De Goudse Verzekeringen

Een gezonde werkplek levert meer op dan dat het kost. Daarom heeft u uw zaken natuurlijk goed geregeld. Een verzuimverzekering van De Goudse biedt u in samenwerking met de arbodienstverlening van ArboNed een hoop voordeel. U krijgt een fikse korting op onze ondersteuning in de eerste twee ziekte jaren met deskundige begeleiding en duurzame re-integratie. Juist de combinatie van arbodienstverlening en een verzuimverzekering levert u financieel en administratief gemak én een flinke besparing op.

De Goudse Verzekeringen

Team van professionals

De procesregisseurs, bedrijfsartsen en andere professionals van ArboNed hebben ruime ervaring met werkgevers in het mkb en in de samenwerking met verzekeraars. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon: de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam weer aan het werk te krijgen.

Adviseren en activeren

In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Deze werkwijze zorgt bij onze klanten, maar ook bij onze samenwerkingspartners aantoonbaar voor reductie van het verzuim en dus de schadelast in de portefeuille. Ter illustratie: het gemiddelde verzuimpercentage van onze klanten binnen de portefeuille van De Goudse ligt onder het gemiddelde percentage van ArboNed én het landelijke CBS-cijfer.

Meer over de aanpak van ArboNed

De complete verzuimoplossing van De Goudse

Werkgevers die de verzuimverzekering Eigen Risico in Geld van De Goudse combineren met verzuim- en re-integratiedienstverlening van ArboNed in de eerste 2 ziektejaren maken gebruik van het Comfortpakket van ArboNed.

Meer weten?

Branchespecifiek aanbod

Bent u werkzaam in de bouw en lid van Bouwend Nederland of werkzaam in de horeca? Dan bieden wij in samenwerking met De Goudse nog een aantal extra voordelen in een branchespecifiek aanbod.

Uniek branchespecifiek aanbod van De Goudse en ArboNed voor de eerste twee ziektejaren:

  • Het Verzuimloket Bouwend Nederland: tarief per werknemer per jaar
  • Horeca-mantel: tarief op basis van loonsom

Meer weten?

Verplichtingen vanuit het basiscontract

Met een verzuimabonnement bij ArboNed (op basis van de ‘vangnetregeling’), voldoet u aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van de wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist. 

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO).
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Goed geregeld check

In een paar minuten vult u de online vragenlijst in. U ontvangt direct advies over hoe u uw arbobeleid nog beter kunt regelen. Belangrijk om te weten, want een actief arbobeleid levert veel op. U werkt aan een prettige, veilige en gezonde werkomgeving en kunt voldoen aan de Arbowet. Zo houdt u uw bedrijf en mensen vitaal en gezond.

Doe de Goed geregeld check

Video ePMO