PSA

 • Wat is PSA?

  Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico's. De definitie van PSA staat in artikel 1 van de Arbowet. Onder PSA vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk.

 • Wat zijn de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting?

  De gevolgen van PSA kunnen ernstig zijn. Voorbeelden van individuele/psychosomatische klachten zijn: prikkelbaarheid, slecht slapen, angst, concentratieproblemen, lusteloosheid en een verminderde motivatie. De klachten en stress kunnen zo oplopen dat een werknemer zich ziekmeldt. Op de langere termijn kan iemand last krijgen van een depressie. Er zijn zelfs gevallen bekend waar problemen op het werk hebben geleid tot zelfmoord. 

 • Wat zijn de kosten van PSA?

  Doordat de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting zo ernstig kunnen zijn, kunnen de kosten ook flink oplopen. Denk daarbij aan een verminderde arbeidsproductiviteit, verslechtering van uw werkgeversimago, een toename van het ziekteverzuim, juridische kosten en vervangingskosten. De kosten van een pestgeval dat uit de hand loopt, kunnen bijvoorbeeld oplopen tot zo’n € 45.000.

 • Hoe kan ik PSA voorkomen?

  Door binnen uw bedrijf goede afspraken te maken over hoe u met elkaar omgaat, zorgt u ervoor dat uw werknemers met plezier aan het werk blijven. Hiervoor maakt u een duidelijk PSA-beleid, dat bij iedereen binnen de organisatie bekend is. Het is gemakkelijker om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag als u van tevoren met elkaar afspreekt hoe u met elkaar omgaat, wat u wel en niet tolereert en als u elkaar aanspreekt op gewenste en ongewenste omgang. Door zelf het goede voorbeeld te geven, geeft u een duidelijk signaal af.

 • Is PSA meetbaar?

  Er zijn verschillende manieren om PSA in uw bedrijf te meten. Vaak wordt dit gedaan via het wettelijke verplichte Preventief medisch onderzoek (PMO). Maar ook via bijvoorbeeld een cultuuronderzoek of werknemerstevredenheidsonderzoek kunt u nagaan of er sprake is van psychosociale arbeidsbelasting.

 • Is een PSA-beleid wettelijk verplicht?

  Ja, vanuit de Arbowet bent u als werkgever wettelijk verplicht om PSA te voorkomen, of in ieder geval zo veel mogelijk te beperken. Een PSA-beleid is hiervoor een goed middel. Heeft u geen beleid, dan loopt u het risico dat de Inspectie SZW maatregelen neemt. U kunt zelfs hoge boetes krijgen. 

 • Hoe regel ik een PSA beleid via ArboNed?

  Hoe regel ik een PSA beleid via ArboNed?

  • Heeft u 35 of minder werknemers? Dan regelt u het snel en eenvoudig met onze PSA-module. Voor € 8,75 per werknemer per jaar zijn én blijven uw mensen met plezier aan het werk. 
  • Heeft u meer dan 35 werknemers? Huur dan een externe vertrouwenspersoon in. Dat is naar wens inclusief het opstellen van een protocol ongewenste omgangsvormen en werkdruk.