Verzuimloketten Bouwend Nederland, Horeca en Detailhandel

Elke branche is anders en brengt andere arbeidsrisico’s met zich mee. ArboNed en ArboDuo weten dat als geen ander. Bent u lid van Bouwend Nederland of werkgever in de horeca of detailhandel? Dan hebben wij samen met De Goudse een uniek aanbod voor u. 

Direct naar:

Verzuimloket Bouwend Nederland van ArboDuo

Met een verzuimverzekering van De Goudse met arbodienstverlening door ArboDuo bent u verzekerd van loondoorbetaling van uw zieke medewerker. En kunt u rekenen op persoonlijke en deskundige ondersteuning bij de verzuimbegeleiding van uw werknemers.

Een zieke werknemer kost u al snel € 250,- per dag. Een duurzame en snelle werkhervatting staat dan ook voorop. U heeft contact met één vast aanspreekpunt, de procesregisseur van ArboDuo. Hij kent uw branche en voert de regie op de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemers. De procesregisseur:

  • onderneemt meteen de juiste actie op basis van de uitkomsten van de digitale verzuimvoorspeller;
  • bewaakt het verzuimbegeleidings- en re-integratietraject, inclusief wettelijke termijnen vanuit de Wet verbetering poortwachter;
  • regelt vervolgactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een spreekuur bij de (bedrijfs)arts, of een consult bij de bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsdeskundige;
  • onderhoudt contact met alle betrokkenen zoals u als werkgever, uw werknemer, De Goudse en in- en externe re-integratiespecialisten;
  • Het casemanagement door de procesregisseur wordt binnen het Verzuimloket Bouwend Nederland volledig vergoed door De Goudse.

Preventie

We ondersteunen u ook bij het voorkómen van verzuim en bedrijfsongevallen. Bijvoorbeeld met het uitvoeren van de RI&E, PAGO en verplichte keuringen. En een ervaren Vertrouwenspersoon voor werknemers die met ongewenst gedrag te maken krijgen. En De Goudse stelt voor leden van Bouwend Nederland -naast een ruim re-integratiebudget- een preventiebudget per werknemer beschikbaar.

Volandis

ArboDuo werkt intensief samen met Volandis en is één van de vaste uitvoerders van het PAGO. Het PAGO is een medisch onderzoek afgestemd op de functie en geeft duidelijkheid hoe uw werknemers gezond en vitaal aan het werk blijven, nu én in de toekomst. Valt u onder de cao Bouw & Infra of cao Afbouw? Dan zijn het PAGO en de bijbehorende Duurzame  Inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor u als werkgever kosteloos.

Lees HIER meer over uw voordelen van onze samenwerking met Volandis.


Verzuimloket Horeca

Met een verzuimverzekering van De Goudse met arbodienstverlening door ArboNed bent u verzekerd van loondoorbetaling van uw zieke medewerker. En kunt u rekenen op persoonlijke en deskundige ondersteuning bij de verzuimbegeleiding van uw werknemers.

ArboNed heeft ruime ervaring in uw branche. Wij bieden ondernemers in het Verzuimloket Horeca deskundige en actieve ondersteuning bij de aanpak van verzuim en ondersteunen ze bij het vervullen van de wettelijke Poortwachter verplichtingen en het optimaliseren van het arbeidsomstandighedenbeleid, onder meer door preventieve acties. Een duurzame en snelle werkhervatting staat voorop.

Juist de combinatie van re-integratiedienstverlening én een verzuimverzekering levert u naast een financiële besparing ook (administratief) gemak op. De procesregisseur kent uw branche en is uw vaste aanspreekpunt en contactpersoon, voert de regie op de verzuimbegeleiding en re-integratie, bewaakt samen met u en de werknemer het re-integratietraject én schakelt zo nodig snel met De Goudse. Voor interventies door re-integratiespecialisten die ArboNed adviseert stelt De Goudse een ruim re-integratiebudget beschikbaar.

De Goudse Comfortpakket Horeca

Voor dit Comfortpakket van ArboNed betaalt u geen tarief per werknemer, maar een voordelig tarief op basis van een percentage van de SV-loonsom.

Preventie

We ondersteunen u ook bij het voorkómen van verzuim en bedrijfsongevallen. Bijvoorbeeld met het uitvoeren van de RI&E en preventief medisch onderzoek van uw werknemers. En met een ervaren Vertrouwenspersoon voor werknemers die met ongewenst gedrag te maken krijgen.


Verzuimloket Detailhandel

Met een verzuimverzekering van De Goudse met arbodienstverlening door ArboNed bent u verzekerd van loondoorbetaling van uw zieke medewerker. En kunt u rekenen op persoonlijke en deskundige ondersteuning bij de verzuimbegeleiding van uw werknemers.

ArboNed heeft ruime ervaring in de uw branche. Wij bieden ondernemers in het Verzuimloket Detailhandel deskundige en actieve ondersteuning bij de aanpak van verzuim en ondersteunen ze bij het vervullen van de wettelijke Poortwachter verplichtingen en het optimaliseren van het arbeidsomstandighedenbeleid, onder meer door preventieve acties. Een duurzame en snelle werkhervatting staat voorop.

Juist de combinatie van re-integratiedienstverlening én een verzuimverzekering levert u naast een financiële besparing ook (administratief) gemak op. De procesregisseur kent uw branche en is uw vaste aanspreekpunt en contactpersoon, voert de regie op de verzuimbegeleiding en re-integratie, bewaakt samen met u en de werknemer het re-integratietraject én schakelt zo nodig snel met De Goudse. Voor interventies door re-integratiespecialisten die ArboNed adviseert stelt De Goudse een ruim re-integratiebudget beschikbaar.

De Goudse Comfortpakket Detailhandel

Voor dit Comfortpakket van ArboNed betaalt u geen tarief per werknemer, maar een voordelig tarief op basis van een percentage van de SV-loonsom.

Preventie

We ondersteunen u ook bij het voorkómen van verzuim en bedrijfsongevallen. Bijvoorbeeld met het uitvoeren van de RI&E en preventief medisch onderzoek van uw werknemers. En met een ervaren Vertrouwenspersoon voor werknemers die met ongewenst gedrag te maken krijgen.

ArboPlichtCheck

Benieuwd hoe het nu met uw arbobeleid gesteld is? Doe direct onze gratis ArboPlichtCheck. U krijgt snel een eenvoudig inzicht in wat u wél en minder goed geregeld heeft. En wat u zelf, samen met of door ArboNed kunt laten doen. Belangrijk om te weten, want een actief arbobeleid levert u minder verzuim en ongevallen op. U werkt aan een prettige, veilige en gezonde werkomgeving en kunt voldoen aan de Arbowet. Zo houdt u uw bedrijf en mensen vitaal en gezond.

Direct afsluiten

De belangrijkste verzuimbegeleidingsactiviteiten die volgen uit de Wet verbetering poortwachter zijn opgenomen in uw verzuimabonnementstarief. Omdat u een verzuimverzekering van De Goudse heeft, biedt ArboNed u een uiterst scherp abonnementstarief aan. U kunt uw verzuimabonnement van ArboNed en uw verzuimverzekering van De Goudse allebei afsluiten via uw verzekeringsadviseur.