Branche aanbod

Elke branche is anders en brengt andere arbeidsrisico’s met zich mee. ArboNed weet dat als geen ander. Bent u lid van Bouwend Nederland of werkt u in de horeca? Dan hebben wij samen met De Goudse een uniek branchespecifiek aanbod voor verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverlening in de eerste 2 ziektejaren. Met professionals die verstand hebben van uw branche en weten wat er speelt.

Preventie

U krijgt hulp en gegarandeerde budgetten van De Goudse voor preventie en re-integratie bij (dreigend) zieke werknemers. ArboNed en De Goudse kunnen u hierover adviseren. Benieuwd hoe het nu met uw arbobeleid gesteld is? Doe direct onze gratis ‘goed geregeld check’. U krijgt snel een eenvoudig inzicht in wat u wél en minder goed geregeld heeft binnen uw arbobeleid. 

Casemanagement

Een zieke werknemer kost u al snel €250,- per dag. Een duurzame en snelle werkhervatting staat dan ook voorop. U heeft contact met één vast aanspreekpunt, de procesregisseur. Hij kent uw branche en voert de regie op de re-integratiedienstverlening. De procesregisseur zorgt onder andere voor:

 • Plant eerste actie in op basis van de uitkomsten van de digitale verzuimvoorspeller
 • Een gericht re-integratieadvies
 • Het inplannen van vervolgactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een consult bij de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsdeskundige.
 • De bewaking van het re-integratietraject, inclusief wettelijke termijnen vanuit de Wet verbetering poortwachter
 • De communicatie met alle betrokkenen, zoals de werkgever, de werknemer, De Goudse en externe specialisten.
 • Het casemanagement wordt binnen het Verzuimloket Bouwend Nederland helemaal vergoed door De Goudse!

Samengevat:

 • Meldingen doorgeven via het meldportaal van De Goudse
 • De procesregisseur met specifieke kennis  van uw branche zorgt voor regie op het verzuimtraject en korte communicatielijnen.
 • Optimale ondersteuning en advisering rond verzuim en re-integratie door een team aan deskundigen.
 • Gegarandeerde budgetten voor preventie en re-integratie bij (dreigend) verzuim
 • Advies over gebruik van financieringsmogelijkheden vanuit de polisvoorwaarden van De Goudse.
 • Toegang tot Online klantportal ‘Vandaag’ van ArboNed . U ziet precies welke acties lopen en er nog aankomen.
 • Verzuimcijfers krijgt u overzichtelijk gepresenteerd en heldere rapportages geven u inzicht in het verzuimproces.
 • Gemak door gegevensuitwisseling met De Goudse (met inachtneming van alle privacyregels).
 • Vergoeding van het casemanagement door De Goudse. Waardoor u een extra verlaagd tarief betaald voor het VerzuimLoket.
 • Speciaal voor de horeca wordt dienstverlening uitgevoerd op basis van een percentage van de loonsom.

Direct afsluiten

Met het Comfort abonnement  heeft u de belangrijkste diensten die volgen uit de Wet verbetering poortwachter gedekt. U betaalt alleen nog voor de aanvullende activiteiten die niet zijn opgenomen in het abonnement. Uiteraard bieden wij u als klant van De Goudse dit pakket voor een scherp tarief per werknemer per jaar aan.

U machtigt ArboNed om de diensten die betrekking hebben op de Wet verbetering poortwachter, inclusief het opvragen en beoordelen van medische informatie, zonder voorafgaande toestemming uit te voeren. Zo wordt mogelijk langdurig verzuim tijdig onderkend en voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen. U kunt de arbodienstverlening van ArboNed door uw verzekeringsadviseur via De Goudse afsluiten.

Leaflet

De Goudse Comfortpakket Horeca

pdf, 98.2 kB