan u uit. Of bezoek de website van Allianz voor meer informatie.