Verzuimpakket Werkgever

Met het Verzuimpakket Werkgever bent u voor al uw werknemers goed verzekerd en ondersteunen ArboNed en Nationale-Nederlanden u bij de re-integratie van zieke werknemers. De activiteiten die ArboNed uitvoert in het kader van de re-integratie en op basis van de Wet verbetering poortwachter zijn van beide pakketvormen identiek. De wijze van betaling verschilt. 

Activiteitenpakket, Comfortabonnement en mkb-uitgebreid-pakket

Met het Activiteitenpakket betaalt u een laag instaptarief per werknemer per jaar, u betaalt alle overige uitgevoerde activiteiten achteraf per activiteit. Met het Comfortabonnement en het mkb-uitgebreid-pakket betaalt u een tarief per werknemer per jaar, waar de meest voorkomende activiteiten inclusief in het abonnement zijn. U betaalt alleen nog voor de aanvullende activiteiten die niet zijn opgenomen. In alle gevallen machtigt u ArboNed om de diensten die betrekking hebben op de Wet verbetering poortwachter, inclusief het opvragen en beoordelen van medische informatie, zonder voorafgaande toestemming uit te voeren. Zo wordt mogelijk langdurig verzuim tijdig onderkend, snelheid van handelen gewaarborgd en voldoet u aan wet- en regelgeving.

Gemak

Samen met Nationale-Nederlanden ondersteunt  ArboNed u met alles wat te maken heeft met de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemers in de eerste twee ziektejaren. De ziek- en herstelmeldingen doet u gemakkelijk via Meldverzuim van Nationale-Nederlanden die automatisch doorgegeven worden aan ArboNed: één melding is dus voldoende.

Snelle actie in overleg met u

Op basis van de ziekmelding neemt ArboNed binnen 5 werkdagen contact met u op als werkgever om de ziekmelding te bespreken. Eventueel nemen wij op basis daarvan contact op met de werknemer. Indien er geen hersteldatum kan worden afgesproken en het verzuim langer gaat duren, maken we vervolgafspraken in kader van de re-integratie en verzuimbegeleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om een spreekuurconsult van de bedrijfsarts die op basis van een probleemanalyse een concreet advies geeft over het plan van aanpak. Of om het inzetten van een interventie om uw werknemer snel en duurzaam te re-integreren. 

Uw team

Met een team van professionals, verspreid door heel Nederland, zorgen wij voor een adequate verzuimbegeleiding. De kracht van ArboNed ligt onder andere in de gecombineerde inzet van de procesregisseur, arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts. De procesregisseur als uw vaste aanspreekpunt en regisseur van de lopende verzuimdossiers. Door een duidelijk onderscheid te maken tussen gedragsmatige, medische en procesmatige taken ontstaat er een krachtige samenwerking waarin onze professionals hun kennis en ervaring optimaal benutten. Naast het bewaken van de voortgang van het (deel)herstel worden de stappen in het kader van de Wet verbetering poortwachter gevolgd. 

Samengevat

  • Eén vast aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie: onze procesregisseur zorgt voor optimale regie op het verzuimtraject en korte communicatielijnen.
  • Actief sturen op verzuimduur en (deel)herstel.
  • Optimale ondersteuning en advisering rond verzuim en re-integratie door een team aan deskundigen.
  • Slechts één melding in Meldverzuim is voldoende.
  • Gemak door gegevensuitwisseling met Nationale-Nederlanden (met inachtneming van alle privacyregels).
  • Toegang tot Online klantportal ‘Vandaag’ van ArboNed. U ziet precies welke acties lopen en er nog aankomen. Verzuimcijfers krijgt u overzichtelijk gepresenteerd en heldere rapportages geven u inzicht in het verzuimproces.
  • Gratis deelname aan (branche-specifieke) webinars.
  • Aantrekkelijke korting op het tarief voor de arbodienstverlening.

Meer informatie

U kunt de arbodienstverlening van ArboNed door uw verzekeringsadviseur via Nationale-Nederlanden afsluiten. Voor meer informatie zie ook: www.nn.nl/verzuimpakket-werkgever.