De Goudse Verzekeringen

Een gezonde en veilige werkplek levert meer op dan dat het kost. Daarom heeft u uw zaken natuurlijk goed geregeld. Als u uw verzuimverzekering van De Goudse combineert met een ArboNedcontract dan profiteert u van financieel voordeel én administratief gemak!

De Goudse Verzekeringen

Team van professionals

De procesregisseurs, bedrijfsartsen en andere professionals van ArboNed hebben ruime ervaring met werkgevers in het mkb en in de samenwerking met De Goudse. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon, de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam weer aan het werk te krijgen.

Minder verzuim

In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werkgever als de werknemer. Deze werkwijze zorgt bij onze klanten voor een verlaging van het verzuim. Ter illustratie: het gemiddelde verzuimpercentage van onze Goudseklanten ligt onder het gemiddelde verzuimpercentage van ArboNed én het landelijke CBS-verzuimcijfer.

Meer over de aanpak van ArboNed

De complete verzuimoplossing van De Goudse

Werkgevers die de verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen van De Goudse combineren met een wettelijk verplicht basiscontract van ArboNed maken gebruik van het Comfortpakket van ArboNed.

Meer weten?

Bouw, Horeca en Detailhandel

Bent u lid van Bouwend Nederland of werkzaam in de horeca of detailhandel? Dan biedt ArboNed in samenwerking met De Goudse nog een aantal extra voordelen.

Uniek aanbod van De Goudse en ArboNed voor de eerste twee ziektejaren

  • Het Verzuimloket Bouwend Nederland: voordelig tarief per werknemer per jaar
  • Verzuimloket Horeca: voordelig tarief op basis van loonsom
  • Verzuimloket Detailhandel: voordelig tarief op basis van loonsom

Meer weten?

Verplichtingen vanuit het basiscontract

Met een Comfortpakket van ArboNed kiest u voor de vangnetregeling in de Arbowet. Daarmee voldoet u aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van uw wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u deskundig ondersteunt bij uw onderstaande arbotaken, precies zoals de wet ook vereist. 

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO).
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie  (voorheen Inspectie SZW).

ArboPlichtCheck

Benieuwd hoe het nu met uw arbobeleid gesteld is? Doe direct onze gratis ArboPlichtCheck. U krijgt snel een eenvoudig inzicht in wat u wél en minder goed geregeld heeft. En wat u zelf, samen met of door ArboNed kunt laten doen. Belangrijk om te weten, want een actief arbobeleid levert u minder verzuim en ongevallen op. U werkt aan een prettige, veilige en gezonde werkomgeving en kunt voldoen aan de Arbowet. Zo houdt u uw bedrijf en mensen vitaal en gezond.